bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DD2495

Nätverkssäkerhet, 6 högskolepoäng

Note: This course will not be given in 12/13.

Nuvarande kursomgång: natsak12

Förra årets omgång: natsak11

Fortsättningskurs i datalogi som ger översikt av ämnet nätverkssäkerhet.

Mål

Kursens mål är att ge kunskaper om hur man kan säkra ett datanätverk. Både hot och motåtgärder kommer att behandlas. Kursen är en fortsättning på kursen i datasäkerhet och syftar till att ge kunskap om centrala säkerhetsmekaninsmer både på nätverksnivå och applikationsnivå.

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

  • kunna använda den etablerade terminologin och kunna redogöra för tekniska och praktiska problem inom området.
  • känna till de vanligaste typerna av attacker mot nätverk och kunna vidta lämpliga åtgärder för att skydda nätverket mot dem.
  • förstå grundstrukturen i säkerhetsprotokoll och kunna arbeta med olika modifikationer av dem.
  • ha förmåga att analysera och utvärdera nätverk med avseende på säkerhet.
  • vara redo att delta i utvecklings- och utredningsarbete med nätverkssäkerhetsproblematik.

Kursinnehåll

Kursen behandlar teknisk nätverkssäkerhet. Olika aspekter som tas upp är autenticeringsproblem, emailsäkerhet, IP-säkerhet, Web-säkerhet, brandväggar, olika typer av attacker, hur man skyddar routrar och infrastrukturer. Kunskaperna är användbara vid utveckling och utvärdering av ett nätverks säkerhet mot obehörig åtkomst och störning.

Förkunskaper

DD2395 Datasäkerhet.

Dessutom bör man ha läst

DD2392 Internets protokoll och principer.

Copyright © Sidansvarig: Johan Karlander <johank@nada.kth.se>
Uppdaterad 2012-10-29