bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2440 / avalg08 / Kursanalys

Avancerade algoritmer

Kursanalys för avalg08

Kursdata

Tid: period 2 läsåret 2008-2009
Poängantal: 6hp
Examination: 2 projekt, 4 hemuppgifter
Föreläsningar: 30 timmar
Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson
Kursassistent Torbjörn Granlund
Kurslitteratur: Utdelade artiklar. Se webbsidan.
Prestations- och examinationsgrad: 86% (49 av 57)

Mål

Kursens mål är att

  • öka förståelsen för effektiva beräkningar genom att förmedla metoder för att konstruera effektiva algoritmer för centrala beräkningsproblem
för att eleverna ska
  • kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar datorresurser samt
  • utvärdera huruvida givna datorprogram är effektiva.

Förändringar inför denna kursomgång

Examinationen bestod i år av fyra hemuppgifter utöver de två projekten. Projekten lämnades in med hjälp av Kattis. Projekten innehöll huvudsakligen implementations- och experimentuppgifter. Teoriuppgifterna finns huvudsakligen på de fyra hemuppgifterna.

Kursinnehållet var i stort sett detsamma som förra året. Det första projektuppgiften handlade om faktorisering och den andra om TSP i planet. Som vanligt använde vi Kattis för projektinlämningarna.

Torbjörn Granlund höll en föreläsning om GMP.

Sammanfattning

Antalet elever som påbörjade kursen (59) var i stort sett samma som förra året (58). Examinationsgraden låg på en typisk nivå.

Kursinnehåll

Aritmetik med stora heltal, kodoptimering, primtalstestning och faktorisering, snabba fouriertransformen, RSA, radixsortering på nloglogn tid, Alan Turings liv och vetenskapliga insatser, kvantberäkningar.

Undervisningen

Deltagandet på föreläsningarna var tämligen högt.

Hemtalen

Hemtalen lämnades in individuellt och rättades skriftligt. Projekten gjordes i grupp och redovisades både skriftligt och muntligt.

Kursens nivå

Resultatet var i stort sett detsamma som förra året vilket är väntat eftersom kurseninnehållet var i stort sett det samma. Kraven för godkänt är ganska låga men kräver att man har goda kunskaper från ADK. Nivån för högsta betyg ligger fortfarande betydligt högre.

Anpassning till andra kurser

Anpassningen till andra kurser fungerade någorlunda väl. Schemat var dock ganska komprimerat och det blev vissa schemakrockar.

Planerade förändringar

Kursen kommer att läsan under en och en halv läsperiod för att ge bättre tid att smälta kursmaterialet och arbeta med inlämningsuppgifterna.

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-04-22