bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1352 / adk10

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, våren 2010

Före detta senaste nytt

Redovisning av gamla labbar i labbveckan Onsdag den 8 juni 2011 kl 13-15 (delvis överlappande med tentan) kan ADK-labbar redovisas i Grön sal. Sätt bara upp dej i adk-kön i Sima om du vill redovisa eller ha hjälp. Omtentatillfälle 8 juni 2011
Nästa tentatillfälle är den 8 juni 2011 klockan 14.00-16.00 i sal D2. Det är en vanlig teoritenta för DD1352/DD2354 fast utan kamraträttning, värd 3 hp. Det är ingen föranmälan till teoritentan. Den som vill (och är berättigad till att) göra en munta under veckan efter teoritentan kan anmäla det vid teoritentatillfället. Den som har den gamla 4,5 hp-tentan kvar får gå upp på teoritentan och anmäla sig till en muntlig redovisning av problemdelen.

Redovisning av gamla labbar kan göras i maj 2011.

Tryck här för att hämta bokningslistor:

Nästa tillfälle för labbredovisning blir vid fyra tillfällen i november 2010 tillsammans med kursen algokomp10, se här. Alla fyra labbarna kan redovisas då (men inte längre extralabben). Även mästarproven kan göras i denna kurs. Mästarprov 1 ska lämnas in senast 12 november 2010.

Redovisning av labbar
Nästa tillfälle för labbredovisning (både labb 1-4 och extralabben) blir 27 augusti 2010 klockan 13-15 i Röd sal.

I Nadas labbvecka kommer det gå att redovisa labb 1-4 i ADK den 10 juni klockan 13-15 i Röd sal.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Tentan 27 maj är rättad och resultaten finns inrapporterade i res. Tentorna kommer att gå att hämta ut från Nadaexpeditionen på plan 2 från och med 1 juni. Den som fick mellan 12,5 och 13,5 poäng på tentan har fått FX och kommer att få ett e-brev inom kort där det står vad som gäller för komplettering.

Lösningsförslag till teoritentan 2010-05-27.

Boka tid för munta
Bokningen är nu avslutad. Muntan genomförs 31 maj och 1 juni.
Om du har minst betyg C på två av dom tre betygsatta momenten och minst betyg E på det tredje kan du anmäla det till munta för att få högre slutbetyg. Ange vilket slutbetyg du önskar i bokningen.

Tryck här för att hämta bokningslistor till muntan:
Observera att den redovisningstid som du får kan vara en senare tid än hela redovisningspassets start. Muntan varar ungefär en och en halv timme.

Boka tid för ommästarprovsredovisning

Tryck här för att hämta bokningslistor till omästarprovsredovisning:
Observera att den redovisningstid som du får kan vara en senare tid än hela redovisningspassets start.

Ommästarprov 1 ska göras av den som ännu inte är godkänd på mästarprov 1. Det ska lämnas in senast 24 maj klockan 14.00.

Ommästarprov 2 ska göras av den som ännu inte är godkänd på mästarprov 2. Det ska lämnas in senast 24 maj klockan 14.00.

Lösningsförslag till mästarprov 2 finns här.

Onsdag 19 maj klockan 15-17 i Brun sal är det en frivillig provprogrammeringstävling för den som vill testa hur det är att programmeringstävla. Alla är välkomna!

Extra labbpass i Spelhallen 20 maj klockan 15-17 och 21 maj klockan 10-12. På dessa pass kan alla labbar inklusive extralabben redovisas.

Lydelsen till mästarprov 2 finns nu. Skriftliga lösningar ska lämnas in senast 10 maj kl 11. Boka muntlig redovisningstid nu!

Förtydligande till hissgåendeproblemet i mästarprov 2
Du kan anta att målet K i beslutsproblemet är ett heltal och att det i optimeringsproblemet gäller att hitta det minsta heltalsvärdet för trappgåendet.

Föreläsningen på måndag 3 maj klockan 11-12 finns tydligen bara med i språkinriktningarnas scheman, liksom övningen 28 maj 10-12. Jag har uppmärksammat schemaläggningen om detta. Det är alltså föreläsning för alla den 3 maj 11-12 i sal D2.

Vid teoriredovisningstillfällena byter övningsgrupp 3 sal från E33 till E1 (25 februari), E2 (1 april) respektive E2 (22 april). Detta är för att det är så många som vill redovisa. Övriga övningar är oförändrade.

Lösningsförslag till mästarprov 1 finns här.

Lämpliga testfall till labb 2 finns beskrivna här.

Vill du vara med i en studie om skärmdelningsprogram på ADK-labb 3-4? Två medieteknologer gör som kandidatexjobb en studie om hur skärmdelningsprogram kan användas som samarbetsverktyg i programmeringslabbar. Labbgrupperna som är med i studien gör den ena av labb 3 och 4 på distans med ett skärmdelningsprogram och den andra som vanligt. Efteråt intervjuas grupperna av exjobbarna. Om du och din labbkompis vill vara med i denna studie ska ni anmäla er till viggo@nada.kth.se senast 12 april. Var och en som är med får en extra bonuspoäng till ADK-tentan.

Måndag den 22 mars klockan 14-17 är det öppet hus. Då kommer gymnasielever till KTH för att få veta hur det är här. CSC-skolans öppnar den dagen all sin undervisning för gymnasister och andra intresserade, till exempel familjer till studenter. Det blir också tipspromenad, intressanta föredrag och trolleri. Du får gärna berätta detta för dina föräldrar och syskon. ADK-föreläsningen klockan 11-12 den 22 mars blir en öppen föreläsning, trots att den ligger på förmiddagen.
Mer information finns här.

Tisdag den 23 mars klockan 17.15 firar vi att vi fått utmärkelsen Framstående utbildningsmiljö. All personal och alla studenter vid CSC är välkomna. Föranmälan måste göras här.

Nu går det bra att boka tid för muntlig redovisning av mästarprov 1. Boka tid genom att göra telnet hippograff och sedan bok new adk10
Det finns lika många redovisningstider som det finns elever på kursen så om du vill kunna välja en speciell dag så ska du boka genast. Gör helst bokningen före den skriftliga inlämningen. Du kan avboka din tid med bok remove adk10

Lars Engebretsen från Google (civilingenjör från KTH och doktor i teoretisk datalogi med Viggo som handledare) håller ett intressant föredrag torsdag den 25 februari klockan 15.15 i sal D1: Organizing and serving the worlds information. Alla intresserade är välkomna!

Lydelsen till mästarprov 1 finns nu. Skriftliga lösningar ska lämnas in senast 1 mars kl 11.

schemasidan finns länk till föreläsningsanteckningarna och anvisningar om vilka sidor i kursböckerna som hör till varje föreläsning. Förbered dej inför varje föreläsning genom att läsa igenom föreläsningsanteckningarna och gärna också skumma sidorna i boken.

För föreläsning 3 var den sista läsanvisningen fel. Den skulle flyttas till föreläsning 4 och skulle bara gälla boken Moln, inte Kleinberg-Tardos. Det gäller avsnittet om skipplistor som finns i supplementet på sida 77-83. Nu är schemasidan korrigerad.

Den mesta kursinformationen är nu upplagd under länkarna i menyn till vänster.

Första föreläsningen i kursen är måndagen den 18 januari klockan 10-12 i sal D1. Välkommen!

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2011-06-08