In English   In English Sök   Kontakt  Webböversikt  


KTH
   
   

   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   

KursPM med schema

Kurspm uppdaterat: 100820, Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid CSC, Läsanvisningar

Omtenta: tisd 24/8, kl 13-18, hör av dig till mig (lassekj@csc.kth.se) om du vill tenta, platsen blir rum 4523.
Labbtillfälle: uppsamling, 24/8, kl 18-20, Magenta, Violett
Höjning av betyg från C till A/B: e-posta mig om du är intresserad, korta presentationer i rum 4523, torsd 26/8, kl 16.30-18.00

Tryck här för att hämta kursenkäten för DGI, Grip, DOA:

 


***** Bilder gjorda på våra grafikkurser *******

Schema föreläsningar

Om schemat nedan avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det schemat nedan som gäller (jag har som ambition att meddela schemageneratorn avvikelser, men har inte själv direkt kontroll att de genomförs och de görs bara en gång per månad). Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter". Jag kommer också att skapa en mail-lista för utskick av information.

Kursen samläses mellan tre kurser: DGI (DH2323), Grip (DH2640), DOA (NA8740).

Exchange students are adviced to contact me directly by email (lassekj 'at' csc.kth.se) to get necessary information on the course.

Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 månd 22.3 13-15 K1 Administration, översikt, Maya och modellering (labb 1), Lars Kjelldahl, OH-pdf, Maya-bilder-förra-året
F2 månd 29.3 13-15 F1 Transformationer, kurvor och ytor, Något om Perception, färg, informationsvisualisering, Lars Kjelldahl, OH1-pdf , OH2-pdf (genomgånget fram till CIE)
F3 månd 12.4 13-15 F2 Glut/OpenGL, Gustav Taxén, OH-pdf
Fextra onsd 14.4 16-18 D3 Genomgång av de delar av programspråket C som behövs för att skriva OpenGL-program. Make-filer, Alexander Baltatzis, kommer här pdf-fil om C (från förra året)
F4 torsd 15.4 10-12 K1 Displayalgoritmer (rastering, klippning, borttagning av skymda linjer, level of detail mm), Lite mer om Perception, färg, informationsvisualiseringLars Kjelldahl, OH-pdf
F5 månd 19.4 13-15 F2 Datorspel, Grip, Gustav Taxén, OH-pdf
F6 onsd 21.4 8.30-10 D2 Shaderprogrammering (labb 4), Grip, Gustav Taxén, OH-pdf, Demo-shaders, Phong,TexturedPhong, Normal mapping, Lambertian
F7 månd 26.4 13-15 K1 Bildsyntes (Tekniker för ljussättning, lokala och globala belysningsmodeller), Lars Kjelldahl, OH-pdf
F8 månd 3.5 13-15 K1 Tips från handledarna, Martin, Rikard, Victor
F9 månd 10.5 13-15 E1 Animation, Gustav Taxén, OH
F10 månd 17.5 13-15 K1 Avslutning, summering, utvärdering, tentafrågor, Lars Kjelldahl, OH-pdf kommer här
Tenta onsd 26.5 14-19 V-salar Skriftlig tenta (V21, V22, V23, V32, V33, V35)

För DOA tillkommer undervisningstillfällen efter grafikdelen av kursen (samt extrakursmaterial). Se länken DOA eget.

De flesta OH-bilderna på respektive föreläsning kommer att finnas via länkar ovan.

Viktiga datum, deadlines

12/4: Ha visat och skickat in Mayalabben
28/4: Ha redovisat OpenGL/GLUT
10/5: Ha redovisat Shader-labben
26/5, 14-19: skriftlig tenta, (V21, V22, V23, V32, V33, V35)
16/6: deadline för fri uppgift

topp>>

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@csc.kth.se, 790 8159, rum 4539, Lindstedtsvägen 5, plan 5. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post. Jag är normalt med vid föreläsningarna även när det är en annan föreläsare (dock ej 3/5).

Gustav Taxén är kursledare för DH2640. Denna kurs, DH2323, ingår som en del i den kursen.

topp>>

Vem får läsa kursen

Kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion får läsas av

  • KTH-studenter på alla program utom D förutsatt att valet av denna kurs lagts in i Ladok av studentens studievägledning (D-teknologer läser i år DH2323 som del av DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering)

  • fristående studenter som blivit antagna av KTHs centrala antagningsenhet till denna kurs (dessa studenter ombeds kontakta kursledaren vid första föreläsningen).

  • SU-studenter som läser DOA, NA8740, som består av DGI samt 1.5 hp interaktion

Vill du läsa kursen men ditt kursval inte lagts in i Ladok av din studievägledning, så måste du omgående se till att detta blir gjort. Endast de studenter vars kursval är inlagt får ett konto på csc, passerkortet aktiverat och möjlighet att bli godkänd på labbar och tenta.

OBS: Du ska snarast och helst senast 29 mars registrera dig i res-systemet genom att göra res checkin dgi10, res checkin grip10 eller res checkin sudoa10 (beroende på vilken kurs du går). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res show dgi10, res show grip10 eller res show sudoa10 .

