[an error occurred while processing this directive]
   
   

     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     

 

   

Tenta

Vill du tenta i augusti - du måste höra av dig till mig (lassekj 'at' csc.kth.se). Hittills (24/8) har en person hört av sig och vi har sagt att tentan blir torsd 30/8, kl 14-19.

Förra årets tenta finns via fliken kurspm!

Ordinarie tentatillfälle är onsd 16 maj, 14-19, V22. Tentan kommer att bestå av grundfrågor som alla behöver klara för godkänt på kursen. Dessa frågor kan klaras antingen genom att skicka in svar på kursens småuppgifter eller genom att svara vid tentan. Småuppgifterna ersätter vissa uppgifter på tentan. På tentan kommer också att finnas fördjupningsfrågor för den som vill ha 4 eller 5 resp VG på tentan.

Här finns tentan maj05 med utkast till lösning.

Här finns länk till tentan juni 2004 med lösning samt augusti 2004

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2007-08-24