bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1371

Beslutstödssystem

Denna kurs ger en introduktion till beslutstödssystem och underliggande teori, framför allt beslutsteori och data mining.

Kurshemsidorna flyttades till KTH Social: https://www.kth.se/social/course/DD1371/

Copyright © Sidansvarig: Johan Boye <jboye@nada.kth.se>
Uppdaterad 2014-03-17