bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DM1578 / integmed09 / Examination 09/10 / 09/10: Seminarium 4 (maj 10)
DM1578, seminarium 4 2010

Examination för seminarium 4, läsåret 09/10

Lämna in dokumenten senast tisdag 18/5 kl 9 om du har seminarium 20/5, och tisdag 25/5 kl 9 om du har seminarium 28/5.

Jag har denna gång försökt vara mindre långrandig i min beskrivning av uppgiften, så läs verkligen allt nedan noggrant.

Det ni ska göra inför seminariet är:

  • Ett sedvanligt reflektiondokument. På senare tid har mångas reflektioner börjat glida över mer mot en kursrecention, vilket inte är huvudsyftet. Försök se till att få med vad ni kan efter avslutad kurs som ni inte kunde före kursen, samt fundera/spekulera i hur ni kan ha nytta av det ni lärt er framöver (i kurser, privat och i yrkeslivet). Skriv som vanligt i dokumentet om det är ok att dina (anonymiserade) kursreflektioner läses av programledning, studienämnd och läraren för de kurser ni behandlar.
  • Fortsättning på portföljarbetet. I reflektionsdokumenten ska ni från och med nu också ha med ett avsnitt om vad ni gjort sedan sedan som ni anser passa i er portfölj (samt lägga in det i portföljen). Nu vidgar vi också portföljerna till att inkludera erfarenheter utanför kurserna (om ni lärt er gruppdynamik på ert kvällsjobb på McDonalds, om ni gjort en hemsida åt kanotklubben, om ni gjort ett fantastisk Sqvalpekipage etc).
  • En skriftlig rapport från studiebesöken om ca två sidor, som ett separat dokument som lämnas in på samma platser som reflektionsdokumentet. Både företaget och alumnen är intressanta att rapportera om. Dokumentet ska inledas med företagets namn, alumnens namn samt ert namn.
  • Ni som läser sista omgången av kursen (treor och fyror) ska göra en reflektion över er egen utveckling sedan ettan om minst två sidor. Som hjälp ska ni läsa de reflektionsdokument ni gjort tidigare i kursen. Hur har ni utvecklats kunskaps- och färdighetsmässigt, som personer, eget ansvarstagande, mognad mm. Detta dokument lämnas in i en egen inlämningsuppgift, och behöver inte distribueras till övriga i gruppen.Uppdaterat: Just denna uppgift kan lämnas in fram t.o.m. 25/5, då den ändå inte ska diskuteras i gruppen
Copyright © Sidansvarig: Björn Hedin <bjornh@kth.se>
Uppdaterad 2010-05-12