bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2392

Internets protokoll och principer, 7.5 ECTS poäng

Avslutad kursomgång: protok09.

Kursen ges numera som DD2393

Kursen ger en grundläggande introduktion till de protokoll som formar Internets bas. Efter denna kurs ska du ha en bra kunskap om Internets protokoll och hur de samverkar. Du ska också ha en överblick över området så att du kan tillgodogöra dig forsknings och standardiseringsdokument. Du kommer också att ha praktisk insikt i hur man konfigurerar nätverksutrustning.

Kursen ges som en första introduktion till IP-nätverk och kan sen följas av mer specialiserade kurser, som DD2490 och DD2491.

Laborationer: IP-Intro, TCP, DNS, Routing

Nästa omtenta:
Tis 16 Mars 2010, Q15, Q16.

Info om registrering:
You should register for the exam on "My Pages". "My Pages" is found on the Student web. To be able to sign up for an exam you need to be registered for the course and also be registered for the current semester. On "My Pages" you can se the courses you are registered for under 'Active courses'. To be able to use "My Pages" you need a kth.se-account. Please contact STEX (in the Q building) if you missed the registration deadline. They can tell you whether there is room for you to take the exam.

Copyright © Sidansvarig: Olof Hagsand <olofh@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-08-25