In English   In English Sök   Kontakt  Webböversikt  


KTH

   
   

   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   

Undervisning speciellt för Datorgrafik och användargränssnitt (DOA) - moment interaktion

Nyheter / Undervisning / Examination / Interaktionslaboration / Diskussionsseminarium / MDI-uppgift

Kursen samläses med 2D1323 Datorgrafik med interaktion. Kursen Datorgrafik och användargränssnitt omfattar dock ytterligare en poäng och denna poäng innehåller en introduktion dels till människa-dator interaktion, dels till interaktionsprogrammering. Det är endast den delen som presenteras på den här sidan.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha:

 • förmåga att värdera vikten av att inkludera människa-datorinteraktionsaspekter i utvecklingen av IT-produkter
 • fått insyn i att människa-datorinteraktion kräver speciell kompetens och kunskap

Separat kursbunt finns på studentexpeditionen och kostar 80:-.

Ansvarig för interaktionsdelen är Elina Eriksson, elina@kth.se, rum 4631 plan 6, mobil 072 23 55 220.

Nyheter

Datum Nyheter
2010-03-23 Sidan upplagd
2010-04-29 Nu finns kursbunten att köpa på studentexpeditionen.
2010-05-11 Förändrat uppgiftslydelsen på diskussionseminariet och MDI-uppgiften, eftersom det är så få studenter på kursmomentet.

topp>>

Undervisning

Dag Tid Sal Innehåll
Må 10/5 10-12 4523 Introduktion till Människa-dator Interaktion (MDI)
On 12/5 10-12 4523 Introduktion till interaktionsprogrammering
On 19/5 10-17 4523 Redovisning av Interaktionslabb
Må 31/5 13-17 4523 Diskussionsseminarium, lista på vilka som presenterar vad och när dyker upp senare.
OBS! Alla seminarium är obligatoriska!
Fr 4/6 13-17 4523 Redovisning MDI-uppgift

topp>>

Examination

Interaktionsdelen av kursen examineras genom labbar, seminarium och MDI-uppgift: uppsats eller visualisering (alltså ingen tenta). Därav är det obligatorisk närvaro på alla diskussionsseminarierna. (Resten av kursen examineras med tenta och labbar enligt KursPM.)

topp>>

Interaktionslaboration

Denna laboration examinerar interaktionsprogrammeringsdelen av det här momentet. Laborationen beräknas ta ca 8 timmar/gruppmedlem, gör den helst i par eftersom tidigare erfarenhet visat att om man gör labben individuellt lägger man ner mycket mer tid. Mer detaljerad beskrivning finns i laborationsbeskrivningen. I laborationen ska ni använda följande textfil: aktier.txt. Interaktionslabben ska inte göras med gränssnittsbyggare. Ni ska försöka använda MVC när ni gör labben.

För handledning och redovisning mailar ni Elina och bokar en tid. Ni kan också få handledning på den allmänna studenthandledningen. Den sker i datorsalarna på våning 4 i E-huset, mån-fre kl. 11-13, 17-20; handledarrummet finns i ett litet rum mellan de två datorsalarna längst bort.

Redovisning ska i första hand göras på onsdag 19/5.

topp>>

Diskussionsseminarium

Varje diskussionsseminarium behandlar ett visst antal artiklar och varje artikel ska presenteras av minst en person(beror på antalet studenter som går momentet). Under presentationen ska ni

 • sammanfatta artikeln
 • beskriva hur den relaterar till människa-datorinteraktion och
 • redovisa vad ni tycker om den aktuella artikeln rent generellt.

Presentationen ska vara ca 15 minuter lång.

Det är obligatorisk närvaro vid diskussionsseminariet. Eftersom seminariet till stor del bygger på diskussion måste alla kursdeltagare läsa samtliga artiklar i förväg samt ta aktiv del i diskussionen under seminariet. Anmälning till diskussionsseminariet gör du i samband med föreläsningarna den 10/5.

Om du på grund av sjukdom eller likvärdigt inte kan delta vid seminariet måste du utöver nedan (uppsats respektive visualisering) skriva en ytterligare uppsats. Jag vill dock betona att du då måste föra ett likvärdigt resonemang i uppsatsen som om du varit delaktig vid diskussionsseminariet. Dessutom ska varje sådan uppsats presenteras för mig muntligen vid ett speciellt inbokat tillfälle.

topp>>

MDI-uppgift

Varje person ska dessutom göra en redovisning baserat på minst 2 artiklar. Det finns två olika sätt att redovisa: 1) uppsats, 2) visualisering.

Oavsett vilket sätt du väljer att redovisa på så ska du få med följande punkter:

 • vad din applicering har med artiklarna att göra
 • hur artiklarna relaterar till varandra
 • hur de relaterar till MDI och
 • vad du tycker om dem generellt.

Uppsats

Det ska vara en liten uppsats på 3-4 sidor där du sammanfattar men framförallt diskuterar två artiklar. Diskussionen ska gälla

 • hur artiklarna relaterar till varandra
 • hur de relaterar till MDI och
 • vad du tycker om dem generellt.

Jag ställer höga krav på läsbarhet när det gäller uppsatsen, dvs. den ska följa given uppsatsmall (pdf) samt innehålla mycket få språkliga fel. MDI handlar i stor utsträckning om presentation, användare tolkar information utifrån hur den presenteras. Jag vill att du ska se på den här uppsatsen som ett gränssnitt för dina tankar. Om gränssnittet innehåller ofullständiga meningar, stavfel, ogenomtänkta resonemang etc. så tolkar jag som användare det som att arbetet genomförts på ett undermåligt sätt. Uppsatsen ska kunna läsas utan tillgång till artiklarna den behandlar.

Datum för uppsatsinlämning är 4/6 i samband med sista lektionen. Om du inte kan lämna papperskopia så kan du bränna en fil på en CD och lämna, formaten pdf eller doc är ok. Betyget blir godkänt eller underkänt och besked lämnas senast 15 juni. Om du får underkänt kommer du få möjlighet att komplettera. Uppsatser inlämnade efter 4/6 rättas efter sommaren. Vill man lämna in uppsatsen tidigare än 4/6 så är det helt ok.

Visualisering

Du ska välja minst två artiklar. Du ska hitta ett sätt att visualisera det som tas upp i artiklarna så att det ytterligare belyses, t.ex. i relation till en produkt, en film, ett system, en text, ett koncept. Du ska dessutom hitta en passande redovisningsform så att det kan presenteras för hela gruppen, t.ex. poster, demo. Den 4/6 anordnas ett separat seminarium där de som valt denna redovisningsform presenterar för hela gruppen. Varje person får 15 minuter.

topp>>


 
Sidansvarig: Anna Stockhaus <ast@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2010-08-19