bild
Skolan för
datavetenskap
och kommunikation
KTH / CSC / Kurser / DN1212 / numpt12

Numeriska metoder och grundläggande programmering, numpt12

är en del av kurserna SF1663, SF1664 och SF1665.

(Förra året gavs kursen DN1212 för T1. Ibland står gamla kursnumret kvar...)

Restredovisningar:

Nu kan ni boka tid för projektredovisningar: torsdag 12/9. (samkörning med DN1240 Numme för OPEN).
Tryck här för att hämta bokningslistor:

Bokningen stänger strax före redovisningstiden. Snälla: Fyll tiderna under dagen. Ingen lärare vill gå och vänta fram till absolut sista passet.

Info om vem som granskar vem kan hämtas hos Ninni på hennes arbetsrum.

När och var hämtar/lämnar man labbrapporten?

De inlämnade rapporterna kommer att finnas till uthämtning på Matematiks Student-Expedition måndag 13/5.

Om ni fått komplettering och lämnar in den senast måndag 20/5 så kommer den att vara granskad och finnas till uthämtning mån 27/5.

Eventuell andra komplettering måste då göras väldugt skyndsamt!

Blir det komplettering på labbrapporten?

Många kommer att få komplettering på sina rapporter. Vanliga fel är:

* Inte svarat på alla frågor

* Inte redovisat i rapporten HUR ni löst problemet. (Att bara säga "vi har använt ode45 och Newton-Raphson" är för vagt. Den som läser er rapporttext skall kunna skriva ett eget program efter den algoritmbeskrivning ni ger.)

* Inte redovisat resultatet (även om syns att beräkningar gjorts)

* Inte använt effektiv sök-algoritm (att leta/söka igenom med FOR och ett litet fixt steg är inte effektivt)

* Inte undersökt noggrannheten/tillförlitligheten. (Ni måste variera steglängd, tolerans etc. Att bara ha jämfört med andra gruppers resultat räcker inte.)

* Inte korrekturläst sin rapport!?!

* Grafer gör oftast rapporten mer lättförstådd., men glöm då inte axelmarkeringar, skalstreck mm.

Om ni vet med er att ni har gjort något av ovanstående misstag så kan ni förbereda er redan nu på att komplettera er rapport.

Kompletteringstentamen för FX-are går måndag 22/4 kl 10-12 i sal E52

FX-tentan har 5 tal. Tal 1-4 motsvarar tal 1-4 på del ett av ordinarie-tentan. Tal 5 motsv del två av ordinarie-tentan. Se på din FX-tenta vilket av talen 1-5 du skall lösa (den del du har U på). Samtliga tal kan (kommer) innehålla enkel Matlab-programmering.

Extra handledning i terminalsalarna: to 28/3 kl 16-17 och tisd 9/4 kl 15-16

Om projektet

Nu är det hög tid att kvittera ut ett projekt om ni inte redan gjort det. Det gör ni genom att boka ett nedan.(se stycket om projektet). (On-line-valet stänger redan 24/3 för att jag skall kunna para ihop granskningsgrupper. Val efter det måste göras hos Ninni). Projektet är tänkt att utföras under slutet av februari, mars och början av april. De muntliga seminarierna är tänkta senast vecka 16 (tider bokas här på kurshemsidan) och den skriftliga rapporten måsta vara inlämnad senast den 26 april 2013 om man vill få den rättad i tid för att hinna med en eventuell komplettering före sommarlovet (inlämning sker BÅDE elektroniskt och på papper).

I början av april får ni reda på vem ni skall granska och granskas av.

Om tentan 21/2

Tentan är färdigrättad och kommer att finns för uthämtning på matematiks studentexpedition from onsdag 20/3. Rapportering till Ladok är redan gjord.

Jag rekommenderar er att hämta ut er tenta för att se hur ert arbete har bedömts, men också för att se att den är korrekt summerad, tex att alla bonuspoäng har bokförts korrekt. Om något inte stämmer kontakta Ninni.

Här är lösning till första delen.. Allmänt: Ni har skrivit MYCKET mer text än vad jag hade tänkt - så tentan kommer att ta tid att rätta. Ofta har ni lämnat in dubbelt så många sidor på del 1 som på del 2!?! Tänk på att en bild förklarar väldigt mycket. Råd inför framtiden som ingenjörer: fatta er kort - alla vinner på det!

Se ny kursplan för VT2013!!.

Ny plan. SNART även i Time-Edit!. (KTH:s Time-Edit har stängt pga flytt - schemat uppdateras snart).

Kursomgång NUMPT12

Denna kursomgång, avsedd för Farkostteknik åk1, startar fredagen 24/8 kl 15 i sal D2.

