bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Courses / DH2323 / dgi12 / DOA

Computer Graphics with Interaction, dgi12

Datum och tider kommer upp på sidan inom kort. Momentet brukar ligga i slutet av kursen, med datum i maj resp juni.

Nyheter / Undervisning / Examination / Interaktionslaboration / Diskussionsseminarium / MDI-uppgift/ Kursanalys

Kursen samläses med 2D1323 Datorgrafik med interaktion. Kursen Datorgrafik och användargränssnitt omfattar dock ytterligare en poäng och denna poäng innehåller en introduktion dels till människa-dator interaktion, dels till interaktionsdesign. Det är endast den delen som presenteras på den här sidan.

Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten ha:

 • förmåga att värdera vikten av att inkludera människa-datorinteraktionsaspekter i utvecklingen av IT-produkter
 • fått insyn i att människa-datorinteraktion kräver speciell kompetens och kunskap

Separat kursbunt kommer att finnas till försäljning på studentexpeditionen.

Ansvarig för interaktionsdelen är Elina Eriksson elina (at) kth.se, rum 4631 plan 6 samt Maria Svedin, msvedi (at) kth.se, rum 1612 plan 6.

Nyheter

Datum Nyheter
2012-05-18 Ytterligare en artikel tillagd under diskussionseminarium. LÄS DEN OCKSÅ!
2012-05-14 Föreläsningsbilder upplagda i schemat, samt läslista (vilka artiklar ni ska läsa och vem som presenterar) under diskussionseminarium.
2012-03-22 Tider och salar i schemat
2012-03-19 Sidan upplagd

topp>>

Undervisning

Datum Tid Sal Innehåll
2012-05-09 10-12 1535 Föreläsning - Introduktion till Människa-dator Interaktion (MDI) Föreläsningsbilder (pdf)
2012-05-10 14-16 4523 Föreläsning - Introduktion till interaktionsdesign Föreläsningsbilder (pdf)
2012-05-21 10-12 4523 Diskussionsseminarium, obligatoriskt moment
2012-05-28 10-12 4523

Seminarium interaktionsdesign, obligatoriskt moment.

2012-06-01 10-15 1537 Redovisning MDI-uppgift

topp>>

Examination

Interaktionsdelen av kursen examineras genom seminarium och MDI-uppgift: uppsats eller visualisering (alltså ingen tenta). Därav är det obligatorisk närvaro på alla seminarierna. (Resten av kursen examineras med tenta och labbar enligt KursPM.)

topp>>

Interaktionsseminarium

Inleds med en Pecha-Kucha session och därefter ett antal skissövningar och diskussioner kring bra och dålig interaktionsdesign. Instruktioner ges vid interaktionsdesignsföreläsningen.

topp>>

Diskussionsseminarium

Varje diskussionsseminarium behandlar ett visst antal artiklar och varje artikel ska presenteras av minst en person (beror på antalet studenter som går momentet). Under presentationen ska ni

 • sammanfatta artikeln
 • beskriva hur den relaterar till människa-datorinteraktion och
 • redovisa vad ni tycker om den aktuella artikeln rent generellt.

Presentationen ska vara ca 15 minuter lång.

Det är obligatorisk närvaro vid diskussionsseminariet. Eftersom seminariet till stor del bygger på diskussion måste alla kursdeltagare läsa samtliga artiklar i förväg samt ta aktiv del i diskussionen under seminariet. Anmälning till diskussionsseminariet gör du i samband med föreläsningarna.

Om du på grund av sjukdom eller likvärdigt inte kan delta vid seminariet måste du utöver nedan (uppsats respektive visualisering) skriva en ytterligare uppsats. Vi vill dock betona att du då måste föra ett likvärdigt resonemang i uppsatsen som om du varit delaktig vid diskussionsseminariet. Dessutom ska varje sådan uppsats presenteras muntligen vid ett speciellt inbokat tillfälle.

Läslista

Lockton, Harrison & Stanton (Mark)
Maeda (Assar)
Molich & Nielsen (Alexander)
Norman (Daniel)
Rode (Ruben)
Cooper, Reimann & Cronin (Erik)

topp>>

MDI-uppgift

Varje person ska dessutom göra en redovisning baserat på minst 2 artiklar. Det finns två olika sätt att redovisa: 1) uppsats, 2) visualisering.

Oavsett vilket sätt du väljer att redovisa på så ska du få med följande punkter:

 • vad din applicering har med artiklarna att göra
 • hur artiklarna relaterar till varandra
 • hur de relaterar till MDI och
 • vad du tycker om dem generellt.

Uppsats

Det ska vara en liten uppsats på 3-4 sidor där du sammanfattar men framförallt diskuterar två artiklar. Diskussionen ska gälla

 • hur artiklarna relaterar till varandra
 • hur de relaterar till MDI och
 • vad du tycker om dem generellt.

Vi ställer höga krav på läsbarhet när det gäller uppsatsen, dvs. den ska följa given uppsatsmall (pdf) samt innehålla mycket få språkliga fel. MDI handlar i stor utsträckning om presentation, användare tolkar information utifrån hur den presenteras. Jag vill att du ska se på den här uppsatsen som ett gränssnitt för dina tankar. Om gränssnittet innehåller ofullständiga meningar, stavfel, ogenomtänkta resonemang etc. så tolkar jag som användare det som att arbetet genomförts på ett undermåligt sätt. Uppsatsen ska kunna läsas utan tillgång till artiklarna den behandlar.

Datum för uppsatsinlämning är X/X i samband med sista lektionen. Om du inte kan lämna papperskopia så kan du bränna en fil på en CD och lämna, formaten pdf eller doc är ok. Betyget blir godkänt eller underkänt och besked lämnas senast X juni. Om du får underkänt kommer du få möjlighet att komplettera. Uppsatser inlämnade efter X/X rättas efter sommaren. Vill man lämna in uppsatsen tidigare än X/X så är det helt ok.

Visualisering

Du ska välja minst två artiklar. Du ska hitta ett sätt att visualisera det som tas upp i artiklarna så att det ytterligare belyses, t.ex. i relation till en produkt, en film, ett system, en text, ett koncept. Du ska dessutom hitta en passande redovisningsform så att det kan presenteras för hela gruppen, t.ex. poster, demo. Den X/X anordnas ett separat seminarium där de som valt denna redovisningsform presenterar för hela gruppen. Varje person får 15 minuter.

topp>>

 

Kursanalys

Kursanalysen hittar ni här (pdf).

Copyright © Sidansvarig: Christian Bogdan <cristik@kth.se>
Uppdaterad 2012-07-03