Läser du DH2323 Datorgrafik och interaktion får du inte också läsa DH2640 Grafik och interaktionsprogrammering också eftersom kurserna överlappar. Förkunskapskrav är DD1320 Tillämpad datalogi, 2D1343 Datalogi, DD1344 Grundläggande datalogi eller motsvarande.

topp>>

Kursens mål

Studenterna ska efter kursen kunna (kan modifieras något):

• kortfattat förklara innebörden i grundläggande termer inom datorgrafik

• redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ tranformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor ochrendering

• förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer

• använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt

• använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt

• redogöra för grunderna i shaderprogrammering samt använda dessa grunder i en enkel tillämpning

Vad du får ut av kursen beror till största delen på dig själv. Du antas vara mogen att ta ansvar för din egen inlärning. Den som arbetar för att nå djupa kunskaper kommer att lära sig väsentligt mer och antagligen också ha roligare än den som läser bara för ytlig inlärning och tentamen. Laborationerna ger rika möjligheter till egen utforskning för den som så önskar.

För den intresserade finns fortsättningskurserna DH2413 Avancerad grafik och interaktion (period 1-2) och DD2257 Visualisering (period 4). Det finns också kurser inom det näraliggande området människa-datorinteraktion nämligen i första hand: DH2620 Människa-datorinteraktion inledande kurs (period 1) och DH2622 Människa-datorinteraktion fortsättningskurs (period 2).

topp>>

Kurslitteratur

Bok

I första hand rekommenderas Edward Angel: Interactive computer graphics, Pearson 2009 (5:e upplagan), ISBN-10: 0321535863, ISBN-13: 9780321535863. Boken säljs på kårbokhandeln, priset där är 700 kronor. Undervisningen har innehållet i Angels bok som en allmän grund, men föreläsningarna kommer inte att slaviskt följa boken.

Angel har också skrivit en bok om OpenGL. Den heter OpenGL a primer, Addison Wesley 2008, ISBN 10 0321398114. Boken är ett alternativ/komplement till OpenGL-kompendiet. Den ersätter inte boken: Interactive computer graphics.

Kursbunt

På CSCs studentexpedition ska det nu finnas en liten kursbunt att köpa. Den omfattar:

- Utdrag ur Foley-vanDam: Computer Graphics, 8 sid

- Kosara-Hauser: An interactive view on information visualization, 12 sid

- Top ten blunders by visual designers, 5 sid

- Utdrag, Carlbom&Paciorek: Planer Geometric Projection, 14 sid

Priset på kursbunten är 20 kronor.

Dessutom behöver du troligen

- Häfte om OpenGL, Gustav Taxén, 72 sid, 50 kronor (på nätet finns också Red book: http://www.glprogramming.com/red/, men Gustavs häfte är kanske mera överblicksbart).

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar. Har du inte tidigare jobbat i Unix respektive C, så bör du köpa häftet. En extra föreläsning under kursen handlar om grundläggande C.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

CSCs studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 9.30-12, må-to 13-15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är CSCs systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och labbar. Allt kursstoff kommer inte att täckas på föreläsningarna.

Laborationerna är en viktig del av kursen. Du ska utföra dessa självständigt tillsammans med din labbkompis. Läs i hederskodexen vad som gäller.

Kursen DH2323, DGI, omfattar 6 poäng och går under åtta veckor - inklusive tentaveckan. Kursen NA8740, DOA, omfattar 7.5 poäng och går under tio veckor. Räkna alltså med att lägga ned (åtminstone) 20 timmar per vecka på arbete med kursen under kursens gång.

topp>>

Examination

Kursen DH2323 DGI examineras med en labbkurs på 3 hp och en tenta på 3 hp. Betyget på kursen ges i en sjugradig skala (A, B, C, D, E, Fx, F). Samma pricip gäller för DH2640/Grip och NA8740/DOA.

Den skriftliga tentan ger betyg på skalan: C, D, E, Fx, F

Fiktiv skriftlig tenta finns här.

Information om fri uppgift (frivillig andra del av tentan) för höjning av tentabetyget från C till A eller B finns här. Notera sessioner för att presentera fri labb: Torsd 3 juni, kl 14-16, rum 4523 (plan 5, Lindstedtsv 5),
Onsd 16 juni, kl 15-17, rum 4523 (plan 5, Lindstedtsv 5)

Labbkursen för DOA har förutom grafikdelen (3hp) en särskild MDI-del (1.5hp).

För all examination vid CSC tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

Labbkursen består av tre laborationer. De ska redovisas under kursens gång. Deadline för labbarna finns ovan - får du svårigheter att hålla en deadline, så hör av dig till mig (lassekj 'at' csc.kth.se)

Lydelse för Mayalabben. Det finns i år ett alternativ till Maya i form av Blender.

Lydelse för OpenGL/GLUT-labben. Info och skalprogram finns här. Info om jpeg-bilder och OpenGL.

