bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1390 / prosam12 / Kursanalys

Kursanalys: Programsammanhållande kurs i datateknik, prosam12

Här kommer kursanalysen att finnas efter kursens slut.

En kursenkät genomfördes för alla kursdeltagare vid reflektionsseminariet i period 4 våren 2013. En sammanställning av resultaten finns här.

Kursanalysen för prosam10 (1 juli 2013) finns här.

Här är en artikel om prosamkursen, presenterad 1 december 2011 vid tredje utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2013-07-23