bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD1390 / prosam12 / Seminarier / 1. studieteknik

Studiemotivation och studieteknik, reflektionsseminarium period 1 2012/2013

Läsning inför seminariet

Skriftlig reflektion

Skriv en reflekterande text på 500-600 ord (ungefär en sida) som besvarar följande frågor:
  • Varför går jag just på Datateknikprogrammet?
  • Vilka är mina första intryck av undervisningen på Datateknikprogrammet?
  • Välj en av kurserna som du går just nu. Vilka av D-programmets mål bidrar kursen till att uppfylla, tror du? Förklara och reflektera!
  • Hur mycket har jag senaste veckan pluggat utanför lektionstid och vilka ämnen har jag ägnat mig åt då?
  • Hur planerar jag att lägga upp mina studier i olika ämnen den närmaste tiden? Relatera din studieteknik både till vad du läst i kursboken och till Björn Liljeqvists video som du tittat på.
Skriv ditt namn överst i dokumentet!

Dokumentet ska vara sparat i PDF. Om du gör dokumentet i Gedit kan du skriva ut det på PDF genom att välja "print to file" i Print-menyn. I MS Word kan man ofta skriva ut på en "PDF-skrivare" alternativt spara som PDF. I OpenOffice kan man exportera till PDF (ändra pappersformatet till A4 först!). I LaTeX kan man använda kommandot pdflatex.

Förnamnet på dokumentet ska vara ditt namn utan åäö-prickar på formen Fornamn-Efternamn, till exempel Bjorn-Brannstrom.pdf

Kolla upp gruppnumret och lämna in den skriftliga reflektionen

Logga in i resultatrapporteringssystemet Rapp och välj att se resultat på kursen DD1390:prosam12. Där ska du kunna se ditt gruppnummer. Om du inte kommer in i Rapp eller inte hittar kursen eller ditt gruppnummer i Rapp så ska du kontakta Viggo.

Observera att denna första gång är det förstaårsteknologer från tre olika grupper som träffas på reflektionsseminariet, 14-15 stycken tillsammans med en mentor.

Senast den 20 september klockan 24.00 ska du ha lagt upp din skriftliga reflektion på gruppens katalog på skolans Unixdatorer

/afs/nada.kth.se/misc/info/prosam12/seminarier-1213/period-1/grupp-xx
där xx är ditt gruppnummer. Kopiera ditt dokument till denna katalog. Du kan inte ändra i ett upplagt dokument så kontrollera att det är rätt version innan du kopierar ditt dokumentet. Om du inte vet hur man från sin egen dator kopplar sig till skolans datorer ska du läsa om fjärrinloggning på sida 48 i Unixlathunden.

Kolla upp tid och plats för din grupps reflektionsseminarium

I tabellen ser du när och var din grupp ska träffas den 26 september 2012. Det är alltså tre grupper som träffas tillsammans. Reflektionsseminariet varar ungefär 60 minuter. Kom i tid!
mentorgruppertidplats
Mads Dam 1-316.00Nadabiblioteket
Henrik Eriksson 4-616.001537
Dilian Gurov 7-916.001625
Johan Karlander 10-1213.004523
Stefan Nilsson 13-1514.304523
Örjan Ekeberg 16-1813.00Nadabiblioteket
Douglas Wikström 19-2113.001537
Viggo Kann 22-2414.30Nadabiblioteket
Hedvig Kjellström 25-2713.00523 CVAP
Linda Kann 28-3014.301537
Serafim Dahl/Carina Edlund 31-33 16.004523
Karl Meinke 34-3614.301625
Olle Bälter 37-3916.001635
Beskrivning av hur man hittar till dom olika lokalerna finns under menyalternativet Lokaler till vänster.

Läs övriga gruppdeltagares skriftliga reflektioner före reflektionsseminariet

Läs igenom alla dokument på /info/prosam12/seminarier-1213/period-1/grupp-xx. Stryk under en mening i varje reflektionsdokument som du tycker är särskilt intressant eller viktig.

Gå på reflektionsseminariet och var aktiv

Under reflektionsseminariet bör alla i gruppen vara aktiva och komma till tals.

Mer att läsa

Det finns mycket skrivet om studieteknik, till exempel Björn Liljeqvists bok Plugga smart och lär dig mer!, Studentlitteratur, 2006. En del länkar om studieteknik finns samlade på KTH Social.
Copyright © Sidansvarig: Viggo Kann <viggo@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-09-14