bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1361 / progp12

Programmeringsparadigm, progp12Nyheter

Rätta svaren till tentan den 17/12 2011 (3/6 2013)

Kursdel Svar
Logisk programmering 1d; 2a; 3c; 4a, 4c; 5a; 6a och 7b
Funktionell programmering 8a; 9a, 9e; 10a; 11b; 12b, 12c, 12d; 13d; 14e; 15e och 16e
Syntaxanalys 17d; 18b; 19g; 20b; 21a och 21bTentan den 12/12 -12, (27/2 2013)

Uppgift 1 dvs första Prolog-uppgiften visar sig vara fel i facit. Det rätta svaret ska vara 1e.
Den skrivande som förlorat poäng pga detta har kontaktats och resultatet är korrigerat.

Vill du se vad du svarat på skrivningen? Kontakta mig via mejl så skickar jag ditt svar.

Tentan med facit, (20/2 2013)

Tentan den 12/12-12 med facit på sista sidan.
Uppgift 1 dvs första Prolog-uppgiften visar sig vara fel i facit. Det rätta svaret ska vara 1e.

Rätta svaren till tentan den 12/12 2012 (18/2 2013)

Kursdel Svar
Logisk programmering 1e, 2b, 3c, 4c, 5d, 6b och 7a
Funktionell programmering 1b, 1d; 2a, 2b; 3b, 3d; 4g; 5b och 6c
Syntaxanalys 1b, 2a, 2d; 3a, 3c, 3e; fråga 4(17) utgår! 5b, 5d och 6d

Observera att fråga nummer 4(17) utgår eftersom inget av svarsalternativen är rätt.
Poänggränsen är korrigerad utifrån detta. Det rätta svaret på fråga 4(17) är: aa*b*a*b*|

Hjälp oss att förbättra kursen (18/1 2013)

genom att fylla i kursutvärderingen:Extra laborationspass och omtenta (14/1 2013)

Ytterligare extra labbpass finns nu under vårterminen
och omtentan är nu spikad.
Kolla under fliken "Schema, föreläsningar ..."

Tentan den 12/12-12 är färdigrättad och extra laborationspass, (27/12 2012)

Tentan är färdigrättad och är rapporterad i Rapp, kolla gärna.
De som har ett Fx eller behöver sina bonuspoäng från C/Inet för
att bli godkända har blivit kontaktade av mig med instruktioner.
De som tycker att de borde ha blivit kontaktade men inte blivit det, kontakta mig!

Extra labbpass finns nu i januari, gå in under fliken "Schema, ... " och kolla.
De extra labbpassen är för de obligatoriska laborationerna.

Årets KS i Prolog, (7/12 2012)

Årets KS i Prolog.

Laborationer kvar att redovisa? 2012-11-27

Har du obligatoriska laborationer kvar att redovisa är du välkommen till de två labbpass som är kvar, kolla schemat för att se när de är.

Under jullovet kommer ca 2 labbpass att läggas in. Under vårterminen kommer några labbpass att läggas in. Jag återkommer med info om detta.

Laboration i Inet 2012-11-20

Laborationen i Inet finns nu att hämta, se under Laborationer.

Laboration i C 2012-11-08

Laborationen i C finns nu att hämta, se under Laborationer.

KS i syntax 2012-11-02

KSen i syntax (lösning) är rättad och poängen (utan bonus) är inrapporterade på progp12 i Rapp. Gränsen för godkänt har sänkts till 10 poäng. Den som kan komma upp till 10 poäng med full bonus får se till att redovisa labb S2 senast 6 november. Den som inte klarade KSen denna gång bör studera KS-uppgifterna och -lösningarna inför tentan. KSarna finns att hämta på expeditionen.

Förtydligande av bonuspoängens användande (2/11 2012)

Bonuspoäng man erhållit eller kommer att erhålla för C och Inet labbarna kan man endast använda
till tentamen och omtentamen och då till valfri kursdel (logisk programmering, funktionell
programmering och syntaxdelen). Jag kontaktar studenten via ebrev till dennes kth-adress då det är aktuellt.

Länkar till rekommenderad läsning om syntaxanalys

finns under menyalternativet Länkar.

Korrigering av labblydelsen för labb S2 (danska räkneord)

Ett korrekturfel i första regelns andra högerled i räkneordsgrammatiken har korrigerats i labblydelsen (en2ni ska stå ensamt i högerledet).

KS från 2010, syntaxdelen (24/10 2012)

Här är en gammal KS i syntax med lösningsförslag.

KS i funk.prog. och vill du höra om funktorer, applikativa funktorer,...)(23/10 2012)

KS i funktionell programmering finns att hämta på CSC:s studentexp.

David Flemström, CDATE kommer att tala om funktorer, applikativa funktorer, och alternativ (funktorer med skiljevägar).
Detta för att i progpkursens syntaxdels anda demonstrera kombinatoriska parsers och fragmentdiagnostik.
Detta sker i övningssal E51 fredagen den 2/11 kl 15 - 16 dvs direkt efter det att vi har haft KS i Syntaxdelen.

