bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DN1212 / numpm09

Numeriska metoder och grundläggande programmering för M1, 2009

Senaste nytt

11/11: Sista datum för att lämna in rapporten är 11/12. Studenter som har rapporten kvar efter det hänvisas till nästa kurs, numpmh09, som går nov 2009 - maj 2010.

27/8: Passa på under början av terminen att göra klart rapporten! Det blir mer och mer att göra under höstens gång.

16/8: Det blir ett extra redovisningstillfälle onsdagen den 19/8 kl 17-19 i M-s datorsalar. Där kan man redovisa lab 1-5, och få hjälp med projektet.

16/8: Rapporter kan lämnas in löpande under hösten på CSC:s expedition (eller i brevlådan utanför). Om komplettering behövs meddelar jag det via mail - om inget mail kommer är rapporten godkänd.

18/6: Nu är kursanalysen klar och kan beskådas under Kursanalys i menyn.

8/6: Vi har nu rättat rapporterna och det är alla mycket bra! Några rapporter behöver småkompletteringar. För att veta om din rapport är godkänd, titta på Mina sidor i eftermiddag. Momentet lab4 motsvarar projektuppgiften - om det inte är inrapporterat i eftermiddag betyder det att du behöver komplettera rapporten litegrann. Rapporten kan hämtas på CSC:s expedition 10-12 och 13-15.

28/5: Lydelser och lösningar till tentan 2007-05-27 hittar du längre ner på denna sida under rubriken Tenta.

20/5: På förekommen anledning vill jag påminna om detta (har tidigare sags på flertalet nummeföreläsningar): Föreläsningsanteckningarna går bara igenom de mest centrala begreppen i kursen. Om du vill vara säker på att ha lärt dig hela kursstoffet, gå igenom alla avsnitt i GNM som är märkta med IV eller III i läsanvisningen. Om du väljer en annan bok har du ett personligt ansvar att se till att den täcker hela kursstoffet.

12/5: NU KAN MAN FYLLA I KURSENKÄTEN. För att kunna utveckla kursen vill vi veta vad du tycker. Tryck här för att hämta kursenkäten:

7/5: Man behöver inte anmäla sig till tentan.

21/4: Det har blivit en noteringskrock i Lab 5, uppgift 3; konstanten A i ekvation (2) är inte samma som matrisen A i ekvation (4).

2/4: Inga hjälpmedel på tentan, inte heller miniräknare.

31/3: På föreläsningen igår efterfrågades ledtrådar till Del 1 av gamla tentor, tex hänvisningar till vilka sidor i boken svaret står. Jag kommer inte ge sådana ledtrådar av följande anledning: Ett av de viktigaste kunskapsmålen med civilingenjörsutbildningen är att kunna söka svaret på frågor i stora mängder teknisk text. Detta lär man sig genom övning - tex genom att själv söka svaret på frågorna i Del 1.
Informationssökning är inte lätt - och det är definitivt inte något "man ska förstå intuitivt". Vissa studenter har fått öva på detta i gymnasiet, men inte alla. För er som inte övat på detta förut har jag gjort en liten informationssökningsövning som hör ihop med Del 1 av tentan 2008-12-17. För varje tal, gör informationssökningsövningen först, och lös därefter uppgiften.
Svaren på informationssökningsövningen kommer på nästa föreläsning.

20/2: Observera att labkursen rapporteras in i LADOK i fyra moment, lab 1+2, lab 3, lab 4+5, och projektet. Man kan inte spara delar av LADOK-moment mellan kursomgångar. Tex, om du inte redovisar lab 1 måste du göra om BÅDE den och lab 2 nästa år. Eller, om du inte redovisar lab 5 måste du göra om BÅDE lab 4 och 5 nästa år, även om lab 4 är godkänd i år.
Om du planerar att spara en del av labbarna, spara alltså hela LADOK-moment (lab 1+2, lab 3, lab 4+5, projektet).

