bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2449

Kryptografins grunder, 6 högskolepoäng

Senaste kursomgången: krypto09.

Kursen utökas från och med våren 2010 till 7,5 hp och byter kurskod till DD2448. Se vidare kursens nya webbsida.

Kryptografi kommer att i framtiden spela en central roll för många aspekter av informationsanvändande. Inte bara för att skydda hemlig information från obehöriga utan metoder från kryptografi kommer dessutom vara viktiga för att utföra mer komplicerade uppgifter, som digitala signaturer och identifikation.

Kursen uppdateras varje år men mycket material från tidigare år är intressant och finns att tillgå under länken kursomgångar till vänster.

Copyright © Sidansvarig: Johan Håstad <johanh@nada.kth.se>
Uppdaterad 2009-10-08