In English   In English Sök   Kontakt  Webböversikt  


KTH
   
   

   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   

KursPM med schema

Kurspm uppdaterat: 090810 Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid CSC, Läsanvisningar

*** Vill du tenta i augusti (hemtenta+munta) så hör av dig till mig via e-post, lassekj 'at' csc.kth.se, hemtentan finns här ***

*** Information om frialabben finns nedan och har också skickats ut via e-postlistan; En enkät finns nedan - svara så vet jag hur kursen ska justeras till nästa år ***

Tryck här för att hämta kursenkäten:


***** Bilder gjorda på våra grafikkurser *******

Schema föreläsningar

Om schemat nedan avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det schemat nedan som gäller (jag har som ambition att meddela schemageneratorn avvikelser, men har inte själv direkt kontroll att de genomförs och de görs bara en gång per månad). Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter". Jag kommer också att skapa en mail-lista för utskick av information.

Det blir två typer av föreläsningar: gemensamma med Grip-kursen med relativt mycket stoff (markerade med "Grip" i schemat nedan) och föreläsningar som ges enbart för DGI-kursen och är tänkta att anpassas mera efter DGI-kursens behov. Hemuppgifter delas ut i samband med en del av dessa lektioner.

Exchange students are adviced to contact me directly by email (lassekj 'at' csc.kth.se) to get necessary information on the course.

Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 månd 16.3 13-15 Q36 Administration och översikt av kursen. History of Computer Graphics, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F2 tisd 17.3 8.30-10 D3 Maya och modellering (labb 1), Grip, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F3 fred 20.3 10-12 D3

Genomgång av de delar av programspråket C som behövs för att skriva OpenGL-program. Make-filer, Grip, Alexander Baltatzis, kommer här pdf-fil om C (från förra året)

F4 månd 23.3 13-15 D31 Transformationer, 2D och 3D, kurvor&ytor, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F5 tisd 24.3 8.30-10 D3 Glut/OpenGL, (labb 2&3), Grip, Gustav Taxén, OH-pdf
F6 månd 30.3 8.30-10 D3 Displayalgoritmer (rastering, klippning, borttagning av skymda linjer, level of detail mm), Grip , Lars Kjelldahl, OH-pdf - minnesbrist hämta filen via http://www.csc.kth.se/utbildning/kth/kurser/DH2640/grip09/lectures.html
F7 månd 30.3 10-12 D41 Perception, färg, informationsvisualisering, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F8 onsd 15.4 10-12 E35 Hemuppgifter, interaktion mm, Lars Kjelldahl, OH-pdf
F9 fred 17.4 10-12 D3 Shaderprogrammering (labb 4), Grip, Gustav Taxén, OH-pdf, Phong, TexturedPhong, Normal mapping, Lambertian
F10 månd 20 .4 13-15 D31 Öppet, Lars Kjelldahl
F11 tisd 21.4 8.30-10 D3 Datorspel, Grip, Gustav Taxén, OH-pdf
F12 månd 27.4 8.30-10 D3 Bildsyntes (Tekniker för ljussättning, lokala och globala belysningsmodeller), Grip , Lars Kjelldahl, OH-pdf
F13 månd 4.5 13-15 D41 Avslutning, summering, utvärdering, tentafrågor, Lars Kjelldahl
F13 tisd 5.5 8.30-10 D3 Animation, Gustav Taxén, OH-pdf
F14 månd 11.5 8.30-10 D3 Gemensam kursavslutning för DGI/DOA och Grip, Yngve Sundblad, Lars Kjelldahl, OH-pdf

För DOA tillkommer undervisningstillfällen efter grafikdelen av kursen (samt extrakursmaterial). Se länken DOA eget.

De flesta OH-bilderna på respektive föreläsning kommer att finnas via länkar ovan.

Viktiga datum, deadlines

30/3; Ha visat och skickat in Mayalabben
14/4, kl 15: hemuppgift 1
28/4: Ha visat och skickat in OpenGL/GLUT
11/5: Ha visat Shader-labben
4/5: Hemuppgift 2
5/5: Hemtentan läggs ut på webbsidan
11/5: Deadline för Shaderlabben
15/5: Ha skickat in hemtentann
20/5: Ha skickat in hemuppgift 3
12/6: Ha skickat in fria labben

topp>>

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@csc.kth.se, 790 8159, rum 4539, Lindstedtsvägen 5, plan 5. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post. Jag är normalt med vid föreläsningarna även när det är en annan föreläsare.

