bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1352 / adk10 / Litteratur

Kurslitteratur i ADK, våren 2010

Kurslitteraturen ska läsas på egen hand parallellt med kursen. Föreläsningar och övningar täcker endast en del av kursmaterialet.

Kursböcker

Jag har försökt minimera kostnaden för kursböcker. Därför finns det tre alternativa uppsättningar kursböcker. Vilken som passar bäst beror på om du har någon av böckerna sedan tidigare.
  1. Algorithm Design av Kleinberg-Tardos, 2005, Pearson, ISBN 978-0321372918 (pris cirka 710 kronor) och det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, 2009, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126 (pris 120 kronor i kårbokhandeln). Dessa köptes i ett inplastat bokpaket på kårbokhandeln till Indakursen 08/09.
  2. Algorithm Design av Goodrich-Tamassia, 2001, Wiley, ISBN 978-0471383659 (Indakursboken 07/08, pris cirka 500 kronor), kompletterad med det specialtryckta supplementet Algorithms and Complexity, a supplement to Algorithm Design, 2009, Pearson Custom Publishing, ISBN 978-1847764126, som finns att köpa i kårbokhandeln för 120 kronor.
  3. Specialtryckta kursboken för ADK07 och ADK08 Algorithms and Complexity, 2007, Pearson Custom Publication, ISBN 1-84658-626-7. Finns att köpa i kårbokhandeln för 750 kronor.
Läsanvisningar finns till alla tre alternativen. Alla tre fungerar i stort sett lika bra, men den specialtryckta kursboken från 2007/2008 saknar tyvärr index. Den som använder Goodrich-Tamassia behöver några utdrag från Kleinberg-Tardos som Viggo kan ta fram för 10 kronor.

Övrig litteratur

  • Laborationer: labbkvitto, labb 1, labb 2, labb 3, labb 4.
  • Två mästarprov (individuella uppgifter) som läggs upp under aktuell information minst två veckor före mästarprovsinlämningsdagen.
  • Övningsanteckningar (häfte som kan köpas för 20 kronor på första föreläsningen och studentexpeditionen). Enskilda övningar ligger upplagda på kursens schemasida).
  • Exempeltentor finns på webbsidan med gamla kursomgångar.
  • Föreläsningsanteckningar läggs efterhand upp på kursens schemasida.
Det finns pekare till mer att läsa och prova på på länksidan.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-01-16