bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2377 / maskin12

Labb 3: HTML och CSS

Målet med labben är att du ska lära dig hur en enkel webbplats kan implementeras med HTML och CSS. Efter labben ska du själv kunna göra en webbsida med hjälp av en textredigerare.

Du ska bygga en liten webbplats. Du får själva bestämma innehåll. Den enda begränsningen är att du måste följa KTH:s regler för publicering på nätet. Du publicerar webbsidorna genom att placera filerna i katalogen public_html i din hemkatalog. Om du inte redan har en sådan katalog så kan du skapa den med kommandot

mkdir ~/public_html

Du måste också göra det möjligt för alla att läsa i katalogen med kommandot

fs sa ~/public_html system:anyuser rl

Webbplatsen blir då synlig på adressen http://www.csc.kth.se/~uname/ där uname är ditt användarnamn.

Du hittar all information du behöver på de här sidorna:

Redovisning

Du kan göra labben ensam eller i en grupp med högst två personer. Labben redovisas muntligt på labben 4/3 och då måste alla gruppdeltagare vara med. Vid redovisningen ska alla i gruppen kunna redogöra för och förklara innehållet i samtliga filer. Ni ska också vara beredda att visa att filerna är korrekta genom att validera dem med valideringstjänsterna ovan.

Betyg

För att få ett visst betyg måste man uppnå följande minimikrav för de olika betygstegen.

  • E: En korrekt implementerad webbsida skriven i HTML som innehåller huvud, kropp, rubriker, paragrafer, länkar och minst en lista.
  • D: Som E och dessutom en fristående CSS-fil som ändrar typsnitt och utseende på rubriker och länkar.
  • C: som D och dessutom metadata i form av sidans språk, rubrik, innehållsbeskrivning och teckenkodning, samt CSS för att ändra marginaler och utseendet på listor.
  • B: som C och dessutom flera sidor som hänger ihop i ett navigeringssystem. Varje sida ska ha ett sidhuvud som tydligt visar var på sajten man befinner sig och som gör det möjligt att snabbt navigera till de viktigaste sidorna.
  • A: som B och dessutom en separat CSS-fil för utskrift av en sida på skrivare. Någon sida skall innehåll ljud eller video. Sidorna ska validera som HTML5.

För samtliga betygsteg gäller att filerna måste passera valideringsverktygen utan fel. Enstaka varningar är tillåtet, men det är förstås bättre om man kan undvika dem.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-02-28