bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1390 / prosam10

Programsammanhållande kurs i datateknik, prosam10

DD1390 ges under hela årskurs 1-3 och är på 6 hp. Det finns också en variant av kursen som bara går i årskurs 2-3 (för den som börjat i högre årskurs): DD1391.

Kursen består av obligatoriska reflektionsseminarier (i snitt 1 hp per år), ett etikmoment i årskurs 1 (1,5 hp) och ett datorhistoriamoment på våren i årskurs 2 (1,5 hp). Etikmomentet låg till och med 2009/2010 i Indakursen.

Aktuellt

Masterprogramsvalet

Det finns tre Prosamaktiviteter som hjälper dig med masterprogramsvalet:
  • 23 april kl 11-12 i sal E1 informerar Viggo och studievägledningen om masterprogramsvalet mm
  • 25 april kl 10-12 i sal E1 presenteras alla masterprogram
  • 30 april, någon gång mellan kl 13 och 16 (tid fås vid reflektionsseminariet i april), individuellt kvartssamtal med mentorn inför mastervalet
Det finns webbinformation om mastervalet.

Centrum för akademiskt skrivande (CAS)

Är det svårt att göra skriftliga inlämningar i prosam eller i andra kurser? Skulle du vilja ha tips om hur du kan skriva effektivare och bättre? Kontakta då Centrum för akademiskt skrivande i KTH-biblioteket.

Klicka här för att se gamla kursnyheter.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-04-22