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion får läsas av

  • KTH-studenter på alla program utom D förutsatt att valet av denna kurs lagts in i Ladok av studentens studievägledning (D-teknologer läser normalt DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering)

  • fristående studenter som blivit antagna av KTHs centrala antagningsenhet till denna kurs (dessa studenter ombeds kontakta kursledaren vid första föreläsningen).

  • SU-studenter som läser DOA, NA8740, som består av DGI samt 1.5 hp interaktion

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är inlagt får ett konto på csc, passerkortet aktiverat och möjlighet att bli godkänd på labbar.

OBS: Du ska snarast och helst senast 18 mars registrera dig i res-systemet genom att göra res checkin dgi09 eller res checkin sudoa09 (beroende på om du går på KTH eller SU). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res show dgi09 eller res show sudoa09 .

Läser du DH2323 Datorgrafik och interaktion får du inte läsa DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering också eftersom kurserna överlappar. Förkunskapskrav är DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi, DD1344 Grundläggande datalogi eller motsvarande.

topp>>

Kursens mål

Studenterna ska efter kursen kunna (kan modifieras något):

• kortfattat förklara innebörden i grundläggande termer inom datorgrafik

• redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ tranformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor ochrendering

• förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer

• använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt

• använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt

• redogöra för grunderna i shaderprogrammering samt använda dessa grunder i en enkel tillämpning

Vad du får ut av kursen beror till största delen på dig själv. Du antas vara mogen att ta ansvar för din egen inlärning. Den som arbetar för att nå djupa kunskaper kommer att lära sig väsentligt mer och antagligen också ha roligare än den som läser bara för ytlig inlärning och tentamen. Laborationerna ger rika möjligheter till egen utforskning för den som så önskar.

För den intresserade finns fortsättningskurserna DH2413 Avancerad grafik och interaktion (period 1-2) och DD2257 Visualisering (period 4). Det finns också kurser inom det näraliggande området människa-datorinteraktion nämligen i första hand: DH2620 Människa-datorinteraktion inledande kurs (period 1) och DH2622 Människa-datorinteraktion fortsättningskurs (period 2).

topp>>

Kurslitteratur

Bok

I första hand rekommenderas Edward Angel: Interactive computer graphics, Pearson 2009 (5:e upplagan), ISBN-10: 0321535863, ISBN-13: 9780321535863. Boken säljs på kårbokhandeln, priset där är 650 kronor. Undervisningen har innehållet i Angels bok som en allmän grund, men föreläsningarna kommer inte att slaviskt följa boken.

Angel har också skrivit en bok om OpenGL. Den heter OpenGL a primer, Addison Wesley 2008, ISBN 10 0321398114. Boken är ett alternativ/komplement till OpenGL-kompendiet. Den ersätter inte boken: Interactive computer graphics.

Kursbunt

På CSCs studentexpedition finns kursbunten att köpa. Den omfattar:

- Utdrag ur Foley-vanDam: Computer Graphics, 8 sid

- Kosara-Hauser: An interactive view on information visualization, 12 sid

- Top ten blunders by visual designers, 5 sid

- Utdrag, Carlbom&Paciorek: Planer Geometric Projection, 14 sid

Priset på kursbunten är 20 kronor.

Dessutom behöver du troligen

- Häfte om OpenGL, Gustav Taxén, 72 sid, 50 kronor (på nätet finns också Red book: http://www.glprogramming.com/red/, men Gustavs häfte är kanske mera överblicksbart).

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar. Har du inte tidigare jobbat i Unix respektive C, så bör du köpa häftet. En föreläsning under kursen handlar om grundläggande C.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

CSCs studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.30-12, må-to 13-15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är CSCs systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och labbar. Allt kursstoff kommer inte att täckas på föreläsningarna.

Laborationerna är en viktig del av kursen. Du ska utföra dessa självständigt tillsammans med din labbkompis. Läs i hederskodexen vad som gäller.

Kursen DH2323, DGI, omfattar 6 poäng och går under åtta veckor - inklusive tentaveckan. Kursen NA8740, DOA, omfattar 7.5 poäng och går under tio veckor. Räkna alltså med att lägga ned (åtminstone) 20 timmar per vecka på arbete med kursen under kursens gång.

topp>>

Examination

Kursen DH2323 DGI examineras med en labbkurs på 3 hp och en tenta på 3 hp. Betyget på kursen ges i en sjugradig skala (A, B, C, D, E, Fx, F).

