bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2440 / avalg13 / Kursanalys

Kursanalys: Avancerade algoritmer, avalg13

Kursdata

Tid: period 1-2 läsåret 2013-2014

Poängantal: 6hp

Examination: inlämningsuppgifter

Föreläsningar: 30 timmar

Kursledare och föreläsare: Stefan Nilsson

Övningsassistenter: Musard Balliu, Mladen Mikša, Marc Vinyals.

Gästföreläsning: Torbjörn Grandlund.

Antal registrerade på kursen: 156

Antal som gjort något synligt på kursen: 129

Godkända: 124 (2014-06-03)

Prestations- och examinationsgrad: 96%

Mål

Kursens mål är att

  • öka förståelsen för effektiva beräkningar genom att förmedla metoder för att konstruera effektiva algoritmer för centrala beräkningsproblem
för att eleverna ska
  • kunna konstruera datorprogram som effektivt utnyttjar datorresurser samt
  • utvärdera huruvida givna datorprogram är effektiva.

Förändringar inför denna kursomgång

Examinationen bestod av tre hemuppgifter utöver de två projekten. Projekten lämnades in med hjälp av Kattis. Projekten innehöll huvudsakligen implementations- och experimentuppgifter. Teoriuppgifterna finns huvudsakligen på de fyra hemuppgifterna.

Kursinnehållet var i stort sett det samma som förra året och vi använde Kattis för projektinlämningarna.

Sammanfattning

Kursen är obligatorisk på masterprogrammet i datalogi och kursinnehållet är tänkt att komplettera ADK. Antalet elever på kursen har ökat något även i år och examinationsgraden var också något högre, men andelen registrerade som inte gjort något moment har å andra sidan också ökat (156 mot 134 förra året).

Copyright © Sidansvarig: Stefan Nilsson <snilsson@nada.kth.se>
Uppdaterad 2014-06-03