bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DH2655

Kooperativ IT-design, 9 hp

Aktuell kursomgång: KID10.

Kursen ges under vårterminen (period 3-4) för Media3 alt. Media4, D4, F4, E4, CL4, MDI-magister, m fl, och är central i kompetensinriktningen (för D) och specialiseringen (för Media) Människa-datorinteraktion se bilagor här.

Kursledare är Yngve Sundblad, examinator är Ann Lantz.

En avancerad kurs i människa-datorinteraktion som behandlar metoder för användarmedverkan vid programsystemutveckling och där metoderna används i ett projekt.

Kursens mål är att

  • ge kunskap och erfarenhet av metodik, såväl humanvetenskaplig som datavetenskaplig, för att systematiskt inkludera slutanvändare i alla faser av programsystemutveckling,
  • ge fördjupad kunskap om design av användargränssnitt

för att studenterna ska

  • kunna i samarbete med personer med andra kompetenser och med användare utforma och genomföra en projektidé.

Vill du gå kursen? Hör av dig till Yngve Sundblad (y@kth.se).

Copyright © Sidansvarig: Yngve Sundblad <y@kth.se>
Uppdaterad 2010-01-18