[an error occurred while processing this directive]
   
   

     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     
     
     
     
     
     

 

   

Labbar

Allmänt

Laborationerna ska göras under kursens gång och vara klara senast de datum som framgår av kvittensblanketten i din kursbunt. (Omredovisningstillfällen erbjuds i omtentaperioden i augusti 2008 och januari år 2009.)

Vad du ska göra framgår av labblydelserna.

Vi räknar inte med att använda någon bokningslista. Vid köbildning ordnar handledaren detta på plats. Får du problem med C-programmering eller Unix-hantering kan du vända dig till den allmänna handledningen.

Handledare för labbarna är Daniel Wikell (Maya, OpenGL), Leo Giertz (OpenGL), Martin Fitger (Shader), Lars Kjelldahl (Maya)

topp>>

Laboration 1 , Maya

Uppskattad tidsåtgång: 5h
Gruppstorlek: 2 studenter
Labben går ut på att testa hur modellering och rendering görs i ett avancerat 3D-program där man kan skapa datorgrafik utan att programmera. Programmet Maya används.
Labben görs i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Då ska ni kunna demonstrera vad ni gjort och individuellt redogöra för alla delar av ert arbete. Eftersom CSC bara har 10 licenser för programmet är det viktigt att ni verkligen är i grupper om två studenter. Era passerkort ska fungera till labbsalarna plan 5 västra under tiden för Mayalaborationspassen. Om ditt kort inte fungerar får du kontakta kursledaren och/ellerDelfi. Det går bra att ladda hem en version för icke-kommersiell användning av Maya (Personal Learning Edition - ger bakgrund på alla bilder) och kan köras hemma, men den version vi kört ger inte möjlighet att spara filer.

Programmet körs på Macintosh-datorer på KTH.

Labblydelse

Finns via kurspm-sidan

Tider: se under kurspm

 

Laboration 2&3 om Glut+OpenGL

Uppskattad tidsåtgång: 15h
Gruppstorlek: 2 studenter
Labben går ut på att skapa fönster och menyer för att bygga och animera en hierarkisk modell med OpenGL. Labben görs normalt i grupper om två studenter och redovisas inför handledare vid datorn. Ni gör labben på egen hand. Nedan anges tider för handledning och redovisning. Vid redovisningen ska ni kunna demonstrera programmet och individuellt redogöra för hur alla delar av det fungerar.

Har du inte tidigare kört på Nada:s Unixdatorer, bör du köpa Unixhäftet på CSCs studerandeexpedition.
Har du inte tidigare använt C/C++ bör du köpa C-häftet på Nadas studerandeexpedition och gå på C-föreläsningarna.

Labblydelse

Finns via kurspm-sidan

Tider: se under kurspm

Det finns en webbsida som beskriver hur man använder C-Builder (som finns på KTH-CDn) för att köra OpenGL. Den har URL
http://home.clara.net/paulyg/ogl.htm

topp>>

Laboration 4 om Visuell shaderprogrammering

Uppskattad tidsåtgång: 5h
Gruppstorlek: 2 studenter

Labblydelse

Kommer att finnas via kurspm-sidan

Tider: se under kurspm

Sista redovisningsmöjligheten:

Det finns en webbsida som beskriver hur man använder C-Builder (som finns på KTH-CDn) för att köra OpenGL. Den har URL

Laboration 5 , valbar - ej obligatorisk!

Denna labbär inte obligatorisk men påverkar betyget

Följande alternativ finns:

  1. Animering i Maya
  2. Din bostad i Maya

Har du egna idéer om något annat du vill göra, så kontakta Lasse för en diskussion.

Här följer en beskrivning av alternativen.

Animering i Maya

Ni har gjort en animering i OpenGL. Animering kan också göras i Maya och då arbetar man på ett annat sätt.

Uppgiften är att göra en häst eller annat djur med minst fyra ben som går eller springer i Maya. Kraven på att djuret är snyggt och rör sig snyggt är dock större i Maya. Det ska alltså byggas upp av flera/mer komplicerade byggstenar och lederna ska se bättre ut. Belysning och texturering ska också vara snyggare.

Din bostad i Maya

En tidigare student på kursen skulle bygga om sitt kök. För att se hur det ombyggda köket skulle te sig tyckte han det var lämpligt att bygga upp köket i Maya. Han gjorde det så att han kunde plocka bort vissa delar och ersatta med nya - simulera ombyggnaden. Eftersom det var roligt och blev bra fortsatte han att bygga upp resten av huset, som var en tvåfamiljs villa med trädgård, altaner etc. Han simulerade så diverse ombyggnader. Ni behöver inte vara så ambitiösa. Dock ska ni ha följande som utgångspunkt:

Den modellerade bostaden ska ha minst fyra "rum" (en etta kan ha hall, kök, rum, badrum och dessutom trapphuset). Man ska kunna se bostaden från vart och ett av de fyra rummen. Man ska kunna ta bort eller sätta dit något objekt, t.ex. göra en öppen planlösning genom att ta bort vägg mellan kök och vardagsrum. Belysning och texturer ska fungera väl.

Den skriftliga dokumentationen ska innehålla en ungefärlig planritning av bostaden.

Den skriftliga dokumentationen ska innehålla en kort beskrivning av er uppgift, en beskrivning av er lösning inklusive skärmdumpar, en beskrivning av problem ni haft och ert omdöme om det program ni använt (ersätts i alternativ 4 av några egna reflektioner över utvecklingen och framtiden). I omdömet ska ni ta upp såväl funktionalitet som gränssnitt och såväl positiva som negativa saker. Era påståenden ska motiveras. Omdömet ska omfatta minst en normalskriven A4-sida och rapporten minst två normalskrivna A4-sidor exklusive bilder -- således totalt minst tre sidor.
Dokumentationen ska
• vara enhetligt, prydligt och begripligt skriven på dator
• vara språkligt korrekt (några få språkliga missar är ok men den ska vara ordentligt korrekturläst)
• vara skriven i form av löpande text även om punktuppställningar och bilder gärna får sprängas in
• kunna läsas och förstås fristående utan tillgång till t.ex. uppgiftslydelse
• innehålla genomtänkta och välformulerade motiveringar och resonemang
• ha en lockande rubrik och era namn och e-postadresser (till KTH) på förstasidan
• ska skickas som en bilaga till Lasse senast senast dagen före presentationen.
Lasse granskar redogörelsen och meddelar den vars e-postadress står överst resultatet. Spara filen tills ni är godkända.

Seminarietillfällen: inga seminarietillfällen - man skickar in dokumentation på 1 sida + bilder + modell

Bokning kommer att ske genom att e-posta lassekj 'at' csc.kth.se.

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2008-04-14