CSC

In English   In English Sök   Kontakt  Webböversikt  


KTH
   
   

  arrow rigth
   
   
   
   
   

 

   

KursPM med schema

Kurspm uppdaterad: 110810

Uppsamlingstillfälle för labbar: månd 29/8, kl 17-19, Magenta&Violett, Victor Wåhlström

Omtentatillfälle: torsd 25/8, kl 14-19, sal 4523

Martin och Victor använder
https://www.kth.se/social/course/DH2323/ för att ge information, senast om res.

Schema, Kursledare, Vem får läsa kursen, Mål, Kurslitteratur, Studentexpedition, Kursuppläggning, Examination, Konto vid CSC, Läsanvisningar

 


***** Bilder gjorda på våra grafikkurser *******

Schema föreläsningar

Om schemat nedan avviker från det schema som schemageneratorn ger, är det schemat nedan som gäller (jag har som ambition att meddela schemageneratorn avvikelser, men har inte själv direkt kontroll att de genomförs och de görs bara en gång per månad). Blir det ändringar under kursens gång, kommer detta schema att uppdateras. Ändringarna annonseras också under "Nyheter". Jag kommer också att skapa en mail-lista för utskick av information.

Kursen samläses mellan två kurser: DGI (DH2323), DOA (NA8740).

Exchange students are adviced to contact me directly by email (lassekj 'at' csc.kth.se) to get necessary information on the course.

span>
Förel. Dag Tid Sal Innehåll
F1 månd 21.3 15-17 D2 Administration, översikt, transformationer, mm , Lars Kjelldahl, OH1-pdf; OH2-pdf ; OH3-pdf
F2 torsd 24.3 8.30-10 D2 Grundbegrepp, Lars Kjelldahl, OH1-pdf ; OH2-pdf
F3 månd 28.3 15-17 D2 Genomgång av de delar av programspråket C och C++ som behövs för att skriva OpenGL-program. Make-filer, Alexander Baltatzis, finns här (borde uppdateras med C++) pdf-fil om C/C++
F4 torsd 31.3 8.30-10 D2 Grundbegrepp, Lars Kjelldahl, OH1-pdf Några hänvisningar till boken: Angel 5.6, 7.11, 121-12.7, 2.5, 7.12-7.13
F5 månd 4.4 15-17 D2 OpenGL, Martin Björkman/Victor Wåhlström, OH-bilder
F6 torsd 7.4 8.30-10 D2

Grundbegrepp om perception, färg mm , Lars Kjelldahl, OH-pdf

F7 månd 11.4 15-17 D2 Aliasing, ray tracing, radiosity, Lars Kjelldahl, Angel 7.12, 8.13, 13.1-13.5, Angel40, Angel41
F8 torsd 14.4 8.30-10 D2 Ingen föreläsning; det är OpenGL-labb i stället i Magenta
F9 torsd 28.4 8.30-9.15 D2 Kollisionshantering, se vidare Akenine-Moellers bilder, Hemuppgifter, Lars Kjelldahl, kl 9.15-11 blir det labbpass (OpenGL) i Magenta.
F10 onsd 4.5 10-12 D2 Shaderporgrammering, Gustav Taxén, OH-bilder, demosar
F11 torsd 5.5 8.30-10 D2 Ersätts av labbtillfälle
F12 månd 9.5 15-17 D2 Animering, Lars Kjelldahl, några OH-bilder (jag visade filmer också)
F13 onsd 11.5 10-12 D2 Ersätts av labbtillfälle
F14 månd 16.5 15-17 D2 En extenta. skisser till extentafrågor, läsanvisningstips, utvärdering, Lars Kjelldahl

För DOA tillkommer undervisningstillfällen efter grafikdelen av kursen (samt extrakursmaterial). Detta kursavsnitt hålls av Maria Svedin, se vidarelänken DOA eget.

De flesta OH-bilderna på respektive föreläsning kommer att finnas via länkar ovan.

Viktiga datum, deadlines, preliminära

7/4: Ha visat och skickat in Mayalabben
5/5: Ha redovisat OpenGL/GLUT
16/5 (ni kommer få mer tid) : Ha redovisat Shader-labben

Kursledare

Lars Kjelldahl , lassekj@csc.kth.se, 790 8159, rum 4539, Lindstedtsvägen 5, plan 5. Enklast är att prata med mig i samband med undervisningen eller att skicka e-post. Jag är normalt med vid föreläsningarna även när det är en annan föreläsare.

Vem får läsa kursen

Kursen DH2323 Datorgrafik med interaktion får läsas av studenter som är antagna på kursen via studievägledningen.

Gör res checkin dgi11 eller res checkin sudoa11 (beroende på om du går på KTH eller SU). Detta är nödvändigt för att vi ska kunna bokföra dina labbresultat. Du kan själv kontrollera vilka resultat som finns inlagda i res genom att skriva res show dgi11 eller res show sudoa11.