Hemuppg1: Tranformationer, kurvor&ytor
Hemuppg2: Perception, färg, displayalgoritmer
Hemuppg3: Bildsyntes och Animation
Hemuppgifterna ger betyget 1 eller 2 (obligatorisk)
Fri uppgift ger betyget 2 eller 4 (ej obligatorisk)
Dessa fem uppgifter ger min: 3 och max: 10 och ger betyget A(9), B(7), C(6), D(4), E(3)
Tentan (hemtenta+munta) ger betyg A, B, C, D, E, Fx, F
Kursbetyg: Medelvärde (Uppgift ,Tenta), höj “halvor”, ex. AB ger A, AC ger B, AD ger B, AE ger C.

Kursen DOA, Datorgrafik och användargränssnitt, examineras med en labbkurs på 4.5 hp (varav 1.5hp är avsnittet om MDI) och en tenta (hemtenta+munta) om 3 hp. Vi sätter sjugradiga betyg även för DOA.

Labbkursen för DOA består av samma labbkurs som DH2323 DGI utökat med ett kursavsnitt om människa-datorinteraktion. Läs mer.

För all examination vid CSC tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

Labbkursen består av fyra laborationer. De ska redovisas under kursens gång. Deadline för labbarna finns ovan - får du svårigheter att hålla en deadline, så hör av dig till mig (lassekj 'at' csc.kth.se)

Lydelse för Mayalabben.

Lydelse för OpenGL/GLUT-labben. Info och skalprogram finns här.

Lydelse för Shaderlabben

Extra redovisningstillfällen ordnas i mån av behov sedan i anslutning till omtentaperioden i augusti 2009 och omtentaperioden i januari 2010. Den som inte godkänts på alla tre laborationerna senast vid redovisningstillfället i januari år 2010 riskerar att få göra om hela labbkursen. Då gäller de laborationer och regler som används det läsår labbarna redovisas.

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer 1-2 handledare att finnas på plats. Vi kommer inte att ha någon jourhandledning. Vi kommer dock ha ett bakgrundsstöd för svåra fall som ordinarie handledare får problem med. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass. Vänta inte till sista tillfället för då blir du troligen inte klar. Notera att labbpassen är gemensamma för DGI- och Gripkurserna.

Notera att tiderna nedan inte finns i schemageneratorn.

Labb. Dag Tid Sal Innehåll
Maya onsd 18.3 15-17 Violett

Mayalabben, Karin Barkdal

Maya fred 20.3 13-15 Violett Mayalabben, Karin Barkdal
Maya månd 23.3 15-17 Violett Mayalabben, Karin Barkdal
Maya onsd 25.3 15-17 Violett Mayalabben, Karin Barkdal
Maya fred 27.3 10-12 Violett Mayalabben, Karin Barkdal
OpenGL onsd 25.3 15-17 Magenta GLUT/OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Karin Barkdal (tillsammans med Maya-labben)
OpenGL fred 27.3 10-12 Magenta GLUT/OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Karin Barkdal (tillsammans med Maya-labben)
OpenGL månd 30.3 15-17 Magenta GLUT/OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Karin Barkdal
OpenGL onsd 1.4 10-12 Magenta GLUT/OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Henrik Sandström
OpenGL fred 3.4 10-12 Magenta GLUT/OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Henrik Sandström
OpenGL, Maya fred 24.4 15-17 Vit, Turkos GLUT/OpenGL-labben, Maya, Filip Thordarsson, Karin Barkdal
OpenGL, (Maya) månd 27.4 10-12 Magenta OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Henrik Sandström (tillsammans med Shader-labben)
Shader månd 27.4 10-12 Magenta, Violett Shader-labben, Filip Thordarsson, Karin Barkdal (tillsammans med OpenGL-labben)
OpenGL tisd 28.4 15-17 Magenta, Violett OpenGL-labben, Filip Thordarsson, Henrik Sandström, Karin Barkdal
Shader tisd 5.5 10-12 Magenta Shader-labben, Filip Thordarsson, Henrik Sandström
Shader månd 11.5 10-12 Magenta Shader-labben, Filip Thordarsson, Karin Barkdal
Uppsamling månd 25.5 10-12 Magenta Filip Thordarsson
Uppsamling månd 1.6 15-17 Magenta Filip Thordarsson

För att bli godkänd på en labb så ska du ha utfört labbuppgiften, och visat den för handledaren vid labbtillfälle och sedan skickat den till lassekj 'at' csc.kth.se före deadline (om du får problem med deadline så skicka ett mail så kan du i de flesta fall få en viss förlängning). Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp.

