bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DH2605

Vetenskap, teknik och lärande II, DH2605, 4,5 hp

Inom ramen för Civilingenjör och lärarprogrammet (CL) 300 hp har KTH och LHS inrättat en kurs som ger utrymme för verksamhetsförlagd utbildning i andra institutionella läromiljöer än grundskola och gymnasieskolan. Denna kurs benämns Vetenskap, teknik och lärande (VTL). Den är på 12 hp och består av två kursmoment. Det första kursmomentet (om 7,5 hp) ges av Vetenskapens hus och/eller Tom Tits i Södertälje. Det andra kursmomentet (DH2605, om 4,5 hp) omfattar experimentellt och pedagogiskt arbete med teoretiska perspektiv inom naturvetenskap, matematik och/eller teknik i institutionella läromiljöer (såsom ”Science Centra” och museer, men också i grund- och gymnasieskolan). Kursen ingår i programmet Civilingenjör & lärare 300 högskolepoäng.

Kursansvarig är Åke Walldius, forskare och lärare vid Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH.

Åke Walldius har mottagning efter överenskommelse eller i samband med undervisningen. Åkes tjänsterum finns på Lindstedtsvägen 5, plan 6, KTH. E-postadressen är aakew at csc punkt kth punkt se och telefonnummret 08-790 6189. Ett postfack finns på Lindstedtsv. 5, plan 6

Aktuell/nästa kursomgång: vtl2-12.

Tidigare år, se: Kursomgångar.

Copyright © Sidansvarig: Åke Walldius <aakew@csc.kth.se>
Uppdaterad 2012-08-13