[an error occurred while processing this directive]
   
   

   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   

KursPM med schema

Kurspm uppdaterat: 080808 Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid CSC, Läsanvisningar

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Resultat från labbar och tenta finns nu i res. Ett utkast till svar på tentan finns här. Tack för ert intresse och engagemang för kursen. Om ni svarar på enkäten ovan har jag mera underlag för att förbättra kursen till nästa år.

Omtenta blir det: tisdagen den 26 augusti, kl 13-18, sal E36.


***** Bilder gjorda på våra grafikkurser *******

Schema föreläsningar

Om detta schema avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det detta som gäller (jag har som ambition att meddela schemageneratorn avvikelser, men har inte själv direkt kontroll att de genomförs och de görs bara en gång per månad). Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter". Jag kommer också att skapa en mail-lista för utskick av information.

Det blir två typer av föreläsningar: gemensamma med Grip-kursen med relativt mycket stoff (markerade med "Grip" i schemat nedan). De föreläsningar som ges enbart för DGI-kursen är tänkta att anpassa mera efter DGI-kursen. Hemuppgifter delas ut i samband med en del av dessa lektioner.

Exchange students are adviced to contact me directly by email (lassekj 'at' csc.kth.se) to get necessary information on the course.

Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 månd 31.3 13-15 E33 Administration och översikt av kursen. History of Computer Graphics . Lars Kjelldahl, OH-pdf
F2 onsd 2.4 13-15 E1 Maya och modellering (labb 1), Grip, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F3 månd 7.4 13-15 E35 Transformationer, 2D och 3D, kurvor&ytor, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F4 onsd 9.4 13-15 E1 Glut/OpenGL, (labb 2&3), Grip, Gustav Taxén, OH-pdf
F5 månd 14.4 13-15 E33 Genomgång av de delar av programspråket C som behövs för att skriva OpenGL-program. Make-filer, Grip, Alexander Baltatzis, pdf-fil om C (från förra året)
F6 onsd 16.4 13-15 E1 Visuell shaderprogrammering (labb 4), Grip, Martin Fitger, OH-pdf
F7 månd 21.4 13-15 E32 Perception, färg, informationsvisualisering, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F8 onsd 23.4 13-15 E1 Displayalgoritmer (rastering, klippning, borttagning av skymda linjer, level of detail mm), Grip , Lars Kjelldahl, OH-pdf
F9 månd 28.4 13-15 E33 Hemuppgifter, interaktion mm, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F10 onsd 30 .4 13-15 E1 Datorspel, Grip, Gustav Taxén, OH-pdf
F11 månd 5.5 13-15 E33 Animation, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F12 onsd 7.5 13-15 D1 Bildsyntes (Tekniker för ljussättning, lokala och globala belysningsmodeller), Grip , Lars Kjelldahl, OH-pdf
F13 månd 12.5 10-12 E33 Avslutning, summering, utvärdering, tentafrågor, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F14 onsd 14.5 13-15 D1 Gemensam kursavslutning för DGI och Grip, Yngve Sundblad, Lars Kjelldahl. OH-pdf, OH-pdf

För NA8740 tillkommer undervisningstillfällen (efter grafikdelen av kursen). Se länken DOA eget.

Ambitionen är att dela ut kopior av de flesta OH-bilderna på respektive föreläsning. Dessa papper kommer sedan finnas att hämta utanför Nadas expedition. En förteckning över utdelat material kommer att läggas upp på webben.

topp>>

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@csc.kth.se, 790 8159, rum 4539, Lindstedtsvägen 5, plan 5. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post. Jag är normalt med vid föreläsningarna även när det är en annan föreläsare (utom 16 april).

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion får läsas av

  • KTH-studenter på alla program utom D förutsatt att valet av denna kurs lagts in i Ladok av studentens studievägledning (D-teknologer läser normalt DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering)

  • fristående studenter som blivit antagna av KTHs centrala antagningsenhet till denna kurs (dessa studenter ombeds kontakta kursledaren vid första föreläsningen
  • SU-studenter som läser DOA, NA8740, som består av DGI samt 1.5p hp

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är inlagt får ett konto på csc, passerkortet aktiverat och möjlighet att bli godkänd på labbar.

OBS: Du ska snarast och senast 7 april registrera dig i res-systemet genom att göra res checkin dgi08 eller res checkin sudoa08 (beroende på om du går på KTH eller SU). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res show dgi08 eller res show sudoa08 .

