bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578 / integmed08 / Examination / 08/09: Seminarium 3

Examination för seminarium 3, läsåret 08/09

Obs! Deadline för inlämning är tisdag 17/3 kl 12.00

Till seminarium tre minskar vi fokus på just lärandet/studieteknik/lärstilar då detta nu behandlats ganska ingående de två föregående seminarierna. Detta seminariums "temauppgift" är istället på vad du vill ha ut av utbildningen.

Instruktioner

Du ska göra kombinerad kursreflektion och självreflektion över dina egna studier under perioden som gått, ca 2-3 A4-sidor + 1 försättssida. Utgå från denna wordmall, men känn dig fri att ändra rubriker om du vill. Det som måste ingå är dock reflektioner över de kurser du läst samt "tillägget" för seminarium tre (se nedan). Glöm inte att också ha med Proint/Prosamkursen som en av kurserna ni läst. Vad ni gjort i prosam/proint behöver ni ju inte beskriva, men däremot en del om vad ni tycker om kursens nuvarande upplägg och hur meningsfullt ni tycker det är.

Innan du börjar skriva ska du läsa igenom programmålen och kursmålen för de kurser du läst. Områden som kan tas upp är t.ex.

 • Vad har du lärt dig under kursen/kurserna?
 • Varför tror du någon ansett denna kurs bör ingå i din utbildning?
 • Hur relaterar det du lärt dig till kursmålen och programmålen?
 • Hur relaterar det du lärt dig till dina egna mål med utbildningen?
 • Hur kan du använda det du lärt dig?
 • Är du nöjd med vad du lärt dig? Om inte, vad kan du göra åt det och vad kan KTH göra annorlunda?

Nedanstående punkter relaterar just till lärande/studieteknik och har inkluderats i de två tidigare seminarierna. Du får gärna behandla dem, men om du känner att du redan sagt allt du vill säga om detta i de tidigare seminarierna behöver de inte tas upp i rapporten.

 • Vilken typ av kunskap har du erhållit (djup/ytlig etc)?
 • Hur har du gått tillväga för att lära dig innehåll? När (innan tentan, utspritt, på kvällar eller dagar etc), var (på KTH, hemma, bibliotek, på bussen), hur (hur läser du litteraturen, hur behandlar du kursens mål, lär du för tentan eller livet), med vem/vilka (själv, i grupp) etc kan diskuteras.
 • Är du nöjd med det?
 • Om inte, vad kan du göra för att förändra det till nästa period?
 • Uppföljning på den kursreflektion/självreflektion du gjorde förra perioden
 • Har dina studievanor ändrats sedan förra "utfästelsen".
Känn dig också fri att ta upp annat!

Tillägg för seminarium tre

Tilläggsuppgiften/temat för seminarium tre är "Vad vill du egentligen ha ut av din utbildning och hur väl tillgodoser utbildningen dessa behov".

De mål ni har kan skifta och det finns givetvis inget "rätt svar". Vill du ha ett Diplom? Kontakter? Vidgade vyer? Konkreta färdigheter? Mer abstrakt kompetens?

För att få tankarna i rulling ska du

Fundera också över förändringar i programmet som skulle göra att den bättre tillgodosåg era egna mål med utbildningen.Inlämning och seminarium

Självreflektionerna ska på sedvanligt sätt distribueras till övriga personer i din grupp, samt till din handledare för att sedan diskuteras vid ett seminarietillfälle. Du ska lämna in samma dokument på två ställen; dels i gruppens dokument i en mapp som döps enligt formatet "2009, Period 3" om ni ska diskutera kurser som ges i period 3 år 2009, dels under "inlämningsuppgifter" i aktiviteten med samma namn. Denna dubbla inlämning är nödvändig för att man både ska kunna dela dokumenten i gruppen, och kunna godkänna inlämningarna formellt. Deadline för inlämning är tisdag 17/3 kl 12.00. Du ska ha läst alla andras gruppmedlemmars reflektioner före tillfället.

Dokumentet samt närvaro och aktivt deltagande på seminarierna utgör examinationen för detta delmoment.

Om din handledare bedömer att vissa kommentarer är extra intressanta för programmet som helhet kan de efter anonymisering vidarebefordras till programansvarig och studierektor. Gruppen bör/ska också komma fram till ca tre synpunkter som de anser extra värda att föra fram till programledningen.

Dokumentets giltighet

Detta dokument är giltigt inför det tredje seminarietillfället som äger rum 19/3 2009. Därefter kommer sedvanlig utvärdering ske varefter förändringar kan komma att göras. Har du egna synpunkter och idéer är du välkommen att kontakta kursansvarige.Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2009-03-11