bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578 / integmed08

Programintegrerande kurs i medieteknik, integmed08

2009-08-31: Denna kursomgång är nu avslutat, för läsåret 09/10 se denna sida.

2009-04-28: Schema, studiebesöksschema och instruktioner inför seminarium 4 klart

2009-03-10: Gruppindelning, schema och instruktioner inför seminarium 3 klart

I navigationsspalten till vänster finns nu menyvalet "Examination" med underfliken "08/09: Seminarium 3". Där finns de uppdaterade instruktionerna för vad som ska göras till seminariet 2009-03-19. Under "Schema" finns uppgifterna om var och när respektive grupp ska samlas..

Nytt upplägg av kursen 2008

Kursen har på försök gjorts om totalt detta läsår för att bättre nå de ursprungliga målen med kursen, vilket något förenklat är att knyta ihop de kurser som ingår i programmet till en meningsfull helhet. Kursen organiseras kring mentorsgrupper bestående av ca 6 studenter från olika årskurser och en lärare/doktorand från medieteknik. Dessa grupper träffas efter varje period för att diskutera vad som lärts, varför det lärts och hur det lärts.

Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2009-08-31