[an error occurred while processing this directive]
   
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     

 

   

2D1323 Datorgrafik med interaktion (DGI) och
NA8740 Datorgrafik och användargränssnitt (Doa)

Kursanalys för våren 2007

Kursledare

Lars Kjelldahl

Kursuppläggning

DGI: Undervisningen bestod av 15 föreläsningar och inga övningar. Examinationen utgjordes av en tenta (2 poäng) och en labbkurs med fyra labbar (2 poäng).

Doa: Doa-kursen samläste helt med DGI men hade dessutom en egen del om 1 poäng som behandlar människa-datorinteraktion och interaktionssprogrammering. Kursanalys om den delengörs separat.

Statistik

Antal incheckade i res: DGI: 22, DOA: 5, Totalt: 27
Antal tidiga avbrott: 2
Antal godkända på tentan: DGI: 19, DOA: 3
Antal godkända på labbkursen: DGI: 16, DOA: 2
Prestationsgrad: DGI: 88%
Prestationsgrad: DOA (grafikdelen): 50%
Examinationsgrad: DGI: 80%
Examinationsgrad: DOA(grafikdelen): 40%

Sammanfattning

Kursen har i stort fungerat bra.

Samläsningen mellan kurserna har i övrigt fungerat bra genom den kontakt vi haft med Caroline Nordquist som kunnat lämna synpunkter på schemaläggningen av kursen.

Kursanalysen har gjorts dels genom diskussioner med inblandade lärare (främst kurshandledaren) dels med en webbenkät besvarad av 11 studenter.

Småuppgifter

Ett antal småuppgifter har använts som man fått skicka in sex dagar efter respektive föreläsning. Uppgifterna har gett tillgodoräkning på tentan och att döma av antalet inskickade småuppgifter har de varit uppskattade. Några har tyckt att en del uppgifter varit väl enkla eller att de borde preciserats. Uppgifterna har varit en del i det goda resultatet för dem som tenterade. Hanteringen av uppgifterna har dock tagit lite väl mycket tid och systemet måste rationaliseras inför nästa kursomgång.

Kurslitteratur

Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 2002, ISBN 0-202-74186-5 .
Dessutom ingick en kursbunt med bl.a. ett kompendium om OpenGL av Gustav Taxén.

Lärare

Lars Kjelldahl var kursansvarig och höll de flesta föreläsningarnaföreläsningarna. Anna Stockhaus ansvarade för människa-datorinteraktionsavsnittet av Doa-kursen.

Gästföreläsare: Alexander Baltatzis (C), Gustav Taxén (OpenGL, realtidsgrafik, dataspelsgrafik).

Undervisningen

Föreläsningarna har efter respektive tillfälle lagts ut som Powerpoint-kopior. I de flesta har då funnits småfrågor för att uppmuntr kontinuerligt arbete under kursen.

Labbarna

Labb1: introduktion till Maya - de flesta har uppskatta den, men kanske skulle mera introduktion till labben ges i form av demonstration. Maya innehåller många funktioner som det kan vara svårt att få en överblick över.
Labb2&3: GLUT&OpenG - verkar ha fungerat bra, men tar en del tid.
Labb4: En ny shaderlabb infördes och blev en viktig del i att modernisera kursen.
Labb5: Denna labb gjordes i år frivillig och gav för de som gjorde den (5 st) bonuspoäng på tentan. Man har kunnat välja en uppgift i Maya som bygger på möblering av egna lägenheten. Man har också kunnat hitta på en uppgift själv och få den godkänd av kursledaren.

En kort i ntroduktion till Maya gavs av Martin Berglund som summerade erfarenheterna från labben i grip-kursen och gav ett antal tips.

Examination

Tenta

Tentan bestod dels av 13 småfrågor för dem som inte gjort småuppgifterna under kursen och dels av 5 lite större frågor för den som ville satsa på högra betyg. De två delarna gav 25 poäng vardera och 25 poäng behövdes för godkänt.

Labbar

Labbredovisning: Alla labbar redovisades genom att skicka in kod och bilder till kursledaren, den frivilliga labb 5 genom en kort rapport och kod. Kurshandledaren, Martin Berglund, och kursledaren har sedan tillsammans gått igenom labbarna och godkänt dem (eller i några få fall bett om komplettering).

Administrativt

Administrativt har kursen fungerat hyfsat.

Några utbytesstudenter på kursen hade begränsade kunskaper i svenska. Vi har försökt hjälpa dem, men tidsbrist har gjort att de inte alltid fått den hjälp vi skulle vilja ge.

Förändringar inför nästa kursomgång

Småuppgifternas formuleringar ska ses över och dessutom ska återkopplingen till studenterna planeras bättre. Kopplingen mellan föreläsningar och småuppgifter ska göras tydligare.

Det kommer kanske att bli två sorters föreläsningar: översikter för de som sett lite grafik tidigare, detaljgenomgångar för de som vill höra mera av bakgrund och förklaringar.

Kurssidorna ska ses över så att hjälpinformation kan hämtas direkt från DGI-sidorna. Labbpeket för Maya ska anpassas för den version av Maya vi har (vi observerade för sent att Maya kommit i en ny version).

Vi ska försöka ordna mera hjälpinformation för de som kör labbarna på egen laptop.

 

 

 

 


 
Sidansvarig: <Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2007-06-21