bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2458 / popup07 / Anteckningar

Föreläsningsanteckningar, popup07

Vid varje föreläsning kommer en liten grupp studenter att ta anteckningar och typsätta dem med latex. Detta ingår i kursen och för att det ska vara värdefullt så måste anteckningarna sammanställas såpass snabbt att de kan göras tillgängliga inom en vecka efter föreläsningen.

Anteckningarna ska göras med latex och man ska använda den framtagna mallen. Det finns ett exempel att utgå ifrån. När du framställer pdf-en. Använd då latex och dvips för att framställa en Postscript-fil, och distill för att framställa en PDF. Använd inte pdflatex. Det är inget fel på pdflatex, men om olika grupper arbetar på olika sätt blir det mycket extrajobb med att sätta ihop anteckningarna till ett kompendium.

Årets anteckningar kommer att finnas här

Du får gärna titta på anteckningarna och skriva ut dem hemma, men skriv inte ut dem på CSCs skrivare!

Arbetsgång

Räkna med att det första utkastet, även om det är bra, kommer att behöva korrigeras. Därför är det bra att lämna in det redan på torsdagen så att kursansvarig och/eller föreläsaren kan ge synpunkter som kan fixas under helgen.

  1. Ta anteckningar under föreläsningnen. Om ni är flera så är det ändå klokt att alla antecknar.
  2. Renskriv anteckningarna. Rätta till eventuella fel som föreläsaren gjort, fyll i detaljer om det saknas. Anteckningarna ska vara begripliga även för den som inte var på föreläsningen. Texten ska flyta bra och vara välstrukturerad. Det ska inte bara vara en typsatt uppsättning stödord eller lösryckta meningar. Använd latex-mallen. Ändra den inte utan att diskutera med kursansvarig (lägg inte till paket och definiera inte ny kommandon).
  3. Lämna anteckningarna till kursansvarig (migo@kth.se) och till Per Austrin (austrin@kth.se). Skicka e-post med två bilagor: tex-filen och en pdf genererad från tex-filen. Om ni dessutom har diverse figurer ska även dessa bifogas.
  4. Vänta på feedback.
  5. Korrigera anteckningarna med hänsyn tagen till feedback, och skicka in igen, precis som tidigare.
  6. Anteckningarna kommer nu att godkännas eller också behövs ytterligare korrigeringar.

Relevanta länkar

Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2008-01-14