bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1368

Databasteknik för D

Aktuell/nästa kursomgång: dbtd15.

En introduktion till databaser.

Lärandemål

Efter genomförd kurs ska du kunna:

  • förklara ett databashanteringssystems funktioner och uppbyggnad,
  • diskutera för- och nackdelar med olika databasmodeller,
  • modellera och strukturera data med hänsyn till aktuella restriktioner,
  • förklara hur olika restriktioner påverkar databasstrukturen,
  • använda frågespråk för att formulera frågor samt beskriva den matematiska bakgrunden för frågespråk,
  • skriva inbäddade SQL-satser i ett tredjegenerationens programspråk.

Kursens huvudsakliga innehåll

Definition av relationsmodellen. Informationstrukturering enligt "Entity-Relationsship"-modellen. Funktionella beroenden och deras betydelse för god databasdesign. Normalisering. Frågespråk och bakomliggande matematik. Transaktionshantering. Översikt över olika modeller för datarepresentation. Laborationer utförda på experimentella och kommersiella system.

Copyright © Sidansvarig: Michael Minock <minock@nada.kth.se>
Uppdaterad 2015-01-09