[an error occurred while processing this directive]
   
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     

 

   

2D1323 Datorgrafik med interaktion (DGI)

Kursanalys för våren 2008

Kursuppläggning

Information om kursuppläggning mm finns via
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DH2323/dgi08/kurspm/index.html

Statistik

Antal deltagare (i res): 37
Antal avhopp: 4
Prestationsgrad: 81%
Examinationsgrad: 70%

Sammanfattning

Synpunkter på hur kursen fungerat har kontinuerligt samlats genom kontakt med studenterna och de ingående lärarna.
I slutet av kursen har det varit en muntlig kort diskussion och utvärdering. En kursenkät på webben har funnits och besvarats av c:a 10 studenter.

En samordningn gjordes med grip-kursen och vi hade två typer av föreläsningar: gemensamma med Grip-kursen med relativt mycket stoff (markerade med "Grip" i schemat nedan). Föreläsningar enbart för DGI-kursen anpassades mera efter behoven DGI-kursen. Hemuppgifter delas ut i samband med en del av dessa lektioner.

Förutom frågor med mera konkreta svar ang vilka labbar man gjort, hur svår man tyckte kursen var etc, så fanns också frågor med öppna svar/kommentarer. Oftast ger dessa kommentarer mera information än de rent kvantitativa frågorna.
Många konkreta

Den skriftliga tentan innehåller alldeles för många av de vanliga nackdelarna med skriftliga tentor. Vi söker därför nya former för att examinera den allmänna förståelsen och de mera teoretiska delarna av kursen. Vi tänker därför genomföra en idé som prövats på visualiseringskursen. Det bygger på en hemtenta kombinerat med en muntlig tenta, som är en liten uppföljning av den insända hemtentan.

Denna kursomgång har huvuddelen av de tre inledande grafikkurserna (Grip, DGI, DOA) samordnats med i huvudsak gemensamma föreläsningar och gemensamma labbtillfällen. Detta ger flera samordningsvinster. Med de gemensamma labbtillfällena blir det flera möjligheter att få handledning.
Vissa samordningsproblem har vi noterat av typ inslag som bara berört den ena kursen. Delvis har sådant kunnat hanteras genom att några tillfällen endast varit avsedda för de respektive kurserna.
Olika förkunskaper är ibland ett problem, men har mötts t.ex. genom en särskild föreläsning om C, där kunskaperna varierar mycket.

När det gäller laborationerna prövades en ny laboration, gjord som ett examensarbete av Martin Fitger. Labben bygger på visuell shaderprogrammering, som innebär att man får en introduktion till shaderporgrammering utan att nödvändigtvis behöva gå in på detaljer i själva programmeringen.

Förändringar inför nästa kursomgång

- Examination med salstenta är tänkt att ändras till någon form av hemtenta (det blev hemtenta+munta).
- Shaderlabben som gjordes i ny form ska utvärderas och behållas
- Se över laborationsanvisningarna

 

 

 

 


 
Sidansvarig: <Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2009-06-28