[an error occurred while processing this directive]
   
   

     
     
     
     
     
     
     
     
     
  arrow rigth  
     
     

 

   

DDH2323 Datorgrafik med interaktion (DGI) och

Kursanalys för våren 2009

Kursuppläggning, enkät

Synpunkter på hur kursen fungerat har kontinuerligt samlats genom kontakt med studenterna och de ingående lärarna.
En kursenkät har också använts, tillgänglig via kurshemsidan.
Beskrivning av kursen och dess innehåll finns via
http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DH2323/dgi09/kurspm/index.html

Statistik

Antal deltagare enligt res: 57
Antal som verkar ha hoppat av: 4
Prestationsgrad: 89%
Examinationsgrad: 81%

Sammanfattning

Uppläggningen av kursen har varit föreläsningar där teori och labbförberedande stoff gåtts igenom. Som en uppföljning av föreläsningarna har hemuppgifter använts för att ge stöd åt kontinuerligt arbete med kursstoffet.
Parallellt med föreläsningarna har laborationer genomförts (Maya, OpenGL, Shader samt en frivillig ”fri labb”).

Examination skedde dels genom
- redovisningar av labbar vid handledningstillfällen
- inskick av labbar till kursledaren
- fria labbar har redovisats genom rapport, kod/modell samt i de flesta fall genom demonstration (en lite längre rapport har kunnat ersätta demonstration)
- hemuppgifter som har skickat in under kursen. Dessa uppgifter har haft en form likartad hemtentafrågorna. Syftet har varit att uppmuntra kontinuerligt arbete med kursmaterialet.
- hemtenta + munta har inneburit att studenterna har skickat in hemtentor med delvis utredande svar till kursledaren, som läst svaren och som sedan diskuterats under en ”munta” om 15-20 minuter.

Hemtenta+munta ger en bra kontakt med alla kursdeltagarna och en god känsla för vad deltagarna tillgodogjort sig av kursen och dess innehåll. Denna examinationsform riskerar dock att ta mycket tid.
Enligt kursenkäten tycker kursdeltagarna att denna examinationsform är ”något bättre än en vanlig salstenta”. I övrigt tycker man att kursen ger en bra introduktion till datorgrafik.

Handledningen av laborationerna har varit tillräcklig när det gäller Maya- och Shaderlabbarna verkar det, medan OpenGL-labben som tagit mera tid har inneburit att en del studenter har önskat mera stöd. En särskild föreläsning om C hölls, men alla kunde inte gå på den. Under en period i år var datorsalarna Magenta upptagna av programmeringsVM, vilket påverkade tillgängligheten för den här kursen.

Förändringar inför nästa kursomgång

Ändringar som kan vara aktuella till nästa år:
- Göra allmän översyn av laborationerna
- Ta fram mera stöd för att göra laborationerna med egen laptop.
- Fundera igenom handlednngsstödet, som dock fungerat relativt bra i år med engagerade handledare
- Undersöka alternativ till Maya, vilket redan skede under detta år genom att studenterna fick göra modelleringslabben i Blender (dock utan särskilt handledningsstöd).
- Se över examinationen. Hemtenta+munta är en trevlig examinationsform på många sätt, men den tar mycket tid för kursledaren, vilket också kan gå ut över andra delar av kursen på slutet.
- Lägga upp så mycket information som möjligt i början av kursen; Detta gjordes till viss del detta år, men ska följas upp till nästa år.

 

 

 

 


 
Sidansvarig: <Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2009-06-28