Kursens mål

Studenterna ska efter kursen kunna (kan modifieras något):

• kortfattat förklara innebörden i grundläggande termer inom datorgrafik

• redogöra för grundbegrepp inom datorgrafik av typ tranformationer, belysningsmodeller, borttagning av skymda ytor och rendering

• förklara idéerna i några grundläggande algoritmer för datorgrafik samt i någon mån kunna jämföra och värdera dessa algoritmer

• använda en modellerare av typ Maya på grundnivå för att bygga enkla 3D-objekt

• använda ett programbibliotek av typ OpenGL för att bygga enkla 3D-objekt

• redogöra för grunderna i shaderprogrammering samt använda dessa grunder i en enkel tillämpning

Vad du får ut av kursen beror till största delen på dig själv. Du antas vara mogen att ta ansvar för din egen inlärning. Den som arbetar för att nå djupa kunskaper kommer att lära sig väsentligt mer och antagligen också ha roligare än den som läser bara för ytlig inlärning och tentamen. Laborationerna ger rika möjligheter till egen utforskning för den som så önskar.

För den intresserade finns numera flera kurser inom grafik och visualisering.

Kurslitteratur

Bok

Den bok vi i första hand kommer utgå från är Edward Angel: Interactive computer graphics, Pearson 2009 (5:e upplagan), ISBN-10: 0321535863, ISBN-13: 9780321535863. Boken säljs på kårbokhandeln, priset där är c:a 700 kronor (mera säker siffra senare).

En nyttig bok är också Real-Time Rendering, by Tomas Akenine-Möller, Eric Haines, and Naty Hoffman, 1045 pages, from A.K. Peters Ltd., 3rd edition, ISBN 987-1-56881-424-7, 2008. Notera att det är stor skillnad mellan 2:a och 3:dje, (c:a 200 nya sidor). Som stöd för boken finns en webbsida som hålls aktuell, www.realtimerendering.com. Boken finns på kårbokhandeln.

Angel har också skrivit en bok om OpenGL. Den heter OpenGL a primer, Addison Wesley 2008, ISBN 10 0321398114. Boken är ett alternativ/komplement till OpenGL-kompendiet. Den ersätter inte boken: Interactive computer graphics.

Övrigt kursmaterial:

- Top ten blunders by visual designers, 5 sid

- Häfte om OpenGL, Gustav Taxén, 72 sid, 50 kronor (på nätet finns också Red book: http://www.glprogramming.com/red/, men Gustavs häfte är kanske mera överblicksbart). Ska finnas på studentexpeditionen.

Unix-häfte och C-häfte kan köpas på expeditionen av dem som så önskar. Har du inte tidigare jobbat i Unix respektive C, så bör du köpa häftet. En extra föreläsning under kursen handlar om grundläggande C och C++.

topp>>

Studentexpedition och Delfi

CSCs studentexpedition finns på Osquars backe 2 plan 2. Den har öppet må-fr 10-12, må-to 13-15. Kursbunten säljs på studentexpeditionen. Där kan du också hämta ut din tenta.

Delfi är CSCs systemgrupps mottagning som har hand om konton och passerkort. Delfi har öppet må-fr 10-12 och må-to 13-15.

Kursuppläggning

Undervisningen består av föreläsningar och labbar. Allt kursstoff kommer inte att täckas på föreläsningarna.

Laborationerna är en viktig del av kursen. Du ska utföra dessa självständigt tillsammans med din labbkompis. Läs i hederskodexen vad som gäller.

Vidare ingår två hemuppgifter på kursboken och är tänkta att göras under kursens gång. Uppgifterna läggs ut via hemsidan successivt.

Kursen DH2323, DGI, omfattar 6 hp och går under åtta veckor - inklusive tentaveckan. Kursen NA8740, DOA, omfattar 7.5 hp och går under tio veckor. Räkna alltså med att lägga ned (åtminstone) 20 timmar per vecka på arbete med kursen under kursens gång.

Förslag, synpunkter från kursdeltagare

Några exempel på animeringar från Andreas Andersson:

http://www.youtube.com/watch?v=HomAZcKm3Jo
http://www.youtube.com/watch?v=XFtg0WBD5Hc
http://www.youtube.com/watch?v=jaGqU-dl3dk

Examination

Kursen DH2323 DGI examineras med en labbkurs på 3 hp och en tenta på 3 hp. Betyget på kursen ges i en sjugradig skala (A, B, C, D, E, Fx, F).

Den skriftliga tentan, 23 maj, kl 14-19, E32-E35, ger betyg på skalan: C, D, E, Fx, F

En extenta finns här. Obs att innehållet har ändrats något (men inte mycket). Jag har skrivit ytterligare några skisser till extentafrågor. Vidare finns läsanvisningstips

Hemuppgifter som görs under kursen är obligatoriska och görs individuellt . Schema för utdelning och inlämning ska komma.

