bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2458 / popup07 / Domaren

Om Kattis

På kursen använder vi domaren Kattis, till vilken du har möjlighet att skicka in lösningar på problem och (nästan) omedelbart få svar på om din lösning var korrekt.

Som kursdeltagare bör du ha fått ett konto på Kattis. Om du inte har fått det, kontakta Per Austrin (austrin@nada.kth.se) så fixar han det.

Kattis är fortfarande under viss utveckling, men har hittills fungerat bra. Även den dokumentation som finns är sparsam, men borde åtminstone besvara några av de frågor du kanske har. I dokumentationen finns även två stycken tutorials om du känner dig osäker på hur du ska gå till väga när du använder Kattis. Vi rekommenderar att du går igenom dem innan du börjar med själva problemlösandet till kursen.

Tips

  • Om du använder java så måste klassen med main-metoden vara public.
  • IO i C++: cin/cout i iostream är mycket långsammare än scanf/printf i cstdio. För problem med mycket IO kan det göra förvånansvärd skillnad.
  • IO i Java är ganska långsamt, men vi har hjälpt er på traven. Se dokumentation om Java-IOKattis.
Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2007-08-28