Fria labben

Fria labben höjer betyget och följande gäller för den:
Den kan ge bedömningen 2 eller 4 och påverkar betyget.
I bedömningen vägs in kvalité och kvantitet. Om man gör denna labb i Maya
så är grunduppgiften att modellera den egna lägenheten. Man kan se denna
labb som en fortsättning på den ordinarie Maya-labben med fler detaljer
och utformning samt också kanske animeringar och annat skoj.
Man kan också göra labben som en programmeringsuppgift. Skicka ett mail
till mig om saken för godkännande.
Tidsplan:
Jag vill helst få labben senast 12 juni via mail, men kan tänka mig 15
juni också om du har svårt att hinna (och eftersom jag är lite sen med
detta utskick). Skicka en kort dokumentation på en sida tillsammans med
Maya-modell/program och skärmdumpar. Om du inte kan redovisa muntligt så
bör dokumentationen vara på 2-3 sidor med demobilder etc.
Det blir tillfällen att demonstrera för mig och de andra i samma pass:
Månd 15/6, 17.30-18.30, tisd 16/6, 13-14, torsd 18/6, 16-17. Boka tid via
mail med mig.

Examination: Hemtenta och munta

Hemtentan är utlagd, här, 5 maj och ska vara inskickad senast 15 maj. Man ska sedan komma och prata med kursledaren om tentan ("munta") vid tid enligt bokningsschema. Poängen från examinatorns preliminära bedömning av hemtentan bildar tillsammans med bedömning av muntan underlag för tentabetyget i skalan A-F. Bedömningen av den insända hemtentan bygger på att c:a 50% behövs för godkänt.

Tider för muntan finns på min dörr 4539, plan 5, Lindstedtsv 5, där man anmäler sig och där muntan äger rum. Tiderna är må 25/5, on 27/5, fr 29/5, ti 2/6, må 8/6, i pass om 20 min, 11-17.

Under kursen kommer tre hemuppgifter att delas ut som ska skickas in inom vissa tidsgränser (tanken är att man ska jobba under kursens gång och få betalt för det). Vidare finns en fri labbuppgift mot slutet av kursen (t.ex. modellera sin lägenhet i Maya). Hemuppgifterna och den fria labben kommer att ge ett betyg som viktas ihop med tentabetyget. Skicka hemuppgifter till lassekj@csc.kth.se och namnge filen enligt vonAnka-hemuppg2.pdf. Skriv också ditt namn i filen.

Hemuppgift 1

Hemuppgift 2

Hemuppgift 3

Konto vid CSC/Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna.

topp>>

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och materialet i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På hemtentan kan frågor på boken, materialet i kursbunten (inklusive OH-bilder från föreläsningar) och principer som du använt vid labbarna förekomma. Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller OH-bilder är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

Kursboken

I stort sett hela boken ingår i kursen. Du ska förstå hur exemplen i OpenGL fungerar och principerna bakom OpenGL, men du ska naturligtvis inte lära dig namnen på OpenGL-funktioner utantill. Innehållet i appendices är inte tentastoff, men du kanske behöver titta i appendix B eller C för att förstå vissa avsnitt i boken. I de fall det finns svenska termer för begrepp som nämns i boken ska du kunna dessa, t.ex. klippa, skymda ytor, strålföljning. Du ska kunna principerna för hur de beskrivna grafikalgoritmerna fungerar, vad de används till och deras namn.

Följande avsnitt ur boken är preliminärt inte tentastoff (till stor del exempel som kan underlätta inlärningen):
2.8, 2.10, 3.9, 5.7, 6.6, 6.9, 10.7

Kompendiet om OpenGL och Glut

OpenGL-kompendiet behövs för labbarna men är inte tentastoff. Frågor om principerna bakom OpenGL och Glut kan dock förekomma (du ska t.ex. kunna redogöra för vad händelsestyrning är men inte veta vad olika funktioner i OpenGL heter eller har för parametrar). Du kommer inte att skriva någon kod på tentan.

OH-bilder

Allt material i kursbunt och OH-bilder är avsett att läsas och utgör tentastoff.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Examinationen görs om genom att vi har hemtenta kombinerat med en muntlig tenta, som är en liten uppföljning av den insända hemtentan. De obligatoriska grundlabbarna påverkar inte betyget direkt (men säkerligen indirekt genom att labbarna ger en förståelse som troligen påverkar de delar som avgör betyget).

Liksom förra året görs en samordning med Grip-kursen genom gemensamma föreläsningar och gemensamma labbtillfällen. Med de gemensamma labbtillfällena blir det flera möjligheter att få handledning.

De två kurserna, DGI och DOA samläser allt utom det avsnitt som bara ingår i den störrre kursen DOA-kursen för SU.

 

topp>>

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2009-08-18