bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DH1609 / komminf10

Kommunikation och information, komminf10

 

Observera att den första föreläsningen på denna kurs äger rum måndagen den 22/3 13-15 i D2.

Förutom hemsidan (som kommer att vara ganska statisk) så kommer vi på kursen att använda oss av Bilda samt av en blogg som heter http://dh1609.bloggproffs.se/.

Kursen Kommunikation och information (DH1609) ger en introduktion till de tvärvetenskapliga kunskapsområdena Medie- och kommunikationsvetenskap och Kulturstudier. Kursen behandlar ämnen som kommunikation och kognition, medier och mediepraktiker i den moderna kulturen, institutioner och produktioner för kommunikation, former för och analys av kommunikation, identitet och digitala uttryck. Kursen ger dessutom en introduktion till visuell kultur och berättelser, representation, realism och ideologi, retorik, publik och reception, diskurs och kunskapssyner.

Kursens mål är att ge grundläggande insikter i olika former och genrer för mänsklig kommunikation; introduktion till studiet av kommunikation och medier samt teorier inom detta tvärvetenskapliga område; träning i muntlig och skriftlig språkfärdighet. Detta för att den studerande ska kunna analysera och hantera kommunikationssituationer i den fortsatta utbildningen och i det framtida yrkeslivet, effektivt kunna kommunicera med funktioner i ett informationsflöde som ligger närmare skapandet och gestaltandet av informationen och bli bättre på att förmedla budskap.

Kursen omfattar 7,5 högskolepoäng (7,5 ECTS poäng) och ges under period 4, VT10. Kursklassning A; ECTS betyg: A-F. Kursen ges på svenska. Kursansvarig är docent Per-Anders Forstorp, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH.

Per-Anders har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen och hans tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 3, plan 6, rum 1615, KTH. E-postadressen är forstorp@kth.se och telefonnummret 08-790 66 80. På KTH ansvarar han under läsåret även för kurserna DH1600 Kommunikation i ingenjörsvetenskap samt (tillsammans med Daniel Pargman) Innehåll och uttryck i medier (IUM) 2D2570.

 

Preliminärt kursschema DH1609 VT10:

schemat kan komma att justeras lite grann och ev. ändringar meddelas i god tid.

Vecka Dag, tid, lokal Moment Litteratur/uppgift Grupp
12 Måndag 22/3, 13-15; D2 Introduktion (Forstorp)   Alla
  Onsdag 24/3, 13-15; D2 Kommunikationsteori I (Forstorp) Gripsrud, ss. 137-192 Alla
 

Torsdag 25/3 08-10 D35

Seminarium om kommunikationsteori I (Forstorp) Gripsrud, ss. 137-192 Grupp A
  Torsdag 25/3, 08-10; D33 Seminarium om kommunikationsteori I (Pargman) Gripsrud, ss. 137-192 Grupp B
  Torsdag 25/3, 10-12; D35 Seminarium om kommunikationsteori I (Forstorp) Gripsrud, ss. 137-192 Grupp C
  Torsdag 25/3, 10-12; D41 Seminarium om kommunikationsteori I (Pargman) Gripsrud, ss. 137-192 Grupp D
13

Måndag 29/3 13-15 D2

Kommunikationsteori II (Forstorp) Gripsrud, ss. 193-279 Alla
  Tisdag 30/3 13-15 D35 Seminarium om kommunikationsteori II (Pargman) Gripsrud, ss. 193-279 Grupp B
  Torsdag 1/4 8-10 E34 Seminarium om kommunikationsteori II (Forstorp) Gripsrud, ss. 193-279 Grupp A
  Torsdag 1/4 10-12 L31 Seminarium om kommunikationsteori II (Forstorp) Gripsrud, ss. 193-279 Grupp C
  Torsdag 1/4 10-12 L51 Seminarium om kommunikationsteori II (Pargman) Gripsrud, ss. 193-279 Grupp D
15 Måndag 12/4 13-15 D2 Mediekultur I Gripsrud 11-50 Alla
  Måndag 12/4 15-17 E53 Seminarium om mediekultur I (Pargman) Gripsrud 11-50 Grupp B
 