Kursmål

Kursen behandlar programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, och läses av årskurs 1 i civilingenjörsprogrammet Maskinteknik. Efter genomgången kurs ska studenten kunna

 • identifiera olika matematiska problem och skriva om dem på en form som är lämplig för numerisk behandling
 • välja lämplig numerisk metod för behandling av det givna problemet
 • motivera val av metod genom att redogöra för fördelar och begränsningar
 • välja en algoritm som leder till effektiva beräkningar och implementera den i ett programspråk lämpat för beräkningar t ex Matlab
 • presentera resultaten på ett relevant och illustrativt sätt
 • göra tillförlitlighetsbedömning av resultaten \item bryta ner större problem i hanterliga delar och skriva egna funktioner för dessa i programspråket
 • använda styr- och datastrukturer
 • hantera filer på olika sätt, både vid inläsning och utskrift
 • använda färdiga funktioner ur programspråkets bibliotek (t ex Matlabs bibliotek) för beräkning, visualisering och effektiv programmering
 • skriva välstrukturerade program i programspråket.

Lärare

Föreläsare

Övningsledare

Schema

Kursplan med information om föreläsningar och övningar hittar du här.

Utdelat material

Material som delas ut under kursens gång, dvs
 • Kurs-PM
 • Labbar
 • Föreläsningsanteckningar
 • Läsanvisningar till P. Pohl Grundkurs i numeriska metoder
hittar du här.

Laborationer

I kursen ingår ett antal obligatoriska datorlaborationer (4,5 hp) samt ett slutprojekt (1,5 hp). Godkänd laborationskurs ger 6 hp (av kursens totalt 9 hp). Laborationerna görs i tvåmannagrupper i terminalsalarna på M. För arbete utanför schemalagd tid är datorsalarna tillgängliga via giltigt kårkort alla tider på dygnet utom bokade tider. Laborationerna ger bonuspoäng (bp) till tentan om de redovisas i tid (se nedan).
 • Lab 2, mån 19/1-09, 1 bp
 • Lab 3, fre 13/2-09, 1 bp
 • Lab 4, ons 25/3-09, 1 bp
 • Lab 5, tor 7/5-09, 1 bp
Bonuspoängen gäller fram till (men inte till och med) nästa kursomgångs ordinarie tenta.
Laborationerna samt kvitto för laborationerna hittar du här.

Tenta

Allmän information om betyg och examinationsregler, samt extentor, hittar du här. Till Del 1 av tentan 2008-12-17 finns en informationssökningsövning.
Tentan gick onsdagen den 27 maj 2009, 9-12.
Del 1, Del 2 samt lösningar till Del 2 finns nu.

Kurslitteratur

Följande litteratur används i kursen:
 • Edsberg m fl (EX), Exempelsamling i numeriska metoder (CSC/Nadas studexpedition, ingår i kursbunt för 150 kronor)
 • Användarhandledning för MATLAB (CSC/Nadas studentexpedition, ingår i kursbunt för 150 kronor)
 • Eriksson, Numeriska algoritmer med MATLAB (CSC/Nadas studentexpedition, ingår i kursbunt för 150 kronor)
 • samt de två kursböckerna nedan (kårbokhandeln)
MATLAB Programming for Engineers (PEng)
Matlabboken Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole, Fourth Edition, 2007.
ISBN: 0-495-24451-1
350 kronor i kårbokhandeln.
Matlabboken eller
Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole, Third Edition, 2004.
ISBN: 0-534-42417-1

Grundkurs i numeriska metoder
(GNM)
Nummeboken Peter Pohl.
Förlaget Liber.
Säljs i kårbokhandeln.

Kursutvärdering

I slutet av kursen görs en kursutvärdering. Det är viktigt för oss att få en uppfattning om hur kursen har fungerat ut studentsynpunkt. Detta för att kunna förbättra och utveckla kursen. En enkät kommer att finnas på denna webbsida som du kan fylla i vid kursens slut. Vi tar också gärna emot synpunkter under kursens gång.
Copyright © Sidansvarig: Hedvig Kjellström <hedvig@csc.kth.se>
Uppdaterad 2009-12-03