Lärare på kursen är

Ninni Carlsund, rum D4527, tel 08-7908193,ninni(at)csc.kth.se: Kursledare, föreläsare och övningsassistent
Jeannette Spuhler, rum D4528, tel 08-790 6267, spuhler(at)csc.kth.se: Övningsassistent.
Jennifer Grunig, rum D1519, tel 08-790 7113, jgrunig(at)csc.kth.se: Övningsassistent.

Kursmål

Målet med kursen är att ge en verktygslåda för att kunna lösa många olika typer av numeriska problem, tex ekvationer, kurvor, integraler och differentialekvationer.

Preliminär kursplan

Kursen börjar i augusti 2012 och sträcker sig till våren 2013. Schemaläggningen följer KTH:s Time-Edit. Vad som går igenom vid de olika tillfällena syns här. Notera att alla labbtillfällen är schemalagda som flera 2-timmars-pass. Varje enskild student förväntas bara gå på ett av dessa pass. (Ingen del av undervisningen har obligatorisk närvaro men samtliga laborationer, inklusive projektet, skall redovisas personligen.)

Preliminar kursplan.

Kursanmälan

Det är viktigt att du kursanmäler dig i RAPP. Logga in med ditt KTH-ID och klicka på "aktivera".

Kurskrav

Numme- och programmeringsdelen av kurserna redovisas framför allt genom 5 grundlaborationer, en projektuppgift samt en skriftlig tentamen. Men nummen ingår som en integrerad del i alla tre kurserna i tillämpad algebra, en- och flervariabelanalys.

Om grundlaborationerna redovisas senas på sina respektive bonusdatum (se kursplanen, tex för Lab2 är datumet 9 oktober 2012) så erhålls bonuspoäng till tentamen. Totalt kan upp till 4 bonuspoäng erhållas för samtliga laborationer. Dessa bonuspoäng är giltiga på samtliga tentamen fram till, men inte med nästa läsårs ordinarie tentamen. Kursomgångens ordinarietentamen ligger i period 3, dvs tidigt på vårterminen 2013.

Denna kurs i numme för CFATE1 om omstrukturerad jämfört med tidigare år, men innehållet är detsamma. Därför kan ni använda gamla tentor från äldre numme-kurser att öva numme-uppgifter på, se nedan, men er egen tenta kommer att vara uppdelad så som tentorna på SF1663 och SF1664 varit. Sida med GAMLA tentor.

Det är samma metoder som ingår i denna kurs som i övriga numme-grundkurser så frågorna är i princip desamma, bara utan kryss-alternativ. Mer om tentan.

0.5 bonuspoäng kan också erhållas om minst 80% av förberedelseuppgifterna inför föreläsningarna gjorts. Dock kan max 4 bonuspoäng (från labbar och föreläsningar) tas med till tentamen.

NUMPT12 Labb-anvisningar

I laborationerna uppmanas ni att arbeta i grupper om två. Detta för att algoritmerna i kurserna kräver bedömningar och mår bra av att resoneras kring. För bästa studie-resultat: välj en labbkamrat med samma ambitionsnivå som du själv. Det ger bästa grunden för givande diskussioner. Vid redovisningarna skall vardera personen kunna redovisa allt. All kod som redovisas av gruppen skall vara skriven av gruppen. Se även instruktionerna i hederskodexen.

Grundlaborationer

Lab1 del 1-3 och Lab1 del 4 samt Lite extra text till Lab1

Lab2

Lab3 samt datafilen hosttemp.m till Lab3.

Lab4 samt datafilerna krypterad1.txt, krypterad2.txt, krypterad3.txt, krypterad99.txt och krypteradSTOR.txt.

Lab5 (Tryckfel: Kap 4.3 skall vara kap 4.2)

Labb-kvitto-sida

Projektet

Projekten finns av två svårighetsgrader- lätta och svåra. Projektens innehåll och redovisning bedöms och påverkar slutbetyget på följande sätt. De två sista raderna är slutbetygen.
Tentamensbetyg:ABCDE
Godkänt svårt projekt AABCD
Godkänt lätt projektBBCDE
I projektsamlingen anges vilka uppgifter som är svåra och vilka som är lätta. Projektet redovisas dels vid ett muntligt seminarium, dels med en skriftlig rapport.

Nedan kan ni välja och boka en uppgift. Notera att tiden som står vid projektet bara är hur länge VALET är öppet. Valet görs on-line. Därför anges heller ingen sal. Om en uppgift är fullbokad måste ni välja en annan. Tid för redovisning bokas separat. Se nästa stycke!.

Projekt-uppgifter

Projekt kan ej längre väljas on-line.

