bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1352 / adk09 / Lärare

Lärare i ADK, våren 2009

Kursledare och föreläsare är Viggo Kann, viggo@nada.kth.se.

Det står var och en fritt att välja övningsgrupp eller byta grupp under kursens gång. Övningsassistenter är:

  1. Torbjörn Granlund, E31, normalsvår grupp
  2. Marcus Dicander, E35, lite svårare grupp
  3. Leo Giertz, E36, lite enklare grupp
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-01-14