bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DN1212 / numpp08

Numeriska metoder och grundläggande programmering

för P1 och T1

P1 och T1 samläser denna kurs våren 2008

Information för numpp08

Senaste nytt

Här kommer att visas information om eventuella schemaändringar eller annat som berör kursen.

Regnbågslinje

Rapporter

Projektrapporterna är nu rättade, och kan hämtas på Nada:s expedition (plan 2). De flesta som måste komplettera har inte angett något sifferresultat,vg kontrollera ifall du ska komplettera, och lämna in kompletteringen så snart som möjligt.

Regnbågslinje

Tentamenslösning 080506 finns här.

Regnbågslinje

Kursutvärdering

En elektronisk kursutvärderingsblankett kan nu klickas fram och bearbetas. Givetvis behöver du inte svara på alla frågorna. Konstruktiva kommentarer och synpunkter tas gärna emot.
Tryck här för att hämta kursenkäten:

Regnbågslinje

Extentor:

Flera extentor finns nu under "Utdelat". Läsanvisningar finns länkade till denna hemsida.

Regnbågslinje

Projektuppgift (Lab 6)

finns nu under "Utdelat". Välj bland 9 möjliga tillämpningsuppgifter.
Slutbetyget i kursen = tentamensbetyget från och med vårterminen 2008.
Ingen betygshöjningsuppgift ges längre, i stället finns möjlighet till betygen A-E på tentamen. För betyg A krävs över 33p, inkl. bonuspoäng.
Enligt ett studierektorsbeslut får inga hjälpmedel användas på DN1212 tentor från och med vt 2008, alltså Matlabhäftet får inte längre användas.

Regnbågslinje

Extra handledning

erbjuds i Nada:s datorsalar (plan 4) för P1 och T1 på måndagar kl 17-19, fr.o.m. vecka 14. Även redovisning av tidigare labbar 1-3. Handledare: Oana Wiklund och Tommy Sundström.


Regnbågslinje

Kursen ges läsåret 2007/2008 under vårterminen med Beatrice Frock som kursansvarig. Staffan Romberger är ansvarig för programmeringsdelen av kursen.

Kursen innehåller programmering i Matlab och grundläggande numeriska metoder, med obligatoriska laborationer, totalt 6 poäng.

Kursen läses av årskurs 1 i civilingenjörsprogrammet Design och produktframtagning.

Sima för bärbara datorer

När du använder din bärbara dator (Mac OS X eller Windows) och vill använda kösystemet sima gör du så här:
  • Logga in på datorn my.nada.kth.se t.ex. med något av programmen telnet eller ssh.
  • Om ni inte har gjort "module add sima" tidigare, gör det.
  • Skriv kommandot simaterminal.
  • Följ anvisningarna för att välja kurs.
  • Ställ er i kö med H följt av beskrivning av var ni sitter.

Laboration 3

Några har frågat hur man förser textrutan med rullist. Om uicontrol-objekt med tag=edit (redigerbar text) står det i dokumentationen: Editable text fields enable users to enter or modify text values. Use editable text when you want text as input. If Max-Min>1, then multiple lines are allowed. For multi-line edit boxes, a vertical scrollbar enables scrolling, as do the arrow keys.

Kursanmälan

För att anmäla dig till kursen, tryck på länken "Kursanmälan" i menyn här till vänster.

Övningsledare

P1

  • Grupp 1: Staffan Romberger (srom@nada.kth.se), programmeringsdelen
    Beatrice Frock (beatrice@nada.kth.se), nummedelen av kursen
  • Grupp 2: Jon Häggblad
  • Grupp 3: Tommy Sundström

T1

Kursbiblioteket

Matlabfiler till kursen

Spara de filer som du behöver. Nästan alla dessa filer finns även lagrade på servern under G:\kurser\nada\numme.

Filer ur kursboken PEng

Kursprogram med information om sista bonusdatum för laborationerna.

Läsanvisningar till Grundkurs i Numeriska metoder (Peter Pohl).

Läsanvisningar till Scientific Computing with MATLAB (Quarteroni & Saleri).

Kompletterande material om approximation.

Kompletterande material om lösning av ett system av icke-linjära ekvationer med Newtons metod.

Kompletterande material om störningsräkning.

Kurslitteratur

MATLAB Programming for Engineers
Matlabboken Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole, Second Edition, 2002.
ISBN: 0534390560
Matlabboken eller
Stephen J. Chapman.
Brooks/Cole, Third Edition, 2004.
ISBN: 0534424171
350 kronor i kårbokhandeln.

Grundkurs i numeriska metoder
Nummeboken Peter Pohl.
Förlaget Liber.
Säljs i kårbokhandeln.

Välkommen! / Beatrice och Staffan

Copyright © Sidansvarig: Beatrice Frock <beatrice@nada.kth.se>
Uppdaterad 2008-06-03