Onsdag 14/4 13-15 D35

Seminarium om mediekultur I (Forstorp) Gripsrud 11-50 Grupp A
  Onsdag 14/4 13-15 D42 Seminarium om mediekultur I (Pargman) Gripsrud 11-50 Grupp D
  Onsdag 14/4 15-17 D33 Seminarium om mediekultur I (Forstorp) Gripsrud 11-50 Grupp C
  Torsd 15/4 10-12 D2 Mediekultur II Gripsrud 51-136 Alla
  Fred 16/4 10-12 L41 Seminarium om mediekultur II (Forstorp) Gripsrud 51-136 Grupp A
  Fred 16/4 10-12 L43 Seminarium om mediekultur II (Pargman) Gripsrud 51-136 Grupp B
  Fred 16/4 13-15 L41 Seminarium om mediekultur II (Forstorp) Gripsrud 51-136 Grupp C
  Fred 16/4 13-15 L42 Seminarium om mediekultur II (Pargman) Gripsrud 51-136 Grupp D
16 Måndag 19/4 13-15 D2 Film   Alla
  Tisd 20/4 08-10 D33 Seminarium om filmen (Forstorp)   Grupp A
  Tisd 20/4 13-15 E34 Seminarium om filmen (Pargman)   Grupp B
  Tisd 20/4 13-15 E31 Seminarium om filmen (Forstorp)   Grupp C
  Onsd 21/4 10-12 E34 Seminarium om filmen (Pargman)   Grupp D
17 Månd 26/4 13-15 D2 Mediesamhälle I Gripsrud 283-326 Alla
  Månd 26/4 15-17 D33 Seminarium om mediesamhälle I (Pargman) Gripsrud 283-326 Grupp B
  Tisd 27/4 08-10 D33 Seminarium om mediesamhälle I (Forstorp) Gripsrud 283-326 Grupp A
  Tisd 27/4 10-12 E34 Seminarium om mediesamhälle I (Forstorp) Gripsrud 283-326 Grupp C
  Tisd 27/4 10-12 E35 Seminarium om mediesamhälle I (Pargman) Gripsrud 283-326 Grupp D
  Onsd 28/4 10-12 D2 Mediesamhälle II Gripsrud 327-400 Alla
  Onsd 28/4 13-15 D33 Seminarium om mediesamhälle II (Forstorp) Gripsrud 327-400 Grupp A
  Onsd 28/4 13-15 D34 Seminarium om mediesamhälle II (FoPargmanrstorp) Gripsrud 327-400 Grupp B
  Onsd 28/4 15-17 D33 Seminarium om mediesamhälle II (Forstorp) Gripsrud 327-400 Grupp C
  Torsd 29/4 10-12 E34 Seminarium om mediesamhälle II (Pargman) Gripsrud 327-400 Grupp D
18 Månd 3/5 13-15 D2 Kulturteori I Jenkins 1-130 Alla
  Månd 3/5 15-17 D33 Seminarium om kulturteori I (Pargman) Jenkins 1-130 Grupp B
  Tisd 4/5 08-10 D33 Seminarium om kulturteori I (Forstorp) Jenkins 1-130 Grupp A
  Tisd 4/5 13-15 E34 Seminarium om kulturteori I (Forstorp) Jenkins 1-130 Grupp C
  Tisd 4/5 13-15 E31 Seminarium om kulturteori I (Pargman) Jenkins 1-130 Grupp D
  Onsd 5/5 10-12 D2 Kulturteori II Jenkins 131-260 Alla
  Onsd 5/5 13-15 E34 Seminarium om kulturteori II (Forstorp) Jenkins 131-260 Grupp A
  Onsd 5/5 13-15 E35 Seminarium om kulturteori II (Pargman) Jenkins 131-260 Grupp B
  Onsd 5/5 15-17 E34 Seminarium om kulturteori II (Forstorp) Jenkins 131-260 Grupp C
  Fred 7/5 10-12 L41 Seminarium om kulturteori II (Pargman) Jenkins 131-260 Grupp D
19 Månd 10/5 13-15 D2 tba   Alla
  Tisd 11/5 10-12 E33 Presentation av reviewer   Grupp A
  Tisd 11/5 10-12 E34l Presentation av reviewer   Grupp B
  Tisd 11/5 13-15 E31 Presentation av reviewer   Grupp C
  Tisd 11/5 13-15 E33 Presentation av reviewer   Grupp D
20 Tisd 18/5 10-12 E34 Presentation av reviewer   Grupp A
  Tisd 18/5 10-12 E33 Presentation av reviewer   Grupp B
  Tisd 18/5 13-15 E34 Presentation av reviewer   Grupp C
  Tisd 18/5 13-15 Presentation av reviewer   Grupp D
22 Tisdag 25/5, 9-13; D31, D32, D33, D34, D35, D41 Tenta Samtlig kurslitteratur Alla
         

 

Kurslitteratur:

Jostein Gripsrud, Mediekultur, mediesamhälle (Göteborg, Daidalos, 2002);

Henry Jenkins, Convergence Culture. Where Old and New Media Collide (New York, New York University Press, 2006).

Kursfordringar: Seminarier (SEM1; 1,5 hp (endast P/F)), Hemuppgift (ÖVN1; 3 hp (graderade betyg)), Tentamen (TEN1; 3 hp (graderade betyg)).

Förkunskaper: Motsvarande kursen 2D1571/DM1571 Introduktion till medieteknik.

Påbyggnad: Möjligheter till påbyggnad sker inom ramen för Medieteknikprogrammet.

Undervisande lärare: Per-Anders Forstorp, FD, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH och flera kollegor från Medieteknik som snart kommer att meddelas här.

 

Copyright © Sidansvarig: Leif Dahlberg <dahlberg@nada.kth.se>
Uppdaterad 2010-03-22