bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1390 / prosam12 / Etik

Etikmomentet hösten 2012

Etikmomentet ges i slutet av period 2 i årskurs 1 inom prosamkursen. Det består av två föreläsningar och en gruppövning. Inför gruppövningen ska en etikessä skrivas. Etikessän och gruppövningen är obligatoriska.

Lärandemål

D-programmet har ett lärandemål som lyder

självständigt analysera och ta ställning till ekonomiska, samhälleliga, miljömässiga och etiska konsekvenser av datatekniska tillämpningar, och utforma system med hänsyn härtill.

Delar av detta mål uppfylls genom detta etikmoment. Föreläsningarna behandlar både teori och tillämpningar. Föreläsare för etikmomentet är Hélène Hermansson och Niklas Möller från filosofienheten på KTH.

Föreläsningar

Föreläsningarna är 20 november 2012 kl 15-17 i sal D1 och 22 november kl 13-15 i sal E1. Här är bilderna från föreläsning 1 och föreläsning 2.

Gruppövning

Gruppövningen utförs under två timmar under tiden 29 november-3 december 2012. Leta reda på ditt gruppnummer i tabellen nedan. Då ser du när (rad) och var (kolumn) din grupp ska träffas. (Den som går den separata etikkursen DD1348 eller tildakursen DD1325 tar reda på sitt gruppnummer genom att titta på kursen i Rapp. Alla CL-studenter är i grupp 40.)

OBS! Schemat har lagts så att det ska bli så få krockar med andra kurser som möjligt. Fem D-teknologer som trots det får krock med kommunikationskursen kommer att få e-brev från Viggo med anvisning om annan tid.

tidNadabiblioteket15374523
29 nov kl 13.15-154-61-340
29 nov kl 15.15-1737-3922-2431-33
30 nov kl 10.15-1228-3019-2125-27
30 nov kl 15.15-177-910-1216-18
3 dec kl 13.15-1534-36
3 dec kl 15.15-1713-15

Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Litteratur

Etikessä, inlämningsuppgift

Välj ett av nedanstående ämnen och skriv en 2-3 sidor lång essä där du använder begrepp från kurslitteraturen. Försök ta hänsyn till både användarperspektivet och utvecklarperspektivet i din essä. Lämna in essän i samband med gruppövningen där de tre ämnena kommer att diskuteras.
  1. Fildelning
    Argumentera för en normativ ståndpunkt om fildelning.
  2. Kan man äga mjukvara?
    Argumentera för en normativ ståndpunkt om intellektuellt ägande av mjukvara. Bör man kunna ta patent på algoritmer? På programvara?
  3. Personlig integritet
    Behövs det nya regler och ny lagstiftning för att skydda den personliga integriteten i användningen av datateknologi? Eller har skyddet redan gått för långt? Redovisa och argumentera för en ståndpunkt.

Poängbedömning

Poängbedömningssystemet är likadant som för kursens reflektionsseminarier, alltså maximalt 3 poäng. Detta gäller endast prosamkursen DD1390.

Den skriftliga uppgiften betygssätts med 0, 1 eller 2 poäng. (0 poäng är underkänt). Kriteriet på godkänt (1) är att man genomfört uppgiften på ett sätt som visar att man förstått frågeställningen samt visat förmåga att argumentera etiskt. För väl godkänt (2) ska man visa god förmåga att argumentera etiskt, företrädesvis genom att (i) använda etiska begrepp på ett insiktsfullt sätt och (ii) genomföra en egen, genomtänkt argumentation (alltså inte bara referat av andras argumentation).

1 poäng ges för aktiv medverkan vid gruppövningen. Närvaro vid gruppövningen är obligatoriskt. Den som inte kan vara med vid gruppövningen måste istället lämna in en uppsats som behandlar de återstående två ämnena, med samma krav för varje ämne som för den ordinarie etikessän. Den ska skickas till Jesper Jerkert jerkert(at)kth.se. Om detta görs inom en vecka efter gruppövningen görs inget avdrag. Därefter ges 2 poängs avdrag.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-11-23