bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1361 / progp12 / Laborationer


OBS! UPPDATERING PÅGÅR!Laborationer

Logga in i Rapp för att se vilka labbar och kontrollskrivningar du är godkänd på!
Kursen har totalt 14 laborationer, varav 8 är obligatoriska, se tabell längst ner på denna sida. CSC:s hederskodex tillämpas i kursen.

Laborationerna kan göras i grupp om högst två personer. Observera att labbpassen är halvklass och att vi under de olika labbpassen prioriterar t.ex. redovisning för bonuspoäng, restredovisningar mm, se under Schema, Föreläsningar och Laborationer! Labbpassen delas upp enligt:

Grupp A: De med efternamn med begynnelsebokstav A till och med J.
Grupp B: De med efternamn med begynnelsebokstav K till och med Ö.

Obligatoriska och betygshöjande laborationer

De obligatoriska laborationerna är L1, L2, F1, F2, S1, S2, C, Inet.
De betygshöjande laborationerna är L3, L4, F3, F4, S3, S4

Innan du börjar!

Innan du börjar med labbandet måste du utföra ett kommando:
course join progp12
Nästa gång du loggar in kommer din miljö att vara initierad för kursen, vilket innebär åtkomst till diverse andra moduler.

Signaturblad

Skriv ut signaturblad och se till att få din handledares signatur på dina godkända laborationer!

Manualer och dokumentation

Tidsfrister

Det finns inget sista-datum för betygshöjande laborationer men observera att de betygshöjande laborationerna redovisas för kursledaren, se respektive laboration för ytterligare anvisningar. ! Det kommer att gå att redovisa laborationer under CSC:s restlabbvecka och under nästa kursomgång. Däremot kan vi inte lova att det går att redovisa dessa laborationer i all framtid! Dessa laborationer gäller för kursomgången progp12 och framtida redovisningar beror på framtida kursledares välvilja.

Här kommer en tabell med sista-datum för respektive grupp och för varje obligatorisk laboration.

LabbDatum för grupp A resp BBonuspoäng
L1A - 31/8, B - 3/91
L2A & B - 7/91
L3-0
L4-0
F1A & B - 28/91
F2A - 8/10, B - 9/101
F3-0
F4-0
S1A & B - 29/101
S2A & B - 6/111
S3-0
S4-0
CA & B - 22/111
InetA & B - 26/111

Betyg

Observera att de betygshöjande laborationerna redovisas för kursledaren, se respektive laboration för ytterligare anvisningar. Betyget på kursen ges av labbmomentet enligt följande tabell.
Antal betygshöjande laborationer:0123456
Betyg:EEDCBAA

Emacs-tips

Ta en titt på referensbladet för Emacs-kommandon.
Copyright © Sidansvarig: Carina Edlund <carina snabela nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-10-21