In English   In English Sök   Kontakt  Webböversikt  


KTH

   
   

   
   
   
  arrow rigth
   
   
   
   
   
   
   
   

 

   

Undervisning speciellt för Datorgrafik och användargränssnitt (DOA) - moment interaktion

Nyheter / Undervisning / Examination / Interaktionslaboration / Diskussionsseminarium / MDI-uppgift

Kursen samläses med 2D1323 Datorgrafik med interaktion. Kursen Datorgrafik och användargränssnitt omfattar dock ytterligare en poäng och denna poäng innehåller en introduktion dels till människa-dator interaktion, dels till interaktionsprogrammering. Det är endast den delen som presenteras på den här sidan.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha:

 • förmåga att värdera vikten av att inkludera människa-datorinteraktionsaspekter i utvecklingen av IT-produkter
 • fått insyn i att människa-datorinteraktion kräver speciell kompetens och kunskap

Separat kursbunt finns på studentexpeditionen och kostar 80:-.

Ansvarig för interaktionsdelen är Maria Svedin, msvedi@kth.se, rum 1612 plan 6.

Nyheter

Datum Nyheter
2011-04-29 Sidan upplagd
2011-04-29 Kursbunten att köpa på studentexpeditionen.
2011-05-11 Kursinfo och slides.
2011-05-20 Ändrat i uppgiftsbeskrivning för MDI-uppgift.
2011-05-20 Preliminärt schema för presentationer: 27/5 och 1/6.

topp>>

Undervisning

Dag Tid Sal Innehåll
Må 9/5 13-15 1535 Introduktion till Människa-dator Interaktion (MDI)
On 11/5 13-15 1535 Introduktion till interaktionsprogrammering
On 18/5 09-12 Orange Redovisning av Interaktionslabb
Fre 27/5 13-17 Torget Diskussionsseminarium, se kursinfo och slides s.4 för vad ni ska presentera.
OBS! Alla seminarium är obligatoriska!
Ons 1/6 13-17 1537 Redovisning MDI-uppgift.
Anders Lundström
närvarar istället för Maria.

topp>>

Examination

Interaktionsdelen av kursen examineras genom labbar, seminarium och MDI-uppgift: uppsats eller visualisering (alltså ingen tenta). Därav är det obligatorisk närvaro på alla diskussionsseminarierna. (Resten av kursen examineras med tenta och labbar enligt KursPM.)

topp>>

Interaktionslaboration

Denna laboration examinerar interaktionsprogrammeringsdelen av det här momentet. Laborationen beräknas ta ca 8 timmar/gruppmedlem, gör den helst i par eftersom tidigare erfarenhet visat att om man gör labben individuellt lägger man ner mycket mer tid. Mer detaljerad beskrivning finns i kursinfo och slides s.6-7. I laborationen ska ni använda följande textfil: aktier.txt. Interaktionslabben ska inte göras med gränssnittsbyggare. Ni ska försöka använda MVC när ni gör labben.

För handledning mailar ni Maria om, och bokar en tid. Ni kan också få handledning på den allmänna studenthandledningen. Den sker i datorsalarna på våning 4 i E-huset, mån-fre kl. 11-13, 17-20; handledarrummet finns i ett litet rum mellan de två datorsalarna längst bort.

Redovisning ska i första hand göras på onsdag 18/5.

topp>>

Diskussionsseminarium

Varje diskussionsseminarium behandlar ett visst antal artiklar och varje artikel ska presenteras av minst en person. Under presentationen ska ni

 • sammanfatta artikeln
 • beskriva hur den relaterar till människa-datorinteraktion och
 • redovisa vad ni tycker om den aktuella artikeln rent generellt.

Presentationen ska vara ca 15 minuter lång.

Det är obligatorisk närvaro vid diskussionsseminariet. Eftersom seminariet till stor del bygger på diskussion måste alla kursdeltagare läsa samtliga artiklar i förväg samt ta aktiv del i diskussionen under seminariet.

Om du på grund av sjukdom eller likvärdigt inte kan delta vid seminariet måste du utöver nedan (uppsats respektive visualisering) skriva en ytterligare uppsats. Jag vill dock betona att du då måste föra ett likvärdigt resonemang i uppsatsen som om du varit delaktig vid diskussionsseminariet. Dessutom ska varje sådan uppsats presenteras för mig muntligen vid ett speciellt inbokat tillfälle.

topp>>

MDI-uppgift

Varje person ska dessutom göra en redovisning baserat på 2 artiklar. Det finns två olika sätt att redovisa: 1) uppsats, 2) visualisering. Varje person får 15 minuter.

Oavsett vilket sätt du väljer att redovisa på så ska du få med följande punkter:

 • hur artiklarna relaterar till varandra
 • hur de relaterar till MDI och
 • vad du tycker om dem generellt.

Inlämning

Det ska vara en liten uppsats på 3-4 sidor där du sammanfattar men framförallt diskuterar två artiklar. Diskussionen ska gälla:

 • hur artiklarna relaterar till varandra
 • hur de relaterar till MDI och
 • vad du tycker om dem generellt.

Jag ställer höga krav på läsbarhet när det gäller uppsatsen, dvs. den ska följa given uppsatsmall (se kursbunt) samt innehålla mycket få språkliga fel. MDI handlar i stor utsträckning om presentation, användare tolkar information utifrån hur den presenteras. Jag vill att du ska se på den här uppsatsen som ett gränssnitt för dina tankar. Om gränssnittet innehåller ofullständiga meningar, stavfel, ogenomtänkta resonemang etc. så tolkar jag som användare det som att arbetet genomförts på ett undermåligt sätt. Uppsatsen ska kunna läsas utan tillgång till artiklarna den behandlar.

Datum för uppsatsinlämning är senast den 3/6, maila den till Maria. Betyget blir godkänt eller underkänt och besked lämnas senast 15 juni. Om du får underkänt kommer du få möjlighet att komplettera. Uppsatser inlämnade efter 3/6 rättas efter sommaren. Vill man lämna in uppsatsen tidigare än 3/6 så är det helt ok.

Inlämning och redovisning ifall du väljer visualisering

Med de två artiklarna som utgångspunkt ska du hitta ett sätt att visualisera det som tas upp i artiklarna så att det ytterligare belyses, t.ex. i relation till en produkt, en film, ett system, en text, ett koncept. Du ska dessutom hitta en passande redovisningsform så att det kan presenteras för hela gruppen, t.ex. poster, demo.

Inlämning sker i form av uppsats (se information ovan) eller med bas i den redovisningsform du valde, t.ex. poster, demo.

topp>>


 
Sidansvarig: Anna Stockhaus <ast@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2010-08-19