bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation

Moderna databassystem och databastillämpningar, 7,5 hp

Aktuell/nästa kursomgång .

Sidansvarig: <minock.at.csc.kth.se>
Uppdaterad 2015-05-11