bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1390 / prosam12 / Lärare

Lärare i Prosam12

Kursledare och examinator är Viggo Kann.

Det är 13 stycken datalärare som är mentorer och leder reflektionsseminarierna:

mentorgrupper
Mads Dam 1-3
Henrik Eriksson 4-6
Dilian Gurov 7-9
Johan Karlander 10-12
Stefan Nilsson 13-15
Örjan Ekeberg 16-18
Douglas Wikström 19-21
Viggo Kann 22-24
Hedvig Kjellström 25-27
Linda Kann 28-30
Serafim Dahl/Carina Edlund 31-33
Karl Meinke 34-36
Olle Bälter 37-39

Etikmomentet ges av lärare från filosofiavdelningen under ledning av Jesper Jerkert och datorhistoriamomentet ges av Nina Wormbs på Avdelningen för teknik- och vetenskapshistoria på KTH.

Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-08-27