Hemuppgift 1 finns här, för eftersläntrare finns en reviderad version här

Hemuppgift 2 finns här , för eftersläntrare finns en reviderad version här

Hemuppgift 3 stryks

Dessutom kan man göra en fri uppgift som ger G eller VG och då höjer betyget ett eller två steg. Den fria uppgiften innebär att göra en slags fördjupning med en enkel prototyp och en dokumentation enligt anvisningar, som kommer att ställas upp senare. Denna uppgift ska göras klar senast 20 juni. Mera information finns här. Tillfällen att muntligt redovisa för betyg A/B , rum 4523: ti 7/ 6, 15-17, fr 10/6, 13-14, tisd 14/6, 11-12.

Kursen DOA, Datorgrafik och användargränssnitt, examineras med en labbkurs på 4.5 hp (varav 1.5hp är avsnittet om MDI) och en tenta (hemtenta+munta) om 3 hp. Vi sätter sjugradiga betyg även för DOA.

Labbkursen för DOA består av samma labbkurs som DH2323 DGI utökat med ett kursavsnitt om människa-datorinteraktion. Denna del av DOA_kursen hålls i år av Maria Svedin.

För all examination vid CSC tillämpas en hederskodex.

Labbkurs

Labbkursen består av tre laborationer. De ska redovisas under kursens gång. Deadline för labbarna finns ovan - får du svårigheter att hålla en deadline, så hör av dig till mig (lassekj 'at' csc.kth.se)

Lydelse för Mayalabben. texturfil: wood.jpg

Alternativ lydelse för dem som läst DH2320, Mayalabben

Lydelse för OpenGL/GLUT-labben finns här. Info och skalprogram finns här

Alternativ lydelse för dem som läst DH2320, OpenGLlabben

Lydelse för Shaderlabben och shaderkatalogen finns här

Extra redovisningstillfällen ordnas i mån av behov sedan i anslutning till omtentaperioden i augusti 2011.

Vid de schemalagda labbtillfällena kommer 1-2 handledare att finnas på plats. Tanken är att kursdeltagarna ska kunna arbeta självständigt. Det är viktigt att utnyttja de schemalagda passen, så planera ditt arbete efter dessa pass. Vänta inte till sista tillfället för då blir du troligen inte klar. Notera att labbpassen är gemensamma för alla tre kurserna.

Labbtillfällena är tänkta att ligga med tonvikt på tiden efter motsvarande föreläsning (dessa tider finns troligen inte i schemageneratorn. Tider för handledning/redovisning kommer komma nedan inom den närmaste tiden. Handledare kommer att vara Martin Björkman och Victor Wåhlström. Deras e-postadresser är mabjorkm 'at' kth.se resp draken 'at' kth.se

Maya torsdag, 31/3, 11-13

måndag, 4/4, 17-19

  Violett

Violett

Martin Björkman, Victor Wåhlström
OpenGL

onsdag, 6/4, 16-18

torsdag 14/4, 8-10

torsdag 28/4, 9.15-11

torsd 5/5, 8.30-10

  Magenta Martin Björkman, Victor Wåhlström
Shader

onsd 11.5, 10-12

månd 16.5, 17-19

torsd 26.5, 16-18

onsd 8.6, 18-20

  Magenta Martin Björkman, Victor Wåhlström

Mayalabben skickas in till lassekj 'at' csc.kth.se före deadline (om du får problem med deadline så skicka ett mail så kan du i de flesta fall få en viss förlängning). OpenGL- och shaderlabben godkännes vid respektive handledningstillfälle. Varje student ska kunna redogöra för hela uppgiften och lösningen även om labben gjorts i grupp om två personer.

Fria uppgiften

Formerna för denna uppgift (labb) kommer att preciseras.

Den skriftliga tentan

Tentan för betyg C, D, E sker i form av en salstenta med frågor som man ska ge koncisa svar på i form av en text och en figur per fråga.

Konto vid CSC/Nada

De studenter som loggat in i res-systemet och finns i LADOK, ska enligt planerna få sina passerkort aktiverade för de aktuella labbsalarna.

Läsanvisningar

För att smidigt klara av labbarna och tentan bör du läsa kursboken och materialet i kursbunten parallellt med att stoffet gås igenom på föreläsningarna.

På hemtentan kan frågor på boken, materialet i kursbunten (inklusive OH-bilder från föreläsningar) och principer som du använt vid labbarna förekomma. Stoff från föreläsningarna som inte finns i kursbok, kursbunt eller OH-bilder är inte tentastoff.

Generellt gäller att begrepp och principer är viktigare än detaljer.

OH-bilder

Allt material i kursbunt och OH-bilder är avsett att läsas och utgör tentastoff. Däremot är laborationerna inte tentastoff.

 

Förändringar sedan förra läsåret

Upplägget görs om med tanke på kommande revideringar för masterutbildning.


 
Sidansvarig: Lars Kjelldahl <lassekj@nada.kth.se>
Uppdaterad: 2011-08-10