Läser du DH2323 Datorgrafik och interaktion får du inte läsa DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering också eftersom kurserna överlappar. Förkunskapskrav är 2D1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi, 2D1344 Grundläggande datalogi eller motsvarande.

topp>>

Kursens mål

Studenterna ska efter kursen kunna (kan modifieras något):

• kortfattat förklara innebörden i grundläggande termer inom datorgrafik

• redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ tranformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor ochrendering

• förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer

• använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt

• använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt

• redogöra för grunderna i shaderprogrammering samt använda dessa grunder i en enkel tillämpning

Vad du får ut av kursen beror till största delen på dig själv. Du antas vara mogen att ta ansvar för din egen inlärning. Den som arbetar för att nå djupa kunskaper kommer att lära sig väsentligt mer och antagligen också ha väsentligt roligare än den som läser bara för ytlig inlärning och tentamen. Laborationerna ger rika möjligheter till egen utforskning för den som så önskar.

För den intresserade finns fortsättningskurserna DH2413 Avancerad grafik och interaktion (period 1-2) och DD2257 Visualisering (period 3 - i år med Anders Ynnerman som föreläsare). Det finns också kurser inom det näraliggande området människa-datorinteraktion nämligen i första hand: DH2620 Människa-datorinteraktion inledande kurs (period 1) och DH2622 Människa-datorinteraktion fortsättningskurs (period 2).

topp>>

Kurslitteratur

Bok

I första hand rekommenderas Edward Angel: Interactive computer graphics, Addison Wesley 2006 (4:e upplagan), ISBN 0-321-31252-X. Boken säljs på kårbokhandeln, förra året kostade den 650:- . En ny upplaga är på väg men kommer tidigast i slutet av april enligt uppgift. Undervisningen har innehållet i Angels bok som en allmän grund, men föreläsningarna kommer inte att slaviskt följa boken.

Angel har också skrivit en bok om OpenGL. Den heter OpenGL a primer, Addison Wesley 2002, ISBN 0-201-74186-5. Boken är ett alternativ/komplement till OpenGL-kompendiet. Den ersätter inte boken: Interactive computer graphics.

Kursbunt

På CSCs studentexpedition finns kursbunten att köpa. Den omfattar:

- Taxén-Sundblad: Grafikens och interaktionens historia, 8 sid

- Utdrag ur Foley-vanDam: Computer Graphics, 8 sid

- Poynton: A guided tour of color space, 14 sid

- Kosara-Hauser: An interactive view on information visualization, 12 sid

- Top ten blunders by visual designers, 5 sid (finns uppkopierad i nu komplett version nu, hos mig/LK)

- Applying the 12 Principles to 3D Computer Animation, 5 sid

- Häfte om OpenGL, Gustav Taxén, 72 sid

Priset på kursbunten är 70 kronor.

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar. Har du inte tidigare jobbat i Unix respektive C, så bör du köpa häftet. En föreläsning handlar om grundläggande C.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

CSCs studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.30-12, må-to 13-15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är CSCs systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och labbar. Allt kursstoff kommer inte att täckas på föreläsningarna.

Laborationerna är en viktig del av kursen. Du ska utföra dessa självständigt tillsammans med din labbkompis. Läs i hederskodexen vad som gäller.

Kursen DH2323, DGI, omfattar sex poäng och går under åtta veckor - inklusive tentaveckan. Kursen NA8740, DOA, omfattar 7.5 poäng och går under tio veckor. Räkna alltså med att lägga ned (åtminstone) 20 timmar per vecka på arbete med kursen under kursens gång.

topp>>

Examination

Kursen DH2323 DGI examineras med en labbkurs på tre poäng och en tenta på tre poäng. Betyget på kursen ges i en sjugradig skala (A, B, C, D, E, Fx, F).

Hemuppg1: Tranformationer, kurvor&ytor
Hemuppg2: Perception, färg, displayalgoritmer
Hemuppg3-4: Bildsyntes och Animation
Hemuppgifterna ger betyget 1 eller 2 (obligatorisk)
Fri uppgift ger betyget 2 eller 4 (ej obligatorisk)
Dessa fem uppgifter ger min: 3 och max: 10 och ger betyget A(9), B(7), C(6), D(4), E(3)
Tentan ger betyg A, B, C, D, E, Fx, F
Kursbetyg: Medelvärde (Uppgift ,Tenta), höj “halvor”, ex. AB ger A, AC ger B, AD ger B, AE ger C.

