bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2458 / popup07 / Examination

Examination, popup07

Kursen har två moment i Ladok:

  • LAB1 - Problemlösningssessioner och algroritmlabbar, 4,5 hp.
  • OVN1 - Hemuppgifter och föreläsningsanteckningar, 4,5 hp.

För att klara kursen krävs att du får godkänt på båda momenten. Kraven för godkänt och för olika betyg beskrivs i kursprogrammet.

Problemsessioner

Utförs vid långa labbpass (se schemat). Man arbetar i grupper om två personer. Ingen som kommer i tid till en session kommer att behöva arbeta ensam; i undantafsfall tillåts därför grupper med tre personer.

Labbuppgifter

Utförs i grupper upp till tre personer. Se vidare labbsidan.

Anteckningar

Utförs i lagom stora grupper för att alla ska få anteckna precis en gång och alla föreläsningar ska ha antecknare. Se vidare labbsidan.

Hemuppgifter

Utförs individuellt. Använd IRC-kanalen #kattis för att nå lärare med frågor. Ofta är någon av oss där.

Samarbete

Inom gruppen samarbetar man förstås. Men mellan grupper (eller individer, när det gäller hemuppgifterna) är tillåtet samarbete begränsat: man får diskutera problemet och svårigheter med det, menarbetet med att lösa problemet ska göras inom gruppen (eller av individen): således får man inte samarbeta (utom inom gruppen på LAB1) när det gäller implementation, pseudokod eller lösningsstrategi. Inte heller får man dela med sig till andra av detta till andra. På problemsessionerna gäller dessutom att man ska ha minimal interaktion med andra grupper.

FAQ

Måste man göra alla labbuppgifterna som hör till de fyra labbarna?

Nej. Man får poäng för labbuppgifter man löser före deadline och som har tillräcklig kvalitet (se labbsidan), men efter deadline får man inga poäng för dem.

Kan man plussa?

På vissa saker, men inte på andra. Man kommer alltid att ha möjlighet att komplettera ett moment (LAB1 eller OVN1) som man inte fått godkänt på. När det gäller betygshöjande åtgärder så måste dessa vara klara innan period 3 börjar läsåret 07/08. Dessutom gäller:

  • På labbupgifterna (4 omgångar) kan man inte komplettera för högre betyg.
  • Anteckningsdelen av OVN1 kan kompletteras om man redan har tillräckligt med poäng för A på kursen och dessutom uppfyller övriga kriterier för att få A på kursen. (Dvs om det enda som gjorde att man inte fick A på kursen är att man inte fick VG på anteckningarna).
  • Hemtalen kan göras även efter deadline, men ger då hälften så mycket poäng.
  • Problemsessionerna kan inte kompletteras (man har fyra tillfällen, fem inklusive programmerings-NM, och behöver bara räkna de tre bästa).

Eventuella kompletteringar kommer att anpassas till det delmoment som kompletteringen avser, och kommer inte att vara enklare än den ursprungliga uppgiften.

Copyright © Sidansvarig: Mikael Goldmann <migo@kth.se>
Uppdaterad 2007-09-17