Ytterligare labbpass för grupp A!(16/10 2012)

På grund av att vi är mycket få handledare den 25/10 under grupp A:s labbpass har jag satt in två extra
tillfällen (för den gruppen), det första den 25/10 kl 17 - 19 och det andra den 29/10 kl 17 - 19.
Kolla under fliken Schema,.. här till vänster

KS i fp och vill du höra om Monader o.dyl (4/10 2012)

Tack för ett gott samarbete vid dagens KS! Det hade inte blivit lika bra utan er hjälp!

Jag har hört att imorgon, fredag 5/10 kommer David Flemström, CDATE att prata om Monader och annat godis i Haskell i E31 kl 13 - 14.

Läsanvisningar till KS och tentamen, funktionell programmering.
Förra årets KS och tentamen, båda med facit (endast den funktionella delen) (29/9 2012)

Läsanvisningar till KS och Tentamen, funktionell programmering.
Läs i Hutton kapitel 1-7, 10 och 12 men läs avsnitten 5.5, 7.6, 10.4 och 10.5 kursivt.

KS 2011 i funktionell programmering. och Tentamen 2011 i funktionell programmering.

Problem med epost? och första Haskellabben(21/9 2012)

Får du inte epost via din KTH-mail?
Det kan bero på att du vidarebefordrar den till ditt gmail-konto, enligt system-gruppen.

Tre påpekanden till första Haskellabben:
1) import Char i uppgiften maxord ska vara import Data.Char
2) Det engelska stycket i F1 labben borde vara utan radbyten.
3) Kanske bör det även nämnas att stöd för åäö inte finns i Haskell utan att ascii-koden skrivs ut.
Ni behöver inte ta hänsyn till å, ä, ö.

Tack till Dennis och Dexter för era tips!

Resultat från KS i prolog finns nu i Rapp och rättningsmall. (18/9 2012)

Resultat från KS i prolog finns nu i Rapp.
Hämta ut din skrivning på CSC:s studentexp. Kolla gärna igenom den och jämför med rättningsmallen.
Om du anser att skrivningen är felrättad eller felsummerad lämnar du in överklagan, kontakta då CSC:s studentexp.

Haskellaborationerna och ändrad bonusgräns(13/9 2012)

Alla laboratiner i Haskell finns nu uppe. Titta under Laborationer i menyn till vänster.
Bonusdatum för första laborationen i Haskell är framflyttad till den 28/9, kolla i Schema... i menyn till vänster.
Gå gärna in på fliken Kursmaterial och starta med Haskell. Learn You A Haskell tycker många är en bra start och trevlig läsning.

Restredovisningar, äldre studenter (10/9 2012)

Här kan du redovisa dina laborationer som du har kvar och kommit efter med, detta gäller både studenter som är ny- och omregistrerade på kursen.
Om det finns tid och utrymme kan de som ligger före kursens planering redovisa. Kolla i schemat här i fliken till vänster för att se vilka labbpass det gäller.

KS i logikprogrammering och betygshöjande laborationer (4/9 2012)

Den 10 september är det kontrollskrivning i logikprogrammering. Kontrollskrivningen kommer att vara liknande frågor som finns i Brnas bok, de kapitel som angivits i läsanvisningarna, se under fliken Schema, ... till vänster.
KS i prolog från 2010 och facit.

De betygshöjande laborationerna i logikdelen finns nu att hitta under fliken Laborationer.

Tips på Prolog-litteratur (3/9 2012)

Här är ett tips på bra bredvidläsningslitteratur till logikdelen:
Learn Prolog Now
Tack för tipset Ragnhild Karlsson!

Föreläsningsanteckningar och laborationslydelser (31/8 2012)

Föreläsningsanteckningar och laborationslydelser kommer att läggas upp löpande och så skyndsamt som möjligt.
Du hittar detta under fliken Schema, Föreläsningar och Laborationer respektive Laborationer här till vänster.
Att det inte finns tillgängligt innan kan bl.a. bero på att det är helt nytt material och uppdateringar av tidigare material.

Kursstart den 27/8 2012

Välkommen till kursen!

Börja med att bekanta dig med kurshemsidorna och vad som gäller i kursen.
Se till så att du finns i Rapp, vårt resultatrapporteringssystem på CSC.
Gå in på Laborationer här till vänster så hittar du en länk till Rapp.
Om du inte finns med i Rapp MEN kursen dyker upp på Mina Sidor skicka mig ett ebrev, så ser jag till att det rättas.

Har du synpunkter på kursen och vill prata med ansvariga studenter, CDATE så är de:
Lars Larsson, lala snabela kth.se
August Bonds, bonds snabela kth.seCopyright © Sidansvarig: Carina Edlund <carina snabela nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-06-03