[an error occurred while processing this directive]
   
   

     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     
     

 

   

Undervisning speciellt för NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt - moment interaktion

Nyheter / Undervisning / Examination / Interaktionslaboration / Diskussionsseminarium / Kursanalys

Kursen samläses med 2D1323 Datorgrafik med interaktion. Kursen NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt omfattar dock ytterligare en poäng och denna poäng innehåller en introduktion dels till människa-dator interaktion, dels till interaktionsprogrammering. Det är endast den delen som presenteras på den här sidan.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha:

  • förmåga att värdera vikten av att inkludera människa-datorinteraktionsaspekter i utvecklingen av IT-produkter
  • fått insyn i att människa-datorinteraktion kräver speciell kompetens och kunskap

Separat kursbunt kommer att finnas på studentexpeditionen fr.o.m. onsdag 23/5, den kostar 70:-.

Ansvarig för interaktionsdelen är Anna Swartling, ast@kth.se, 790 6281, rum 4542 plan 5.

Nyheter

Datum Nyheter
2007-05-14 Eftersom det är väldigt få studenter som anmält sig till momentet kommer upplägget att förändras något. Därför behöver Anna snarast få kontakt med dig som tänkt gå. Om du inte har fått något mail ifrån Anna så når du henne på ast@kth.se eller telefon 0736-52 74 72.
2007-05-21 Ny lokal för sista mötestillfället. Den nya lokalen är 1625 i E-huset på våning 6.
2007-05-21 Två av diskussionsseminariumen kommer att ställas in, exakt vilka bestäms på föreläsning 23/5.
2007-05-21 Kursbunten finns att köpa på studentexpeditionen fr.o.m. onsdag 23/5, den kostar 70:-.
2007-05-30 Diskussionsseminarium 31/5 har ställts in. Texten för diskussionsseminarierna har uppdaterats med de nya förutsättningarna.
2007-05-30 Gustav Taxéns presentation har lagts in nedan.
2007-06-19 Kursanalys har lagts in nedan

topp>>

Undervisning

Dag Tid Sal Innehåll
on 23.5 09-11 1537 Introduktion till Människa-dator Interaktion (MDI)
on 23.5 13-15 1537 Introduktion till interaktionsprogrammering, Powerpoint-presentation
on 30.5 09-11 1537 Diskussionsseminarium 1
on 30.5 13-15 1537 Diskussionsseminarium 2
to 31.5 09-11 1537 Diskussionsseminarium 3 - INSTÄLLT
to 31.5 13-15 1537 Diskussionsseminarium 4 - INSTÄLLT
fr 8.6 10-11 1625 Inlämning av uppsats; ställa frågor och sista chans att boka tid för redovisning av interaktionsprogrammeringlabben

topp>>

Examination

Interaktionsdelen av kursen examineras genom labbar och seminarium (alltså ingen tenta). Därav är det obligatorisk närvaro på alla diskussionsseminarierna. (Resten av kursen examineras med tenta och labbar enligt KursPM.)

topp>>

Interaktionslaboration

Denna laboration examinerar interaktionsprogrammeringsdelen av det här momentet. Laborationen beräknas ta ca 8 timmar/gruppmedlem, gör den helst i par eftersom tidigare erfarenhet visat att om man gör labben individuellt lägger man ner mycket mer tid. Mer detaljerad beskrivning finns i laborationsbeskrivningen. I laborationen ska ni använda följande textfil: aktier.txt.

För handledning och redovisning mailar ni Anna och bokar en tid. Ni kan också få handledning på den allmänna studenthandledningen. Den sker i datorsalarna på våning 4, mån-fre kl. 11-13, 17-20; handledarrummet finns i ett litet rum mellan de två datorsalarna längst bort.

Sista tillfället att ställa frågor eller boka tid för redovisning är på sista lektionen 8/6.

topp>>

Diskussionsseminarium

Varje diskussionsseminarium behandlar tre artiklar och varje artikel ska presenteras av en person. Under presentationen ska ni

  • sammanfatta artikeln
  • beskriva hur den relaterar till människa-datorinteraktion och
  • redovisa vad ni tycker om den aktuella artikeln rent generellt.

Presentationen ska vara ca 20 minuter lång.

Det är obligatorisk närvaro vid alla diskussionsseminarierna. Eftersom seminarierna till stor del bygger på diskussion måste alla kursdeltagare läsa samtliga artiklar i förväg samt ta aktiv del i diskussionen under seminariet. Anmälning till diskussionsseminarierna gör du i samband med föreläsningarna den 23/5.

Varje person ska även skriva en liten uppsats på 3-4 sidor där du sammanfattar men framförallt diskuterar två artiklar från ett annat diskussionsseminarium än det du själv presenterade på. Diskussionen ska gälla

  • hur artiklarna relaterar till varandra
  • hur de relaterar till MDI och
  • vad du tycker om dem generellt.

Jag ställer höga krav på läsbarhet när det gäller uppsatsen, dvs. den ska följa given uppsatsmall (pdf) samt innehålla mycket få språkliga fel. MDI handlar i stor utsträckning om presentation, användare tolkar information utifrån hur den presenteras. Jag vill att du ska se på den här uppsatsen som ett gränssnitt för dina tankar. Om gränssnittet innehåller ofullständiga meningar, stavfel, ogenomtänkta resonemang etc. så tolkar jag som användare det som att arbetet genomförts på ett undermåligt sätt. Uppsatsen ska kunna läsas utan tillgång till artiklarna den behandlar.

Om du på grund av sjukdom eller likvärdigt inte kan delta vid ett seminarium måste du utöver den ovan beskrivna uppsatsen skriva en ytterligare uppsats för det seminarium du missat. Jag vill dock betona att du då måste föra ett likvärdigt resonemang i uppsatsen som om du varit delaktig vid diskussionsseminariet. Dessutom ska varje sådan uppsats presenteras för mig muntligen vid ett speciellt inbokat tillfälle.

Datum för uppsatsinlämning är 8/6 i samband med sista lektionen. Om du inte kan lämna papperskopia så kan du bränna en fil på en CD och lämna, formaten pdf eller doc är ok. Betyget blir godkänt eller underkänt och besked lämnas samma dag. Om du får underkänt kommer du få möjlighet att komplettera. Uppsatser inlämnade efter 8/6 rättas efter sommaren. Vill man lämna in uppsatsen tidigare än 8/6 så är det helt ok.

topp>>

Kursanalys

På sista schemalagda tillfället ombads de närvarande studenterna att fylla i en kursutvärdering. Av de 5 nya inregistrerade studenterna lämnade 4 in en sådan. Resultatet av denna samt en beskrivning av momentet tillsammans med resultat finns att läsa i kursanalysen.

Kursanalys vt07

topp>>


 
Sidansvarig: Anna Stockhaus <ast@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2007-06-19