CSC

In English   In English Sök   Kontakt  Webböversikt  


KTH
   
  arrow rigth

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   
KTH / CSC / Utbildning / Teknologer / DH2323/NA8740

DH2323 Datorgrafik med interaktion för KTH, 6 högskolepoäng

DH2640 Grafik- och interaktionsprogrammering: grafikdelen

Datorgrafik och användargränssnitt för SU, 7.5 högskolepoäng

Våren 2010, OBS: Dessa sidor är under uppbyggnad. Den mesta informationen finns under fliken KursPM

Båda kurserna ges läsåret 2009/2010 i period 4 med Lars Kjelldahl som kursansvarig. Kurserna samläses helt med undantag av att SU-kursen har ett ytterligare avsnitt som handlar om användargränssnitt.

Kursen samläses i period 4 med Grip-kursen, DH2640.

Det här är en bred och grundläggande kurs i datorgrafik. Kursen tar upp grundläggande tekniker och algoritmer för att t.ex.representera objekt, göra transformer (flytta, vrida och skala objekt samt projicera dem) och rita ut på skärmen. Men kursen tar vidare upp tekniker för att bygga upp objekt och för att skapa snygga bilder med t.ex.belysningsmodeller, texturer och animering. Kursen tar också upp grundläggande interaktion (menyer och dialoger etc) från såväl ett mänskligt som ett tekniskt perspektiv.

Kursen DH2323 DGI kan väljas av studenter på alla program.

Kursen SU-DOA ingår för SU-studenter i en kurs om totalt 15hp. DOA läser en extra poäng om användargränssnitt. Elina Eriksson håller i det och särskild webbsida finns för denna del via fliken "DOA-eget".

Välkommen till kursen. Jag hoppas att du ska finna den intressant, värdefull och rolig.


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2010-02-04