bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1352 / adk11

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet, hösten 2011

Före detta senaste nytt

Labbredovisningar i labbveckan

Det går att redovisa ADK-labbar i labbveckan den 8 juni 2012. Anmälan till labbveckan görs här.

Omtenta

Den 31 maj 2012 klockan 14.00 har systerkursen DD2352 tenta i sal Q34. Denna tenta motsvarar ADK-tentan och den som har tentan kvar i ADK kan gå upp på den utan anmälan.
Tentan är rättad och resultaten inrapporterade i Rapp/Res.

Kursenkät

Jag hoppas att alla fyller i kursutvärderingsenkäten!
Tryck här för att hämta kursenkäten:

Redovisning av restlabbar och extralabben

Måndag 9 januari 2012 klockan 13-15 och onsdag 11 januari 2012 klockan 13-15 i salarna Grå och Karmosin går det bra att redovisa ADK-labbarna, inklusive extralabben. Sima används för kön som vanligt.

Ommästarprov

Här är lydelser till ommästarprov 1 och ommästarprov 2.
Klicka på knappen för att få se bokningslistorna.

Boka tid för munta

Muntan genomförs 12 och 13 januari 2012.
Om du blev godkänd på teoritentan 2011-12-19 och (efter eventuell redovisning av extralabben) har minst betyg C på två av dom tre betygsatta momenten och minst betyg E på det tredje kan du anmäla dej till munta för att få högre slutbetyg. Ange vilket slutbetyg du önskar i bokningen. Bokning/avbokning måste göras senast 2012-01-11 klockan 15 (då du vet om du är godkänd på extralabben).
Tryck här för att hämta bokningslistor:

Tentan 2011-12-19

Tentan är nu rättad och resultaten inrapporterade i Rapp. Den som fick FX (dvs 13 poäng) på tentan kommer att få en kompletteringsuppgift via e-post inom kort. Den ska redovisas muntligt 11 januari 2012 för Viggo.

Här finns lydelse och lösningsförslag.

Exteoritentor

Extentor finns under Andra omgångar. Teoritentorna började år 2007, så äldre tentor än så går inte att hitta.

ADK-kalender december 2011-januari 2012

  • 19 december kl 9-12: teoritenta med kamraträttning
  • 19 december: dags att fylla i kursutvärderingen
  • 9 januari: muntliga redovisningar av ommästarproven
  • 9 januari kl 13-15: redovisning av restlabbar och extralabben
  • 11 januari: muntliga redovisningar av ommästarproven
  • 11 januari kl 13-15: redovisning av restlabbar och extralabben
  • 12 och 13 januari: munta för högre betyg

Mästarprov 2

Här finns lösningsförslag till mästarprov 2.

Kursansvarig student

Dorothea Andersson doa@kth.se är kursansvarig studeranderepresentant. Hon samlar in åsikter om kursen och diskuterar dessa med Viggo. Det går förstås också att prata direkt med Viggo.

Muntlig redovisning av mästarprov 2

Anmäl dej för muntlig redovisning av mästarprov 2!
Klicka på knappen för att få se bokningslistorna. Du får bara boka in dej på engelsk redovisning om du gör din skriftliga inlämning på engelska.

Fråga och svar om mästarprov 2, uppgift 1

Flera elever har ställt följande fråga: Kan flera hissar mynna ut på samma ställe? Dvs är det möjligt att åka till plats (i,j) med mer än en hiss?

Svaret är ja. Däremot går det inte att i samma träningsbana åka till plats (i,j) med en hiss och sedan vidare därifrån med en annan hiss, för när man kommer fram till (i,j) måste man enligt problemlydelsen gå vidare till en annan hiss på plan i.

Diagnostiskt prov 2011-11-09

Som en del av forskningsprojektet om komplexitetsdelen av kursen genomfördes ett diagnostiskt posttest på övningen 2011-11-09. Här finns provet och lösningsförslag.

Mästarprov 2

Andra mästarprovet finns nu tillgängligt. Klicka här! Notera att mästarprovet ska löses helt individuellt och att sista inlämningstid är 22 november klockan 9.15.

Öppen föreläsning om objektorienterad systemdesign

D-alumnen Johnny Bigert, numera utvecklare på Skype, ger onsdag 26 oktober 2011 klockan 13-15 i sal K2 en öppen föreläsning i industriell objektorienterad programmering och systemdesign. Johnny var en av två alumner som arbetade med D-programmet i EAE-utvärderingen i år. Han skriver en blogg om objektorienterad programkonstruktion.

Frivillig visualiseringsdemonstration måndag 24 oktober 11-12

Efter ADK-föreläsningen på måndag 24 oktober 9-10 är det prosamföreläsning i samma sal. Den föreläsningen är schemalagd 2 timmar men kommer bara att ta en timme. Därför lägger jag klockan 11-12 in en demonstration av visualiseringar av NP-reduktioner som min italienska kollega Pierluigi Crescenzi har utvecklat. Jag tror att demonstrationen är mycket klargörande om hur NP-reduktioner fungerar och hur dom bevisas. Demonstrationen är förstås helt frivillig.

Diagnostiskt prov 2011-10-13

Som en del av forskningsprojektet om komplexitetsdelen av kursen genomfördes ett diagnostiskt prov på övningen 2011-10-13. Här finns provet och lösningsförslag.

Lösning till mästarprov 1

Här finns förslag till lösningar till mästarprov 1.

Muntlig redovisning av mästarprov 1

Anmäl dej för muntlig redovisning av mästarprov 1!
Klicka på knappen för att få se bokningslistorna.

Mästarprov 1

Första mästarprovet finns nu tillgängligt. Klicka här! Notera att mästarprovet ska löses helt individuellt och att sista inlämningstid är 10 oktober klockan 9.15.

Labb 2 kan nu användas i nya Kattis

Gå till nya Kattis och skapa ett konto så här (om du inte redan har ett konto i gamla kattis):
Välj att logga in med KTH-id. Logga in på KTHs webbplats. När du kommer tillbaka till Kattis fyller du i önskat användarnamn, fullständigt namn och e-postadress.

Om du redan har ett konto i gamla Kattis så ska du flytta över det till nya Kattis så här:
Välj att logga in med KTH-id. Logga in på KTHs webbplats. När du kommer tillbaka till Kattis aktiverar du ditt gamla konto genom att ge ditt användarnamn och ditt (gamla) Kattislösenord.

När du loggat in går du lämpligen till inställningssidan genom att klicka på ditt namn i menyn. Där väljer du sen svenska som interaktionsspråk och Java, C++ eller Python som ditt favoritspråk för inskickningar.

Du bör också tala om för Kattis att du läser adk11. Välj "Kurser" i menyn och klicka på adk11. Välj sedan "Jag är student på den här kursen och vill registrera mig på Kattis." Om du gör detta har handledarna bättre möjlighet att hjälpa till om du kör fast.

Ny version av Kattis vecka 38

Kattissystemet som testar labblösningarna i labb 2-4 kommer i en ny version som tas i drift 19 september 2011. Länkarna till problemen har redan ändrats på kursens labbsidor så att dom pekar på problemen i nya Kattis. Men än så länge lönar det sej inte att skicka in, för problemen är inte uppdaterade i nya Kattis. Besked kommer här när problemen är uppdaterade och nya tidsgränser inlagda, troligen senast 23 september.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-07-22