bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DH2323

DH2323, Datorgrafik med interaktion, 6 hp, samt DOA/SU

Aktuell/nästa kursomgång: dgi14 (KTH Social link).

Copyright © Sidansvarig: Cristian Bogdan <cristi@csc.kth.se>
Uppdaterad 2014-03-23