Kursen DOA, Datorgrafik och användargränssnitt, examineras med en labbkurs på 4.5 hp och en tenta på 3 hp. Vi sätter sjugradiga betyg även för DOA, men några av er (främst gamlingar) ska bara ha G och VG de betygen konverteras då enligt C-E=>G, A-B=>VG. MD-linjen går NA8740, resten läser DOA som ett moment inom
Datalogi II och i det fallet lämnar vi över underlag för DOAn att vägas in i ett slutbetyg på hela kursen.

Labbkursen för DOA består av samma labbkurs som DH2323 DGI utökat med ett kursavsnitt om människa-datorinteraktion. Läs mer.

För all examination vid Nada tillämpas en hederskodex.

En fiktiv tenta finns här.

Labbkurs

Labbkursen består av fyra laborationer. De ska redovisas under kursens gång. Deadline för labbarna finns nedan - får du svårigheter att hålla en deadline, så hör av dig till mig (lassekj 'at' csc.kth.se)

Maya: 14/4

OpenGL/GLUT: 28/4

Shader: 6/5

Fri labb: 5/6 OBS: denna labb är inte obligatorisk; den påverkar betyget dock ;

Lydelse för Mayalabben finns nu.

Lydelse för OpenGL/GLUT-labben finns nu.

Lydelse för Shaderlabben. Obs: ny version med mera bakgrund/teori utlagd 080420.

Extra redovisningstillfällen ordnas i mån av behov sedan i anslutning till omtentaperioden i augusti 2008 och omtentaperioden i januari 2008. Den som inte godkänts på alla fyra laborationerna senast vid redovisningstillfället i januari år 2009 riskerar att få göra om hela labbkursen. Då gäller de laborationer och regler som används det läsår labbarna redovisas.

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer 1-2 handledare att finnas på plats. Vi kommer inte att ha någon jourhandledning. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass. Vänta inte till sista tillfället för då blir du troligen inte klar. Notera att labbpassen är gemensamma för DGI- och Gripkurserna.

Notera att tiderna nedan inte finns i schemageneratorn.

Labb. Dag Tid Sal Innehåll
Maya onsd 2.4 17-19 Violett

Mayalabben, Daniel Wikell, Lars Kjelldahl

Maya torsd 3.4 13-15 Violett Mayalabben, Daniel Wikell
Maya tisd 8.4 10-12 Violett Mayalabben, Daniel Wikell, (Lars Kjelldahl)
Maya tisd 8.4 13-15 Violett Mayalabben, Daniel Wikell, (Lars Kjelldahl)
Maya onsd 9.4 10-12 Violett Mayalabben, Daniel Wikell
Maya fred 11.4 14-16 Violett Mayalabben, Daniel Wikell
OpenGL månd 14.4 15-17 Magenta, Vit GLUT/OpenGL-labben, Daniel Wikell, Leo Giertz
OpenGL onsd 16.4 15-17 Magenta

GLUT/OpenGL-labben, Daniel Wikell

OpenGL fred 18.4 15-17 Magenta, Vit

GLUT/OpenGL-labben, Daniel Wikell, Leo Giertz

OpenGL månd 21.4 15-17 Magenta, Vit

GLUT/OpenGL-labben, Daniel Wikell, Leo Giertz (tillsammans med Shaderlabben)

OpenGL onsd 23.4 15-17 Magenta, Vit

GLUT/OpenGL-labben, Daniel Wikell (tillsammans med Shaderlabben)

OpenGL torsd 24.4 15-17 Magenta, Vit

OpenGL, Daniel Wikell (tillsammans med Shaderlabben)

OpenGL tisd 6.5 13-15 Magenta, Vit

OpenGL, Daniel Wikell (tillsammans med Shaderlabben)

Shader torsd 17.4 15-17 Magenta, Vit

Shader-labben, Martin Fitger

Shader månd 21.4 15-17 Magenta, Vit

Shader-labben, Martin Fitger (tillsammans med OpenGL-labben)

Shader onsd 23.4 15-17 Magenta, Vit

Shader-labben, Martin Fitger (tillsammans med OpenGL-labben)

Shader torsd 24.4 15-17 Magenta, Vit

Shader-labben, Martin Fitger

Shader tisd 6.5 13-15 Magenta, Vit

Shader-labben, Martin Fitger

För att bli godkänd på en labb så ska du ha utfört labbuppgiften, och för Maya och OpenGL ha skickat in den till lassekj 'at' csc.kth.se före deadline (om du får problem med deadline så skicka ett mail så kan du i de flesta fall få en viss förlängning) och kunna redogöra för uppgiften och lösningen. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp. När det gäller Shader-labben redovisas den normalt vid handledningstillfället för Martin Fitger.

