bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2377 / maskin12 / Kursanalys

Kursanalys: Maskinnära programmering och datorarkitektur, maskin12

Kursdata

Tid: period 3 läsåret 2011-2012

Poängantal: 7,5 hp

Examination: labbar, tenta

Föreläsningar: 28 timmar

Kursledare och föreläsare:Stefan Nilsson

Övningsassistent:Marcus Dicander

Antal registrerade: 57 (förra året 43)

Antal elever som gjort något synligt på kursen: 49 (förra året 36)

Godkända 2012-05-28: 41 (förra året 30)

Prestations- och examinationsgrad: 84% (förra året 83%)

Kurslitteratur

  • Computer Science, An Overview, 11th ed., J. Glenn Brookshear.

Mål

Efter fullgjord kurs ska kursdeltagare kunna

  • beskriva hur datorprogram och data lagras i datorn,
  • beskriva hur datorprogram exekveras på olika nivåer,
  • beskriva hur datorer tolkar och exekverar maskinkod
  • beskriva hur datorer är uppbyggda läsa, förstå samt skriva C- och assemblerprogram för x86 arkitekturen i Unix-miljö,
  • använda dina kunskaper för att skriva effektiva datorprogram som utnyttjar datorns uppbyggnad.

Förändringar denna kursomgång

I år har det endast skett mindre förändringar på kursen. Kursdeltagarna är fortfarande huvudsakligen kommer från CI och I så upplägget från förra året är fortfarande relevant.

Planerade förändringar inför nästa kursomgång

Labb 1 vill jag gärna göra om från C till Java för att slippa problem med portabilitet. Testfallen skulle också behöva ses över. För närvarande genereras de automatiskt och för vissa deluppgifter blir det inte bra.

Labb 2 skulle må bra av en tydligare manual och lite fylligare instruktioner.

Planen är att ta bort labb nummer 3.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-06-08