Den muntliga redovisningen av projektet innebär att ni håller ett ca 7-8 minuters föredrag om er uppgift och hur ni löst den inför ca 7-8 åhörare (normalt 6 kursare och 1-2 lärare på kursen). Den tänkta åhörargruppen är alltså teknologer i slutet av åk 1 på en teknisk högskola. Fundera på vad ni själva skulle vilja höra!

Ni har tillgång till tavlor, OH-projektor och datorprojektor, men ev dator måste ni själva ordna med.

Tid och plats för föredraget bokas nedan. Varje tillfälle tar emot fyra grupper. Varje grupp är med under hela timmen och lyssnar aktivt på de andra redovisningarna. Minst två grupper måste boka för att seminariet skall kunna ges.

Online-bokningen av tid för muntlig projektredovisning är stängd.

Den skriftliga rapporten skall vara en kort men tydlig och lättläst rapport som beskriver hur och vad ni gjort och kommit fram till. Koden lämnas med som bilaga. Rapporten (inkl programkoden) skall innan inlämning granskas av några av era kurskamrater. (Vem som skall granska vilken rapport meddelas av Ninni när projektvalet är klart.)

Minikrav på rapporten

Ett exempel på en rapport

Lite att tänka på vid granskningen...

Lite tips...

Projektet är tänkt att jobbas med under senare delen av period 3 och början av period 4. Det är tänkt att redovisas (strax) efter påsk, dvs i april.

Föreläsningsmaterial

Bilder från föreläsning 1 - kursmål. (Tankenöt, och dess bild.)

Bilder från föreläsning 2 - styrsatser.

* Föreberedelse inför föreläsning 3.

Bilder från föreläsning 3 - ekvationslösning, översikt och detaljer och

* Föreberedelse inför föreläsning 4.

Bilder från föreläsning 4 - interpolation. - Ninnis frågor - Fyra olika Newton-polynom

* Föreberedelse inför föreläsning 5.

Bilder från föreläsning 5 - minstakvadratmetoden.

* Föreberedelse inför föreläsning 6.

Bilder från föreläsning 6 - funktioner.

* Föreberedelse inför föreläsning 7.

Bilder från föreläsning 7 - felskattning.

* Föreberedelse inför föreläsning 8.

Bilder från föreläsning 8 - integraler.

* Föreberedelse inför föreläsning 9.

Bilder från föreläsning 9 - datastrukturer.

* Föreberedelse inför föreläsning 10.

Bilder motsv föreläsning 10 - diffekv: begynnelsevärdesproblem (Ninni i USA).

* Föreberedelse inför föreläsning 11.

Blandad repetition. Program från föreläsning 11.

* Föreberedelse inför föreläsning 12.

Bilder från föreläsning 12 - diffekv: randvärdesproblem.

* Föreberedelse inför föreläsning 13.

Föreläsning 13 var på tavlan - effektiva metoder, stora ekvationssystem.

Förberedelse inför F14: gör standardfrågorna nedan..

Bilder från föreläsning 14 - GUI = Graphical User Interface.

Bilder från föreläsning 15 - ickelinjära system.

Bilder från föreläsning 16 - sammanfattning.

Om förberedelse-uppgifterna

De skall förbereda INFÖR föreläsningen och göra att föreläsningen blir lättare att förstå Därför skall de lämnas in SENAST vid föreläsningens början. De skall vara skrivna för hand. (Om du har problem med handskrift - kontakta Ninni). Du behöver inte ha en skrivare hemma - det är helt OK att bara svara på frågorna på ett vanligt papper. Du behöver inte skriva ned frågorna - bara numren och svaren på frågorna. Alla frågor behöver inte bli perfekt rätt besvarade. Ett gott försök räknas som godkänt! Skriv ditt namn överst på papperet.

Om du vill starta lite tidigare än Ninni lagt upp veckans förberedelseuppgift, så kan du börja med att svara på dessa frågor (som alltid är med).

Kurslitteratur

Peter Pohl: Grundkurs i numeriska metoder. ISBN 91-47-05292-9.

Edsberg mfl: Exempelsamling i numeriska metoder. (Student-exp).

Stephen J Chapman: Matlab programming for Engineers, 4th ed. ISBN 978-0-495-24451-6.

Bredvidläsning

Gerd Eriksson: Numeriska algoritmer med Matlab. (Student-exp).

Rapporteringar till LADOK

Lab 1+2 är moment LABA i SF1663 i Ladok (2hp).

Lab 3+4 är moment LABB i SF1664 i Ladok (2hp).

Lab 5+Projektet är moment LABC i SF1665 i Ladok (2hp).

Tentan är moment TEN1 i SF1665 i Ladok (3hp).

Copyright © Sidansvarig: Ninni Carlsund <ninni@kth.se>
Uppdaterad 2013-09-10