Fria labben

Labben kan ge bedömningen 2 eller 4 och påverkar betyget.
I bedömningen vägs in kvalité och kvantitet. Om man gör denna labb i Maya så bör nivån motsvara åtminstone den ordinarie Mayalabben för bedömningen 2; grunduppgiften är att modellera sin egen lägenhet.
Man kan också göra labben som en programmeringsuppgift. Skicka ett mail till mig om saken för godkännande.
Tidsplan:
Jag bör få labben senast 12 juni via mail, helst med någon liten dokumentation.
Det blir tillfällen att demonstrera fram till c:a 18 juni enligt överenskommelse med mig.

Examination: Hemuppgifter och tenta

Ordinarie tentatillfälle är tisd 27 maj, 8-13, Q33, Q34 (fler salar kommer att finnas eftersom tentatillfället är gemensamt med Grip-kursen).

Tillåtna hjälpmedel på tentan kommer att vara kursboken (eller annan motsvarande bok) samt kursbunten. Tentan kommer att bestå av dels grunduppgifter och dels utredande uppgifter.

Under kursen kommer fyra hemuppgifter att delas ut som ska skickas in inom vissa tidsgränser (tanken är att man ska jobba under kursens gång och få betalt för det). Vidare finns en fri labbuppgift mot slutet av kursen (t.ex. modellera sin lägenhet i Maya). Hemuppgifterna och den fria labben kommer att ge ett betyg som viktas ihop med tentabetyget. Skicka hemuppgifter till lassekj@csc.kth.se och namnge filen enligt vonAnka-hemuppg2.pdf. Skriv också ditt namn i filen.

Hemuppgift 1

Hemuppgift 2

Hemuppgift 3-4

Konto vid CSC/Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna.

topp>>

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och materialet i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På tentan kan frågor på boken, materialet i kursbunten (inklusive utdelade OH-bilder från föreläsningar) och principer som du använt vid labbarna förekomma. Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller utdelat material (OH-kopior) är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

Kursboken

I stort sett hela boken ingår i kursen. Du ska förstå hur exemplen i OpenGL fungerar och principerna bakom OpenGL, men du ska naturligtvis inte lära dig namnen på OpenGL-funktioner utantill. Innehållet i appendices är inte tentastoff, men du kanske behöver titta i appendix B eller C för att förstå vissa avsnitt i boken. I de fall det finns svenska termer för begrepp som nämns i boken ska du kunna dessa, t.ex. klippa, skymda ytor, strålföljning. Du ska kunna principerna för hur de beskrivna grafikalgoritmerna fungerar, vad de används till och deras namn.

Följande avsnitt ur boken är preliminärt inte tentastoff (till stor del exempel som kan underlätta inlärningen):
2.8, 2.10, 3.8, 5.7, 6.6, 6.9, 10.7, 10.9, 11.12, 12.6-12.8.

Kompendiet om OpenGL och Glut

OpenGL-kompendiet behövs för labbarna men är inte tentastoff. Frågor om principerna bakom OpenGL och Glut kan dock förekomma (du ska t.ex. kunna redogöra för vad händelsestyrning är men inte veta vad olika funktioner i OpenGL heter eller har för parametrar). Du kommer inte att skriva någon kod på tentan.

Kompendiet om människa-datorinteraktion för kursen NA8740 DOA

Kompendiet är ej tentastoff.

Övrigt material i kursbunt samt utdelade kopior av OH-bilder

Allt material i kursbunt och utdelade kopior av OH-bilder är avsett att läsas och utgör tentastoff.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

I år görs en samordning med Grip-kursen genom gemensamma föreläsningar och gemensamma labbtillfällen. Med de gemensamma labbtillfällena blir det flera möjligheter att få handledning. Förra året gjordes kursen om för att ge mera stöd under kursen.

Examinationen görs om lite grand men där grundidén med en kombination av hemuppgifter, fri labb och tenta finns kvar. De obligatoriska grundlabbarna påverkar inte betyget direkt (men säkerligen indirekt genom att labbarna ger en förståelse somtroligen påverkar de delar som avgör betyget).

De två kurserna, DGI och DOA samläser allt utom det avsnitt som bara ingår i den störrre kursen DOA-kursen för SU.

 

topp>>

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2008-08-08