bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578 / integmed09 / Examination 09/10 / 09/10: Seminarium 3 (mars 10)
DM1578, seminarium 3 2010

Examination för seminarium 3, läsåret 09/10

Lämna in dokumenten senast onsdag 24/3 kl 9 (tisdag 23/3 kl 9 för Johans grupper).

Kortversion: Gör en sedvanlig kursreflektion. Skriv i dokumentet om det är ok att dina (anonymiserade) kursreflektioner läses av programledning, studienämnd och läraren för de kurser ni behandlar. Temat för denna gång är elektroniska meritportföljer, vilket sedan kommer vara ett stående inslag. Dessa ska också lämnas in.

Mer detaljerade instruktioner

Gör en kombinerad kursreflektion och självreflektion enligt sedvanligt mönster och lämna in på två ställen som vanligt. Se förra seminariets instruktioner om du är osäker. Notera att din elektroniska meritportfölj också ska lämnas in på samma ställen.

Tema denna gång (något preliminärt, det kan eventuellt behöva förtydligas)

Detta seminarium introducerar vi att ni ska börja arbeta med era elektroniska meritportföljer. Det är sedan något som ni ska bygga vidare på efter varje period, och som till sist kommer slutbedömas när ni är klara med hela kursen. Tanken är att ni dels kontinuerligt ska inventera vad ni faktiskt gör, kan och lär er, och dels att ni ska kunna påvisa vad ni faktiskt KAN när ni kommer till jobbsökningssituationer.

Vad är då en elektronisk meritportfölj? Enligt Wikipedia är det:

"An electronic portfolio, also known as an e-portfolio or digital portfolio, is a collection of electronic evidence assembled and managed by a user, usually on the Web. Such electronic evidence may include inputted text, electronic files, images, multimedia, blog entries, and hyperlinks. E-portfolios are both demonstrations of the user's abilities and platforms for self-expression, and, if they are online, they can be maintained dynamically over time. Some e-portfolio applications permit varying degrees of audience access, so the same portfolio might be used for multiple purposes."

Vidare brukar man skilja mellan olika typer av elektroniska meritportföljer. Enligt Wikipedia

"There are three main types of e-portfolios, although they may be referred to using different terms:

  • developmental (e.g., working),
  • reflective (e.g., learning), and
  • representational (e.g., showcase).

A developmental e-portfolio is a record of things that the owner has done over a period of time, and may be directly tied to learner outcomes or rubrics. A reflective e-portfolio includes personal reflection on the content and what it means for the owner's development. A representational e-portfolio shows the owner's achievements in relation to particular work or developmental goals and is, therefore, selective. When it is used for job application it is sometimes called Career portfolio."

De första två punkterna gör ni till ganska stor utsträckning redan genom de reflektionsdokument ni skriver i prointkursen, åtminstone vad gäller utbildningen. Det ni däremot ännu inte gjort är den sista punkten (samt inkluderat erfarenheter ni får utanför universitetet, men det kommer senare). Ni ska nu påbörja arbetet med att bygga en "representational" meritportfölj.

Uppgiften är att:


Gå igenom de kurser ni hittills läst under utbildningen och leta efter arbetsprover (lagrade som filer) som ni känner er nöjda med eller som åtminstone pekar på färdigheter och insikter ni har fått. Det kan röra sig om uppsatser, dataprogram, filmer, screencasts, photoshopbilder mm. Dessa ska ni sammanställa i er meritportfölj under lämpliga kategorier (som ni får välja själva, t.ex. "skriftlig framställning", "webbprogrammering", "filmning", "design" ), samt skriva en kort text på någon/några meningar som beskriver vad arbetsprovet i fråga är och vad det påvisar för eventuella färdigheter ni har.

KTH arbetar på att ta fram ett portföljverktyg, men det finns ingen prognos på när det kommer vara klart. I väntan på ett sådant verktyg kan ni göra portföljerna på valfritt sätt, bara din handledare enkelt kan komma åt din portfölj.

Enklast är nog att ni...

  1. Lägger upp de filer ni vill ha med så de är åtkomliga via webben. Otaliga tjänster finns för det, t.ex. google docs och dropbox. Exakt hur ni gör detta får ni klura ut själva, det bör ni klara vid det här laget.
  2. Gör ett worddokument där ni har de kategorier ni valt (se ovan) som rubriker och under dessa rubriker lägger in länkarna till de olika dokumenten ni lagt upp på webben (enligt föregående punkt) samt beskrivningarna om vad de är och vad de kan tänkas påvisa för färdigheter.

Ett alternativ är att använda portföljverktyget som finns i Bilda och som är aktiverad i prointkursen. Det är ganska yxigt.

Ett tredje alternativ är att ni kan göra en egen webbsida som fungerar som meritportfölj (vilken i sig kan vara ett bra exempel på vad ni kan åstadkomma). Exempel på meritportföljliknande sidor är:

http://www.khartzell.se/efolio/
http://www.csc.kth.se/~alx/
http://sites.google.com/a/upc.umu.se/fritz/meritportf%C3%B6lj-1
http://www.annamalmlof.se/?c=2

Meritportföljen (dokumentet eller ett dokument innehållande länken till portföljen) ska ni också lämna in i inlämninguppgiftsmomentet och gruppmappen, dvs på de platser där ni lämnar in era reflektionsdokument.

FAQ

Q:"Jag går i ettan, jag tycker inte jag har något att lägga upp"?
A: Det kommer bli mer framöver, men åtminstone p-uppgiften och labbarna i grafisk teknik bör kvalificera sig.

Q: "Jag har inte kvar mina filer, vad gör jag"?
A: Ajdå. Gör ett försök att hitta så mycket som möjligt. Om det rör sig om grupparbeten kan förhoppningsvis någon annan i gruppen ha kvar arbetet.

Q: "Det blir ju mer jobb för treorna, är inte det orättvist"?
A: Alla kommer behöva göra motsvarande förr eller senare, kursen är ändå ganska lätta poäng.

Q: "Detta var ju intressant, var kan man lära sig mer"
A: Se t.ex. http://wiki.rscwmsystems.org.uk/index.php/Eportfolios

Q: "Hur kommer portföljerna examineras"?
A: Åtminstone kommer de gås igenom av er handledare innan poängen för kursen rapporteras in. Jag vill dock avvakta denna första omgång och se vilka olika varianter av portföljer ni producerar innan jag bestämmer mer exakt.

 

Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2010-03-17