bild
Skolan för
elektroteknik
och datavetenskap
KTH / CSC / Kurser / DD1352 / Restmoment

Algoritmer, datastrukturer och komplexitet

Redovisning av resterande moment i kursen

Den som inte har redovisat kursens alla moment vid tidpunkten för ordinarietentan kan läsa här om hur resterande moment ska redovisas.

Redovisningstider och tentatillfällen anslås på den senaste kursomgångens webbsida.

Båda momenten TEN1 och HEM1/ANN1 (ALKS och ALKH) kvar
Antingen kan TEN1 och HEM1/ANN1 redovisas enligt listan nedan eller så byts TEN1 och HEM1/ANN1 ut mot TEN2, MAS1 och MAS2 och redovisas enligt listan nedan.
Momentet TEN1 (ALKS för SU), 3 poäng/4,5 hp, kvar (fanns till och med adk06/sualko06)
Gå upp på nya teoritentan (eller teoritentan i kursen DD2352/DD2354 Algoritmer och komplexitet) och komplettera med en muntlig tenta. För att du ska få gå upp på muntliga tentan måste mästarprovsmomentet (HEM1/ANN1/ALKH) vara godkänt.
Momentet TEN2 (ALKE för SU), 2 poäng/3 hp, kvar (introducerades i adk07)
Gå upp på nya teoritentan (eller teoritentan i kursen DD2352/DD2354 Algoritmer och komplexitet). Högst ett år gamla bonuspoäng räknas in på ADK-tentan.
Momentet HEM1/ANN1 (ALKH för SU), 1 poäng/1,5 hp, kvar (till och med adk06/sualko06)
Gör antingen minst betyg C på något av mästarproven eller minst betyg E på algoritmmästarprovet och minst betyg E på komplexitetsmästarprovet. Antingen på mästarprov i ADK eller i DD2352/DD2354 Algoritmer och komplexitet.
Momentet MAS1 (ALKA för SU), 1 poäng/1,5 hp, kvar (introducerades i adk07)
Betyg E-nivån på algoritmmästarprovet, antingen på mästarprovet i ADK eller i DD2352/DD2354 Algoritmer och komplexitet.
Momentet MAS2 (ALKK för SU), 1 poäng/1,5 hp, kvar (introducerades i adk07)
Betyg E-nivån på komplexitetsmästarprovet, antingen på mästarprovet i ADK eller i DD2352/DD2354 Algoritmer och komplexitet.
Momentet LAB1 (ALKL för SU), 2 poäng/3 hp (1 poäng/1,5 hp för SU), kvar
Redovisa labbarna för den nya kursomgången istället för dom gamla. I adk12 har labben Ordkedjor bytts mot labb 2: Rättstavning. Övriga labbar redovisade i adk06/sualko06/adk07/adk08/adk09/adk10/adk11 kan tillgodoräknas i adk12 (säg till kursledaren att du vill göra det; notera att ordningen mellan labbarna har ändrats genom åren). Äldre labbar kan inte tillgodoräknas. Labbarna kan redovisas på labbtiderna för den ordinarie kursen eller extra redovisningstider som brukar anordnas i januari och i labbveckan i juni som annonseras på kursens webbsida.
Bonuspoäng till tentan
Intjänade bonuspoäng i kursen gäller till alla skriftliga tentor i 2D1352/DD1352 som går inom ett år från kursstart. Den som vill ha nya bonuspoäng kan redovisa teori och labbar på nytt senast tider som beskrivs på den aktuella kursens webbsida.
Slutbetyg
Den som gjort TEN1/ALKS får slutbetyg enligt den kursomgång som gällde då tentan klarades. Den som gjort TEN2/ALKE och muntliga tentan får slutbetyget från muntliga tentan. Den som gjort TEN2/ALKE men inte muntliga tentan får slutbetyg enligt den kursomgång som gällde då tentan klarades. Bara elever registrerade på kursen 2008 eller senare kan få bokstavsbetyg.
Plussning
Den som vill ha högre betyg än det som ges av slutbetyget satt enligt ovan får gå upp på den muntliga tentan. För att få gå upp på muntan måste dom normala kvalifikationerna uppfyllas (godkänt på teoritentan veckan före muntan och överbetyg på minst två av momenten). Den som inte uppfyller detta måste först plussa mästarproven eller teoritentan.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-10-29