Lydelse för Shaderlabben

Extra redovisningstillfällen ordnas i mån av behov sedan i anslutning till omtentaperioden i augusti 2010 och omtentaperioden i januari 2011. Den som inte godkänts på alla tre laborationerna senast vid redovisningstillfället i januari år 2011 riskerar att få göra om hela labbkursen. Då gäller de laborationer och regler som används det läsår labbarna redovisas.

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer normalt 2 handledare att finnas på plats. Vi kommer inte att ha någon jourhandledning. Det kan bli vissa möjligheter till hjälp via e-post via handledarna. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass. Vänta inte till sista tillfället för då blir du troligen inte klar. Notera att labbpassen är gemensamma för alla tre kurserna.

Labbtillfällena är tänkta att ligga med tonvikt på tiden efter motsvarande föreläsning (dessa tider finns troligen inte i schemageneratorn. Tider för handledning/redovisning kommer komma nedan inom den närmaste tiden. Handledare kommer att vara Martin Björkman, Rikard Åslund, Victor Wåhlström och Johan Granberg.

Labb. Dag Tid Sal handledare
Maya tisd 23/3 10-12 Violett Martin Björkman, Rikard Åslund
Maya tisd 23/3 13-15 Violett Martin Björkman, Victor Wåhlström
Maya orsd, 25/3 13-15 Violett Rikard Åslund, Victor Wåhlström
Maya tisd 30/3 10-12 Violett Martin Björkman, Rikard Åslund
Maya tisd 30/3 13-15 Violett Martin Björkman, Victor Wåhlström
OpenGL månd 12/4 15-17 Magenta Martin Björkman, Rikard Åslund
OpenGL onsd 14/4 15-17 Magenta Martin Björkman, Victor Wåhlström
OpenGL fred 16/4 15-17 Magenta Rikard Åslund, Victor Wåhlström
OpenGL månd 19/4 15-17 Magenta Martin Björkman, Rikard Åslund
OpenGL/shader onsd 21/4 15-17 Magenta Martin Björkman, Victor Wåhlström
OpenGL/shader torsd 22/4 15-17 Magenta Rikard Åslund, Victor Wåhlström
OpenGL/shader onsd 28/4 15-17 Magenta Martin Björkman, Johan Granberg
Shader månd 3/5 14-17 Magenta Martin Björkman, Rikard Åslund
Shader torsdag 6/5 16-18 Magenta Martin Björkman, Victor Wåhlström
Shader tisdag 11/5 16-18 Magenta Rikard Åslund, Victor Wåhlström
Uppsamling tisd 15/6 17-19 Magenta Rikard Åslund, Martin Björkman

Mayalabben skickas in till lassekj 'at' csc.kth.se före deadline (om du får problem med deadline så skicka ett mail så kan du i de flesta fall få en viss förlängning). OpenGL- och shaderlabben godkännes vid respektive handledningstillfälle. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp.

Den skriftliga tentan

Tentan för betyg C, D, E sker i form av en salstenta med frågor som man ska ge koncisa svar på i form av en text och en figur per fråga.

Konto vid CSC/Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna.

topp>>

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och materialet i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På tentan kan frågor på boken, materialet i kursbunten (inklusive OH-bilder från föreläsningar) och principer som du använt vid labbarna förekomma. Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller OH-bilder är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

Kursboken

I stort sett hela boken ingår i kursen. Du ska förstå hur exemplen i OpenGL fungerar och principerna bakom OpenGL, men du ska naturligtvis inte lära dig namnen på OpenGL-funktioner utantill. Innehållet i appendices är inte tentastoff, men du kanske behöver titta i appendix B eller C för att förstå vissa avsnitt i boken. I de fall det finns svenska termer för begrepp som nämns i boken ska du kunna dessa, t.ex. klippa, skymda ytor, strålföljning. Du ska kunna principerna för hur de beskrivna grafikalgoritmerna fungerar, vad de används till och deras namn.

Följande avsnitt ur boken är preliminärt inte tentastoff (till stor del exempel som kan underlätta inlärningen):
2.8, 2.10, 3.9, 5.7, 6.6, 6.9, 10.7 (ska ses över)

Här är en bättre läsanvisning till boken.

Kompendiet om OpenGL och Glut

OpenGL-kompendiet behövs för labbarna men är inte tentastoff. Frågor om principerna bakom OpenGL och Glut kan dock förekomma (du ska t.ex. kunna redogöra för vad händelsestyrning är men inte veta vad olika funktioner i OpenGL heter eller har för parametrar). Du kommer inte att skriva någon kod på tentan.

OH-bilder

Allt material i kursbunt och OH-bilder är avsett att läsas och utgör tentastoff.

topp>>

Förändringar sedan förra läsåret

Kurserna DGI, DOA och Grip samläser grafikdelen helt under period 4.

Examinationen sker med en skriftlig grundtenta samt med en fri uppgift för betygen A och B.

Detaljer i upplägget kommer att göras delvis med tanke på kommande revideringar för masterutbildning.

 

topp>>

 


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2010-08-20